Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Latterfalk [norsk]    Laughing Falcon [engelsk]   Herpetotheres cachinnans [latin]   1 Santa Rosa 25/2, 1 ved Laguna de Arenal 29/2, 1 Lagarto 7/3, 1 H Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no