Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Laudant illa, sed ista legunt [latin]    Some (writing) is praised, but other is read [engelsk]   (Martialis)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom