Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Laudatores temporis acti [latin]    Praisers of time past [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom