Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Laughing Dove [engelsk]    Palmedue [norsk]   Streptopelia senegalensis [latin]   Arten var tilsynelatende svært vanlig på samtlige lokaliteter i lavlandet, med 50 ind. loggført fra Keoladeo 20. og 21.2. De fleste andre dager ble arten ikke talt i det hele tatt. Bortsett fra to ind. i Corbett 26.2. og 10 ind. ved Mongoli Valley 3.3. ble den ikke registrert fra høyereliggende områder.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laughing Dove [engelsk]    Palmedue [norsk]   Streptopelia senegalensis [latin]   In the northern Rift Valley, i.e. Lake Baringo and Lake Bogoria, the species was very common and we did not try to put any number on the daily log. Seen regularily also elsewhere, except on Mt. Kenya or the forested parts of Western Kenya, but only in low numbers.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no