Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dilauroylperoksid, Lauroylperoksid [synonym]    Bis(1-oksododecyl)peroksid [norsk]   PEROXIDE, BIS(1-OXODODECYL) [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap