Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lavendeltukan [norsk]    Grey-breasted Mountain-Toucan [engelsk]   Andigena hypoglauca [latin]   2 Manu Road 12.-13.9., H ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no