Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Lavfrekvent elektrisk felt  [norsk]    Det elektriske feltet fra vekselstrøm, f.eks., høyspentledninger og elektriske apparater. Spenningen som lager strømmen skifter retning 50 ganger i sekundet. Feltet vil derfor endres med en frekvens på 50 Hz. Det elektriske feltet trenger i liten grad gjennom vegetasjon, husvegger, klær, o.l.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no