Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Le [norsk]    Ikke vindutsatt posisjon - Det vil si bak vindbeskyttende objekter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Le [norsk]    Den kant vinden blåser til.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
le [norsk]    boagustit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1782 omtrentlig(e)
ale [ISO-koder]    aleutisk [norsk]   Aleut [engelsk]   språket på øygruppa Aleutene
Liste over navn på språk © Språkrådet
leg [engelsk]    lår [norsk]   cuisse [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
LED [norsk]    Light Emitting Diode. En diode som sender ut lys når den leder strøm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
lem [norsk]    bank [svensk]   (på lasteplan, tilhenger)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kle [norsk]    gárvvuhit, gárvvohit [samisk]   (v) 1.1. gárvvuhit/gárvvohit ’kle (på) noen’ (+ akk): //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II): máná gárvvuhit 'kle på et barn' 1.2. gárvvohit nuppi juoidái ’kle noen i noe’ //son gárvvohii máná liegga beskii ’hun kledde ungen i en varm pesk’ 2. gárvvuhit soapmásii juoidá ’kle noe på noen (+ ill): //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II): gárvvuhii mánnái beaskka 'kle pesk på barnet' 3. leat gárvvohuvvon juoidáin ’være bekledd med noe (+ kom): //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-205:eanan lea gárvvohuvvon lidiiguin 'jorda er bekledd med blomster'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
alle [norsk]    every [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
dele [norsk]    divide [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
legg [norsk]    pleat [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
left [engelsk]    venstre [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Pale [engelsk]    Bleke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lego [norsk]    Toy consisting of plastic building bricks
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lett [norsk]    Easy/ light [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lewd [engelsk]    >;-> [emotikon/smiley]   Winky and devil combined. A very lewd remark was just made.
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
male [engelsk]    :- [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Hale [norsk]    Vinden økte på, og bølgene slo høyt om båtene. En av mannskapet på kongens båt sa til kongen: "Det blir vått forut på dekket. Frambyggene mener det var bedre å minske seil". Kongen svarte da: "Ikke visste jeg at de skulle gjøre opp ild forut på dekket", før han gav ordre om at de ikke skulle reve seil (gjøre seilene mindre), men tvert i mot hale hvert rep det hardeste de kunne. (De skulle bare fortsette å seile som før, men enda fortere og hardere.)
Maritim ordliste © MaritimStart
Lens [norsk]    Seiling med vinden inn bakfra.
Maritim ordliste © MaritimStart
lege [norsk]    doctor [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
leie [norsk]    rent [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
ledd [norsk]    Arthron, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hale [norsk]    Cauda, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kule [norsk]    Sphaira [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sole [engelsk]    Tunge  [norsk]   Solea vulgaris [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Vale [latin]    Farewell [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
sole [fransk]    tunge, sjøtunge [norsk]   sole [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leek [engelsk]    purre [norsk]   poireau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
eple [norsk]    apple [engelsk]   pomme [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gale [engelsk]    blåst, kuling, storm [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
isle [engelsk]    øy [norsk]   (poetisk)
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
idle [engelsk]    intetsigende; uvirksom; doven [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leaf [engelsk]    blad [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leap [engelsk]    hopp, sprang; hoppe; hoppe over [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lest [engelsk]    for at ….. ikke, av frykt for at [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pale [engelsk]    blek; blekne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avle [norsk]    procreate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rile [engelsk]    ergre, irritere; grumse til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
role [engelsk]    rolle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
file [engelsk]    lagre [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file [engelsk]    fil [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
idle [engelsk]    inaktiv, ledig, borte, ubrukt, tomgang [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lese [norsk]    read [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tile [engelsk]    flis [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tile [engelsk]    flislegge, (sette/legge) side ved side [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file [engelsk]    fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
File [engelsk]    Fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lead [engelsk]    kundeemne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
role [engelsk]    rolle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rule [engelsk]    regel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sale [engelsk]    salg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dele [norsk]    share [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tale [norsk]    Speech [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dele [norsk]    split [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lean [engelsk]    tynn, med lav konsentrasjon av [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pole [engelsk]    pol(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
øle [FØR]    ølle [norsk]   (drikke øl)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sale [italiensk]    salt [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Leir [norsk]    Betegnelse på bergartsfragmenter mindre enn 0,002 mm i diameter (0,002 mm = 2/1000 mm = 2µ). Se også: leire og kvikkleire
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Lens [norsk]    Seilas med vinden bakfra. Platt lens
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Legg [norsk]    et bestemt antall sider plassert i riktig rekkefølge på et falset trykkark.
Grafisk ordliste © Grøset
Leve [norsk]    Eallit [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Eple [norsk]    Ebel/Eappel [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Pule [norsk]    Geibmat [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
hele [norsk]    beaitit [samisk]   (v) (itt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ledd [norsk]    ladas [samisk]   (s) (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lett [norsk]    geahpas; álki; healpu [samisk]   (a) geahpas (-hppas-, geahppa ~ geahpasis), dvs. ’ikke tung’; álki (-), att álkis, dvs. ’ikke vanskelig’; healpu
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
pile [norsk]    njuolastit [samisk]   (v) //guolli njuolastii geadggi vuollái 'fisken pilte innunder steinen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Letra [spansk]    [LET-ra] Sangvers
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
boble [norsk]    bobble [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
hekle [norsk]    crochet [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
kjole [norsk]    dress [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
måle [norsk]    measure [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
rille [norsk]    ridge [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cable [engelsk]    ankertau [norsk]   ankertaug [dansk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bolle [norsk]    Bun [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gamle [norsk]    Old [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Whale [engelsk]    Hval [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cable [engelsk]    Kabel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kjole [norsk]    Dress [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lefse [norsk]    Thin pancake of rolled dough
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Leppa [norsk]    The lip [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ladle [engelsk]    Sleiv [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Smile [engelsk]    Smil [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Åkle [norsk]    Woven bedspread
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
caile [spansk]    Dette er er ord som ikke har noe opphav fra engelsk eller spansk. Det brukes av Puertorikanere når man roper på noen. Som "kom hit".
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Jolle [norsk]    Et tau (ca. 1,5") eller sagt på en annen måte: Tykkere enn et tau, men tynnere enn ei trosse.
Maritim ordliste © MaritimStart
Jolle [norsk]    Liten båt ofte på slep etter en større fritidsbåt (lettbåt).
Maritim ordliste © MaritimStart
Lense [norsk]    Øse, pumpe tom. 1. (mar.), Seile rett eller omtrent rett unna vinden..
Maritim ordliste © MaritimStart
Takle [norsk]    Surre en tauende slik at den ikke slår seg opp, eller gjøre et seilfartøy klart til å seile.
Maritim ordliste © MaritimStart
cycle [engelsk]    konjunktur [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
galle [norsk]    Bilis, - [latin]   (gresk syn.: chole)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
galle [norsk]    Chole [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lever [norsk]    Hepar, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
leppe [norsk]    Labium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Levis [latin]    glatt, jevn [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
navle [norsk]    Umbilicus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Mulle [norsk]    Mullus surmuletus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, mullefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
lever [norsk]    liver [engelsk]   foie [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
moule [fransk]    blåskjell [norsk]   common mussle [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lemon [engelsk]    sitron [norsk]   citron [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
tavle [norsk]    Vegg, skapdør el.l. som inneholder de viktigste brytere sikringer, måleinstrumenter, indikatorlamper ol. i det elektriske anlegget.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
maile [norsk]    sende e-post, e-poste [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
aisle [engelsk]    midtgang [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hylle [norsk]    shelf [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kvele [norsk]    strangle [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
celle [norsk]    cell [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cycle [engelsk]    syklus [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cycle [engelsk]    gå/bla gjennom, bla/veksle mellom [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
scale [engelsk]    skaler [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tuple [engelsk]    tuppel, forekomst, oppføring, kommando, verdi, parameter [norsk]   [databaser, programmering]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hylle [norsk]    bin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kalle [norsk]    call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
celle [norsk]    cell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Chile [norsk]    Chile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leder [norsk]    leader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
level [engelsk]    nivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
koble [norsk]    link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fylle [norsk]    populate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leser [norsk]    reader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
scale [engelsk]    skalere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rulle [norsk]    scroll [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
table [engelsk]    tabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
table [engelsk]    tabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tukle [norsk]    tamper [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
title [engelsk]    tittel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felle [norsk]    trap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tavle [norsk]    whiteboard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cycle [engelsk]    syklus [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leach [engelsk]    vaske ut [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
levee [engelsk]    elvedike [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hvile [norsk]    repose [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
shale [engelsk]    leirskifer [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cycle [engelsk]    sykel [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
cycle [engelsk]    sykel [norsk]   (av kanter)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
lense [norsk]    boom [engelsk]   (også)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cycle [engelsk]    syklus, kretsløp, gjennomløp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ladle [engelsk]    øseovn, støpeskje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
level [engelsk]    nivå, høyde, plan, mengde, konsentrasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lever [engelsk]    vektarm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
title [engelsk]    eiendomsrett [norsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lemma [engelsk]    lemma(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
angle [engelsk]    vinkel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
utale [FEIL]    uttale [norsk]   («disfavør» uttales med trykk på første stavelse)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
reile [norsk]    (reil)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Joule [norsk]    J [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lento [norsk]    Langsomt, mellom largo og andante.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
letto [italiensk]    seng [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Leire [norsk]    Jordart som består vesentlig av leir. Se også: kvikkleire.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Rulle [norsk]    Båten beveger seg opp og ned i tverrskips retning, den ruller.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Spile [norsk]    Tynn pinne i karbon som brukes til å stive opp fokkens og storseilets akterlik.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
SÅLE [norsk]    Konstruksjonen mellom grunnmuren og bakken/ terrenget, for eksempel Leca Såleblokk.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Lekte [norsk]    Trelast med tykkelse inntil 37 millimeter og bredde under 75 millimeter. Se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Legat [norsk]    Her er legat brukt om midler som etter en siste viljeserklæring eller et gavebrev er avsatt til et bestemt formål.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Perle [norsk]    Bearal [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Falle [norsk]    Gahccat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Kjole [norsk]    Cuvla [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
svale [norsk]    arvecizágaš [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
humle [norsk]    hulvu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bille [norsk]    gobbá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
skole [norsk]    skovla [kåfjordsamisk]   (pl.: skovllat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
leppe [norsk]    bákca [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
navle [kåfjordsamisk]    náhpi [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lemen [norsk]    goddesáhpán [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lefse [norsk]    leaksu [kåfjordsamisk]   (pl.: leavssut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
hovle [norsk]    ávil [kåfjordsamisk]   (greneveving); (pl.: ávilat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
revle [norsk]    revlet [kåfjordsamisk]   v.
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lever [norsk]    vuoivvas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
falle [norsk]    gávggihit [samisk]   (v) (tr) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)77: muohtacalmmiid gávggiha (upersonlig bruk) 'det faller noen snøfnugg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
galle [norsk]    sáhppi [samisk]   (s) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gomle [norsk]    coppaldit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
helle [norsk]    ráktu [samisk]   (s) (-vtt-) (steinhelle)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
humle [norsk]    uvlu; uvhlu; hulvu; miedešeatni [samisk]   (s) uvlu (-vll-); uvhlu (-vhll-); (Kf: hulvu (-lvv-); //NL284: miedešeatni (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
hylle [norsk]    hildu, ildu [samisk]   (s) //sák?ahildu 'netthylle'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kvele [norsk]    harcet; harccastit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lespe [norsk]    dovssástaddat [samisk]   (v) //doksi (-vss-) 'en som lesper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
navle [norsk]    náhpi [samisk]   (s) (-b-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-96: buggenáhpi 'navlebrokk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
pusle [norsk]    budaldit [samisk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)13: dat lea gádvan alcces gári 'han har lagd seg et matfat'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
rasle [norsk]    gihcat [samisk]   (v) (-z-) 'rasle' (mus)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
rulle [norsk]    gevlet [samisk]   (v) (tøyvask)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lengde [norsk]    length [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
needle [engelsk]    pinne [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Creole [engelsk]    kreolsk [norsk]   crp [ISO-koder]   betegnelse på språk med redusert ordforråd og fonetiske omforminger, som er blitt morsmål for grupper som har mistet sitt opprinnelige språk
Liste over navn på språk © Språkrådet
lekter [norsk]    flatbunnet (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
tackle [engelsk]    talje [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
tackle [engelsk]    takkel [norsk]   takkel [dansk]   Tauverk. Gammelt uttrykk for stående rigg (stående rigg)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Double [engelsk]    Dobbel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
People [engelsk]    Folk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gruble [norsk]    Brood [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
People [engelsk]    Mennesker [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Semule [norsk]    Semolina [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skjule [norsk]    To hide [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
female [engelsk]    >- [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Kveile [norsk]    Legge eller henge trosse, tau eller wire i bukter, alltid med sola.
Maritim ordliste © MaritimStart
Leider [norsk]    Trapp eller stige ombord.
Maritim ordliste © MaritimStart
lessee [engelsk]    festeren [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lender [engelsk]    långiver [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
gjelle [norsk]    Branchium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
søyle [norsk]    Columna, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lepto- [latin]    tynn, fin [norsk]   gr. prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Leuco- [gresk]    hvit [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
legeme [norsk]    Soma, -atis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Puzzle [engelsk]    Crux [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bygsle [norsk]    Betegnelse på en rett til leie av eiendomsgrunn. Kalles idag vanligvis ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
caille [fransk]    vaktel [norsk]   quail [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
snegle [norsk]    snail [engelsk]   escargot [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leader [norsk]    Engelsk for tom (se start- og slutt-tom).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
jingle [norsk]    lydvignett, lydlogo [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sample [norsk]    punktprøve (tekn.); lydsnutt, videosnutt (mus., media); utvalg (samf.vit.) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
puddle [engelsk]    pøl, sølepytt [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
sickle [engelsk]    sigd, krumkniv [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
skalle [norsk]    skull [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
boggle [engelsk]    forbløffe; steile [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legger [norsk]    calves [engelsk]   [kaavs] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dipole [engelsk]    motsatt ladete/magnetiserte poler [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
enable [engelsk]    sette i stand (til), muliggjøre; kople inn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
exhale [engelsk]    gi fra seg, sende ut; puste ut, ånde ut [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
humble [engelsk]    ydmyk; beskjeden [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hurdle [engelsk]    hinder; hoppe over [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mantle [engelsk]    kappe; fig: teppe; dekke til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
marble [engelsk]    marmor; marmorblokk; klinkekule; gravstein; marmorkake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
staple [engelsk]    stift; hefte, feste; viktigst, hoved- [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
subtle [engelsk]    svak; spissfindig; snedig, lur; slu, undefundig; skarp [norsk]   [sætl] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
wiggle [engelsk]    sno seg, vri seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lengte [norsk]    yearn [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bundle [engelsk]    pakke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
enable [engelsk]    slå på, bruke, aktivere, gjøre mulig / muliggjøre [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
handle [engelsk]    håndtak [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skjule [norsk]    hide [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
legend [engelsk]    forklaring [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
locale [engelsk]    lokale, regionaldata, lokalitet, lokaltilpassing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sample [engelsk]    utvalg [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
veksle [norsk]    switch [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
toggle [engelsk]    (slå) av/på, skifte (mellom) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
unable [engelsk]    kan/klarte ikke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avtale [norsk]    appointment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avtale [norsk]    appointment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    bunte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    bunt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kravle [norsk]    crawl [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levere [norsk]    deliver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dongle [engelsk]    maskinvarelås [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lerret [norsk]    drawing canvas [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enable [engelsk]    aktivere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle [engelsk]    referanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle [engelsk]    håndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handle [engelsk]    referanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jungle [norsk]    Jungle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leader [engelsk]    ledelinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger [engelsk]    finans [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legacy [engelsk]    eldre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legacy [engelsk]    eldre funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lengde [norsk]    length [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
letter [engelsk]    brev [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
locale [engelsk]    nasjonal innstilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobile [engelsk]    Mobiltelefon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobile [engelsk]    Mobiltelefon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Varsle [norsk]    Notify [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Simple [engelsk]    Enkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kettle [engelsk]    dødisgrop [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mantle [engelsk]    mantel [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mantle [engelsk]    kåpe, dekke, teppe [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
settle [engelsk]    slå seg til ro [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
wobble [engelsk]    slingre [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
baffle [engelsk]    hindre, lede [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
prille [norsk]    prill [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tralle [norsk]    pushcart [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
skylle [norsk]    rinse [engelsk]   (med.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
circle [engelsk]    sirkel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
triple [engelsk]    trippel(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
areale [FEIL]    areal [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bjelle [norsk]     bjelle el. bjølle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
pæle [FØR]    pele el. pæle [norsk]   v.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
trelle [FØR]    træle el. trelle [norsk]   v. (slite)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Leside [norsk]    Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender bort fra isbevegelsen. Lesider i berggrunn er ofte en plukkingskant som er oppsprukket og uregelmessig fordi isen sprengte løs og plukket med seg materiale da den gled over lesiden. Motsatt: støtside. Se også: rundsva.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Stalle [norsk]    engelsk. Vinkelen mellom vindretningen og seil blir for stort, slik at det blir turbulens bak seilet, og det mister seilkraften. Båten mister fart og krenger mer som et resultat.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lesjon [norsk]    Skade
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Axille [norsk]    Armhule
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lesjon [norsk]    Skade
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Lesjon [norsk]    vevsområde med svekket funksjon på grunn av skade forårsaket av sykdom eller sår. Ved MS finnes det lesjoner i hjernen og ryggmargen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Venyle [norsk]    liten vene.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Muggle [engelsk]    Gomp [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
axille [med. el. latin]    aksille [norsk]   Armhule
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Veksle [norsk]    Cuvket [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
leanut [kåfjordsamisk]    lensmann [norsk]   (pl.: leanuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
leaibi [kåfjordsamisk]    older [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
befale [norsk]    báhkkut [samisk]   (v) (-hk-) Ipmil báhkku min cábbát eallit 'Gud befaler oss å leve pent'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
betale [norsk]    máksit [samisk]   (v) (-vss-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
handle [norsk]    gávppašit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kongle [norsk]    bihcebáhci; bihcabáhcahas [samisk]   (s) bihcebáhci (-z-) ~ bizebáze (i vest); bihcabáhcahas ~ beahcebáhcat (-h-) (i øst)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Leasing [norsk]    Finansieringsform for leie av produksjonsutstyr, verktøy, biler eller løsøre der utleier forblir eier av utstyret, men der leietageren etter at leieperioden er utløpt har rett til å kjøpe det. Allerede innbetalt leie går vanligvis til reduksjon av kjøpesummen.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Redoble [spansk]    [rre-DÅ-ble] Dobbel markering i dansen med fotarbeid
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
1 rille [norsk]    garter stitch (2 rows) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
armhole [engelsk]    ermhull [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Lecture [engelsk]    Foredrag [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Pothole [engelsk]    Jettegryte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Levende [norsk]    Living [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tadpole [engelsk]    Rompetroll [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Trouble [engelsk]    Trøbbel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Le side [norsk]    Den siden av fartøyet som vender fra vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
fradele [norsk]    partition off [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
profile [engelsk]    profil [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lecture [engelsk]    forelesning [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Fortale [norsk]    Preamble [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
påtale [norsk]    censure [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
armhule [norsk]    Axilla, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bukhule [norsk]    Coelia, -ae [gresk]   (lat. syn.: abdomen)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
levende [norsk]    Vivus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Krøkle [norsk]    Osmerus eperlanus [latin]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, krøklefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gulerle [norsk]    Yellow Wagtail [engelsk]   Motacilla flava [latin]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulerle [norsk]    Yellow Wagtail [engelsk]   Motacilla flava [latin]   Vanlig. Fordelt på underartene simillima, beema og den vakre taivana.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   Fåtallig., Underartstilhørighet ikke notert. Derfor uklart om noen fugler kan ha vært Black-backed Wagtail, Hvitvingeerle Motacilla lugens
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sotugle [norsk]    Black-and-white Owl [engelsk]   Ciccaba nigrolineata [latin]   1 H Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   Ett til fem ind. daglig i Keoladeo, og opptil 40 ind. underveis til Bund Baretha 22. og 23.2. Åtte ind. Corbett 26.2., hvorav 3 tilhørte underarten personata. Tre ind. i Corbett 27.2. som viste karakterene til personata. Deretter ett ind. ved Sat Tal 2.3., tre ved Mongoli Valley 3.3. og fire i området rundt Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulerle [norsk]    Yellow Wagtail [engelsk]   Motacilla flava [latin]   Sett daglig i Keoladeo med mellom en og ti ind. bortsett fra 21.2. med 80 ind. Ti ind. ved Bund Baretha 22.2., dessuten fem ved Yamuna, Delhi 4.3. Fraværende i de høyereliggende områdene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Panugle [norsk]    African Wood Owl [engelsk]   Strix woodfordii [latin]   One bird was seen very briefly as it flew across the hotel garden at Kakamega Forest at dawn 27/11. Unfortunately most of the group missed out on this one.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Linerle [norsk]    White Wagtail [engelsk]   Motacilla alba [latin]   1 bird seen at the Limuru Pond 18/11 was a minor surprise as the bird is scarce throughout Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulerle [norsk]    Yellow Wagtail [engelsk]   Motacilla flava [latin]   Quite common and widespread, seen on many occasions throughout the trip with up to 10 birds in one single day (Lake Nakuru 20/11 and Saiwa Swamp NP 24/11). Subspecies of the birds were rarely noted by us, but 1 bird at the Limuru Pond 18/11 showed the characters of lutea.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulerle [norsk]    Yellow Wagtail [engelsk]   Motacilla flava [latin]   6 ind Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
formule [fransk]    fast meny [norsk]   set menu [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
timbale [fransk]    slags postei [norsk]   timbale [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
rissole [fransk]    kjøttfylt postei [norsk]   paté filled with meat [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Legumes [fransk]    Grønnsaker etc. [norsk]   Vegetables [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
girofle [fransk]    nellik [norsk]   clove [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
girolle [fransk]    traktkantarell / kantarell [norsk]   chanterelle [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
morille [fransk]    morkel [norsk]   moril [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
oseille [fransk]    syre [norsk]   (common) sorrel [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
truffle [engelsk]    trøffel [norsk]   truffe [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ledelys [norsk]    Lys i sal og korridorer som koples inn hvis nettstrømmen forsvinner, for at publikum skal finne veien ut.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
leie ut [avløserord]    hoste (med eng. uttale) [norsk]   hoste (med eng. uttale): (leie ut [plass til] programvare og bruk av programvare på datamaskiner over Internett, jf. web hotel)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
leasing [norsk]    leiefinansiering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
stickle [engelsk]    kjempe, kives, krangle, bråke [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
chuckle [engelsk]    humre, klukkle, lav klukkende latter [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ledende [norsk]    conductive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cripple [engelsk]    lamme; gjøre til krøpling, forkrøple, lemleste; krøpling [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
crumble [engelsk]    bryte i småstykker, smuldre opp; falle sammen, falle i grus [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cubicle [engelsk]    lite avlukke; skifterom; sovekammer [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disable [engelsk]    gjøre ubrukbar; uskadeligjøre; utkoble [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
entitle [engelsk]    berettige; gi tittel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fertile [engelsk]    fruktbar; forplantningsdyktig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fragile [engelsk]    skjør [norsk]   (knuser lett)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hostile [engelsk]    fiendtlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legmann [norsk]    layman [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leisure [engelsk]    fritid, tid man kan nyte i ro og mak [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parable [engelsk]    lignelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pliable [engelsk]    bøyelig; smidig, føyelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
startle [engelsk]    gi en støkk, skremme, skremme opp [norsk]   [staatl] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
article [engelsk]    innlegg, artikkel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
braille [engelsk]    blindeskrift [norsk]   (norsk: braille)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
compile [engelsk]    kompilere, oversette [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
console [engelsk]    konsoll, skjerm (passiv visning), terminal (interaktivt) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
disable [engelsk]    slå av, deaktivere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leakage [engelsk]    lekkasje [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logfile [engelsk]    logg, loggfil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tildele [norsk]    allocate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
article [engelsk]    artikkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
article [engelsk]    artikkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
compile [engelsk]    kompilere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
console [engelsk]    konsoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samtale [norsk]    conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
disable [engelsk]    deaktivere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fordele [norsk]    dispatch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lebanon [engelsk]    Libanon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lesotho [norsk]    Lesotho [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PE file [engelsk]    PE-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profile [engelsk]    profil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profile [engelsk]    profil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profile [engelsk]    profil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levetid [norsk]    service life [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
shuffle [engelsk]    spille av i tilfeldig rekkefølge [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aureole [norsk]    aureole [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
brittle [engelsk]    sprø [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
crumple [engelsk]    krølle sammen [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ductile [engelsk]    duktil [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dwindle [engelsk]    bli mindre, svinne inn [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leakage [engelsk]    lekkasje [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vehicle [engelsk]    fortynningsmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hafelle [norsk]    hafelle el. hagfelle [FØR]   en type gjerde
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
krongle [norsk]    krongle el. krungle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Amabile [norsk]    Yndig
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Legato  [norsk]    (it. bundet) Indikerer at musikken skal spilles på en sammensatt jevn måte.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Le side [norsk]    Den siden av båten som vender fra vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Leukemi [norsk]    En gruppe kreftsykdommer som rammer benmarg og hvite blodlegemer.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
T-celle [norsk]    klasse lymfocytter som primært er involvert i kontroll av cellemedierte immunreaksjoner og i kontroll av B-celleutviklingen. T-cellene koordinerer immunsystemet ved å skille ut lymfokinhormoner.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Kneazle [engelsk]    Katapard [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Quaffle [engelsk]    Sluff [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
letargi [med. el. latin]    Dvale eller søvnlignende tilstand som går over lang tid.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
maxille [med. el. latin]    overkjeve [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
p-pille [norsk]    pincus pill [engelsk]   Prevensjonspiller som hindrer graviditet. Kombinasjonspillen, med både østrogen og gestagen, vil hemme eggløsning, gjøre livmorhalsslimet mindre gjennomtrengelig for sædceller og mindre mottakelig for fertilisert egg. Minipillen, som bare inneholder gestagen, har lignende effekt men stopper ikke eggløsningen like effektivt som kombinasjonspillen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
T-celle [norsk]    T-lymfocytt [med. el. latin]   En av de hvite celle som inngår i immunsystemet vårt. De er med i forsvaret mot virus og parasittinfeksjoner. De er også hjelpeceller til andre immunceller.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Lecitin [norsk]    E322 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Lecitin [norsk]    E322 [E-stoff]   antioksidant, konsistensmiddel; Personer med egg- eller soyaallergi kan reagere på små rester av protein fra egg (brukes sjelden) eller soya, som det fremstilles av.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Legatar [norsk]    Person som ved testament er tilsagt et nærmere bestemt pengebeløp (sumlegatar) eller en eller flere gjenstander (gjenstandslegatar), men som ikke inntrer i avdødes etterlatenskaper helt ut eller etter et fastsatt forhold.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
stálle [kåfjordsamisk]    stall [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
pupille [norsk]    čalbmegolláš [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lagdele [norsk]    látnjat [samisk]   (v) (-nj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lemster [norsk]    boatkuduvvan; boatkuluvvan [samisk]   (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
linerle [norsk]    beštor; liidnelláš [samisk]   (s) 2. (-ž-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mál'le [samisk]    mal [norsk]   (s) (-ll-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
legg opp [norsk]    cast on (CO) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
suitable [engelsk]    passende [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
trenagle [norsk]    wooden nail, w. peg, w. pin [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bokhylle [norsk]    Bookshelf [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lemonade [engelsk]    Brus [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Leksikon [norsk]    Encyclopedia [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lensmann [norsk]    The Norwegian sheriff
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tricycle [engelsk]    Trehjulsykkel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Reliable [engelsk]    Troverdig [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Legge bi [norsk]    Å stoppe båten uten å ta ned seilene.
Maritim ordliste © MaritimStart
legevakt [norsk]    accident and emergency unit [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
formidle [norsk]    intermediate [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
schedule [engelsk]    arbeidsplan [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
innkalle [norsk]    summon [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lechitus [gresk]    eggeplomme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fotsåle [norsk]    Solea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lex fori [latin]    The law of the forum (country) [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex loci [latin]    The law of the place [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Leppeand [norsk]    Pink-eared Duck [engelsk]   Malacorhynchus membranaceus E [latin]   50+ Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tresvale [norsk]    Tree Swallow [engelsk]   Tachycineta bicolor [latin]   NM, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mursvale [norsk]    Cliff Swallow [engelsk]   Hirundo pyrrhonota [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jordugle [norsk]    Short-eared Owl [engelsk]   Asio flammeus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skogerle [norsk]    Forest Wagtail [engelsk]   Dendronanthus indicus [latin]   2 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hornugle [norsk]    Long-eared Owl [engelsk]   Asio otus [latin]   1 Happy Island 17.5. Sjelden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skogerle [norsk]    Forest Wagtail [engelsk]   Dendronanthus indicus [latin]   Fåtallig. Største antall 5 ved Beidaihe 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsule [norsk]    Brown Booby [engelsk]   Sula leucogaster [latin]   1 str Golfito-Carara 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Peruugle [norsk]    Peruvian Pygmy-Owl / Pacific Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium peruanum [latin]   2 Santa Eulalia Valley 30.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bergerle [norsk]    Mountain Wagtail [engelsk]   Motacilla clara [latin]   Our first sighting was of 2 birds in the gorge in Hell`s Gate NP, Naivasha 19/11 and then not seen again until 2/12 with 2 birds at the Mzumi Springs, Tsavo West NP.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Taksvale [norsk]    Common House Martin [engelsk]   Delichon urbica [latin]   3 sightings: 1 bird on Mt. Kenya 18/11, 5 at the Crater Lake, Naivasha 19/11 and 1 in Lake Nakuru NP 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mursvale [norsk]    Cliff Swallow [engelsk]   Petrochelidon pyrrhonota [latin]   5+ Otamendi 28.11., 2 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunigle [norsk]    Brown Leech [engelsk]   Haemadipsa zeylanica [latin]   Vanlig og innpåsliten i Poring, Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
quenelle [fransk]    kjøtt- eller fiskebolle [norsk]   meat or fish ball, quenelle [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
anguille [fransk]    ål [norsk]   eel [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
oksehale [norsk]    oxtail [engelsk]   queues de boeuf [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
volaille [fransk]    fugl [norsk]   poultry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lentille [fransk]    linse [norsk]   lentil [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
laudable [engelsk]    rosverdig, prisverdig, godartet [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
adorable [engelsk]    henrivende, yndig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
crucible [engelsk]    smeltedigel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
halvkule [norsk]    hemisphere [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
immobile [engelsk]    ubevegelig, immobil; rolig, urokkelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
laudable [engelsk]    prisverdig, rosverdig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leapfrog [engelsk]    hoppe bukk; passere hverandre skiftvis [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
levitate [engelsk]    stige opp og sveve i luften [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
obstacle [engelsk]    hindring, hinder [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reliable [engelsk]    pålitelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
resemble [engelsk]    ligne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ridicule [engelsk]    latterliggjøre, le av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
struggle [engelsk]    kamp; kjempe, stride [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
syllable [engelsk]    stavelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tangible [engelsk]    håndgripelig, til å ta og føle på, følelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legg ved [norsk]    attach [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bootable [engelsk]    oppstartbar [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cue-file [engelsk]    cue-fil [norsk]   (i forbindelse med brenning av CD/DVD)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
drawable [engelsk]    kan tegnes, tegneobjekt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
legg på [norsk]    hangup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leveller [engelsk]    utjevner [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
makefile [engelsk]    kompileringsfil, makefile [norsk]   fil med kompileringsregler
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
portable [engelsk]    bærbar, flyttbar, overførbar [norsk]   (portabel)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
behandle [norsk]    process [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
quartile [engelsk]    kvartil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
schedule [engelsk]    timeplan, tidsplan, tidsplanlegger, skjema [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
schedule [engelsk]    planlegge, fordele [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
variable [engelsk]    variabel [norsk]   [programmering] – se også constant og literal
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
volatile [engelsk]    flyktig, omskiftelig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bootable [engelsk]    (som) kan startes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callable [engelsk]    kan kalles [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levering [norsk]    delivery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legg på [norsk]    Hang Up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
log file [engelsk]    loggfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MDE file [engelsk]    MDE-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
behandle [norsk]    process [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lekeland [norsk]    Purble Place [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leserute [norsk]    Reading Pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Resample [engelsk]    endre pikseltetthet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Subtitle [engelsk]    Undertittel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
upsample [engelsk]    sample opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assemble [engelsk]    samle, montere [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
feasible [engelsk]    gjennomførbar, gjørlig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sinkhole [engelsk]    jordfallshull [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
unstable [engelsk]    ustabil [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
downhole [engelsk]    i/nede i brønnhullet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
drawable [engelsk]    trekkbar [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sealable [engelsk]    med mulighet for tett tillukking, som kan tillukkes tett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
multiple [engelsk]    multiplum(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
variable [engelsk]    variabel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Levi’s [norsk]    (med apostrof)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Isskille [norsk]    De høyeste delene av en innlandsis.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Synkhule [norsk]    Landskapsform som forekommer i kalk- eller dolomittområder som resultat av oppløsning av bergarten i underjordiske elver, dannelse av åpne rom under jord og lokal innrasing av takene til disse.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Legge bi [norsk]    Å stoppe båten uten å fire seilene.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lesbisk  [norsk]    "Lesbe", jenter som bare blir kåte på, og forelsker seg i andre jenter.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
leiomyom [med. el. latin]    Godartet svulst, med opphav fra glatt muskulatur.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
øyehule [norsk]    orbita [med. el. latin]   Gropen i kraniumet, der øyet er plassert.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
le høyt [norsk]    Laughing Out Loud [engelsk]   LOL [slang]   Sannsynligvis den slang-forkortelsen som nå er mest allment kjent. Avarter av LOL er bl.a. ROTFL ( «Rolling On The Floor Laughing») og BWL ( «Bursting With Laughter»).
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
Legalarv [norsk]    Arv etter loven.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Lettmelk [norsk]    Geappamielki [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Håndkle [norsk]    Sihkaldat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
å hovle [norsk]    ávildit [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Lenangen [norsk]    Ittarvuotna [samisk]   (propr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-313: (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lene seg [norsk]    guvdilit; mieigat [samisk]   (refl) 1. guvdilit //guvdilit man nu vuostá 'lene seg’ (mot noe(n): gen + postp (vuostá(i), njeaiga etc.) 2. mieigat
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
overtale [norsk]    sártnohit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
leaikkal [samisk]    på en stund [norsk]   (adv) //beaivváš ii ide leaikkal 'sola viser seg ikke på en stund'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
leavddus [samisk]    rank [norsk]   (a) (att leavddos, -vdos-) 'rank, rak'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
seiljolle [norsk]    sejljolle(DK)sailing dinghy [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
mastekile [norsk]    mast wedge [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Dormobile [engelsk]    Bobil [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
The table [engelsk]    Bordet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fairytale [engelsk]    Eventyr [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forveksle [norsk]    To mistake [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Big table [engelsk]    Store bord [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
invisible [engelsk]    {sp 1ln} [emotikon/smiley]   invisible man
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Ankerkule [norsk]    Signalkule som forteller at ankeret er ute (kula ned når ankeret er klar av bunnen).
Maritim ordliste © MaritimStart
Kjølhale [norsk]    Krenge et fartøy over på siden for å undersøke/reparere skutsiden under vannlinjen. Også avstraffelsesmetode i seilskutetiden
Maritim ordliste © MaritimStart
personale [norsk]    personnel [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
høgskole [norsk]    university college [engelsk]   (Brukes ikke om KHiB)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
bortfalle [norsk]    discontinue [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Leo, -nis [latin]    løve [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sædcelle [norsk]    Spermium, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fin Whale [engelsk]    Finnhval  [norsk]   Balaenoptera physalus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Leap year [engelsk]    Annus bisextus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Alvesvale [norsk]    Fairy Martin [engelsk]   Cecropis ariel E [latin]   10 og 5 Hasties Swamp 14. og 15.11., sett spredt 16.11. og relativt vanlig Deniliquin 26. og 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveugle [norsk]    Burrowing Owl [engelsk]   Athene cunicularia [latin]   CO, KS, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sandsvale [norsk]    Sand Martin [engelsk]   Riparia riparia [latin]   MT, ID, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkefalk [norsk]    Northern Hobby [engelsk]   Falco subbuteo [latin]   Xiahe, Maoshuan, str Wenquan-Xining
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kirkeugle [norsk]    Little Owl [engelsk]   Athene noctua [latin]   1 ind str Caka-Xining, 5 ind str Yushu-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   Ruili, Xiaguan, Emei Shan, str Yushu-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkefalk [norsk]    Hobby [engelsk]   Falco subbuteo [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kirkeugle [norsk]    Little Owl [engelsk]   Athene noctua [latin]   1 ind. ble sett fra toget mellom Beijing og Beidaihe 1. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sandsvale [norsk]    Sand Martin [engelsk]   Riparia riparia [latin]   Relativt fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Demonugle [norsk]    Mottled Owl [engelsk]   Ciccaba virgata [latin]   1 San Mateo (Rancho Oropéndola) 23/2, 1 ss 24/2, 1 ad + 1 juv ss 10/3, 1 H ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cyansvale [norsk]    Blue-and-white Swallow [engelsk]   Pygochelidon cyanoleuca [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sandsvale [norsk]    Sand Martin [engelsk]   Riparia riparia [latin]   1 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leirtrost [norsk]    Clay-coloured Robin [engelsk]   Turdus grayi [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tårnugle [norsk]    Barn Owl [engelsk]   Tyto alba [latin]   Ett ind. "overdagende" i det samme treet ble loggført 19., 20. og 21.2. like ved Keoladeo Temple.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Indiaugle [norsk]    Jungle Owlet [engelsk]   Glaucidium radiatum [latin]   En fugl hørt i grålysningen ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. sett dagen etter om morgenen like utenfor Dhikala.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   Fem ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. ved Mongoli 3.3. var turens eneste observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tåkeugle [norsk]    Rufescent Screech-Owl [engelsk]   Megascops ingens [latin]   1 Cock-of-the-rock Lodge 13.9., H ss 14.9., 1 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Øgleugle [norsk]    Ferruginous Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium brasilianum [latin]   1H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cyansvale [norsk]    Blue-and-white Swallow [engelsk]   Pygochelidon cyanoleuca [latin]   Vanlig Machu Picchu 1.-2.9., vanlig Manu Road 12.-16. og 25.9., vanlig Lachay 28.9., vanlig Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Punasvale [norsk]    Andean Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx andecola [latin]   20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 5+ Huacarpay Lake 11.9., 10 Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tårnugle [norsk]    Barn Owl [engelsk]   Tyto alba [latin]   Looking down a horribly deep well inside the Gedi Ruins compound, Watamu 4/12, we found one pair of Barn Owl apparently breeding inside a cavity there. However, after an initial look they hid inside the cavity and were not seen again.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sandsvale [norsk]    Sand Martin [engelsk]   Riparia riparia [latin]   One sighting of one single bird in Lake Nakuru NP 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   15 birds noted 18/11 (Mt. Kenya and Limuru Pond), 3 in Lake Nakuru NP 20/11, 6-7 in Masai Mara 29/11, 2 in Masai Mara 30/11, 10 birds logged 1/12 (Athi Plains and Tsavo West NP) and 5 at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rustsvale [norsk]    Rufous-chested Swallow [engelsk]   Hirundo semirufa [latin]   One sighting: 2 birds seen from one of the busses in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tropeugle [norsk]    Tropical Screech-Owl [engelsk]   Megascops choliba [latin]   1H Chancani Rd 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltaugle [norsk]    Hoy's Screech-Owl [engelsk]   Megascops hoyi [latin]   2 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Øgleugle [norsk]    Ferruginous Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium brasilianum [latin]   1 Chancani Rd 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveugle [norsk]    Burrowing Owl [engelsk]   Athene cunicularia [latin]   Sett jevnlig i nordvest, 1 Otamendi 28.11., relativt vanlig Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cyansvale [norsk]    Blue-and-white Swallow [engelsk]   Pygochelidon cyanoleuca [latin]   Vanlig i nordvest. 10+ str Cafayate-El Infiernillo 21.11., vanlig Graneros Town 22.11., 10+ Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sandsvale [norsk]    Sand Martin [engelsk]   Riparia riparia [latin]   Vanlig Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kystsvale [norsk]    Pacific Swallow [engelsk]   Hirundo tahitica [latin]   Relativt vanlig de fleste steder
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tigerigle [norsk]    Tiger Leech [engelsk]   Haemadipsa picta [latin]   Vanlig og plagsom ved lite trafikkerte stier i Sukau, sett mer sporadisk i Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
casserole [engelsk]    gryte(-rett) [norsk]   marmite [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
casserole [engelsk]    gryterett [norsk]   carbonades (flamandes) [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk) gryterett med store kjøttstykker (kokt i øl)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
pineapple [engelsk]    ananas [norsk]   ananas [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fotocelle [norsk]    Lysømfintlig celle som kan omvandle lyspulser til elektriske pulser ved at det skapes variasjoner i en påtrykt spenning (fotocellespenning).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
LED array [norsk]    En rekke med LED som brukes som lyskilde for analoge og digitale lydhoder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
leppesynk [norsk]    Nøyaktig samsvar mellom leppebevegelse og tale på film.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
tusjtavle [avløserord]    whiteboard [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
spectacle [engelsk]    skue, syn [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
desirable [engelsk]    ønskelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dismantle [engelsk]    demontere, rive ned, legge ned; avvikle, oppheve [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
equitable [engelsk]    rettferdig [norsk]   (rimelig og r.)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
immutable [engelsk]    uforanderlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lethargic [engelsk]    sløv, apatisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reconcile [engelsk]    forsone; forene [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reducible [engelsk]    reduserbar [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ektefelle [norsk]    spouse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
available [engelsk]    tilgjengelig, disponibel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
name file [engelsk]    navnefil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
styrekule [norsk]    trackball [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
.cab file [engelsk]    CAB-fil, CAB-fil, CAB-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
.dll file [engelsk]    DLL-fil, DLL-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
.inf file [engelsk]    INF-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
.ini file [engelsk]    INI-fil, INI-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
.ins file [engelsk]    INS-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
.rge file [engelsk]    RGE-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legg til  [norsk]    Add [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lev.bekr. [norsk]    ASN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
available [engelsk]    tilgjengelig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tipsboble [norsk]    balloon tip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot file [engelsk]    oppstartsfiler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledetekst [norsk]    command prompt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Freestyle [norsk]    Freestyle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grayscale [engelsk]    gråtone [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lead time [engelsk]    leveringstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lederkode [norsk]    leader code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leaf node [engelsk]    bladnode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
letterbox [norsk]    letterbox [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MBOX file [engelsk]    MBOX-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legge inn [norsk]    post [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reconcile [engelsk]    avstemme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
swap file [engelsk]    sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
available [engelsk]    tilgjengelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
equitable [engelsk]    rettferdig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
insoluble [engelsk]    uløselig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lee slope [engelsk]    lesidehelning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
permeable [engelsk]    permeabel, gjennomtrenglighet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
utstråle [norsk]    radiate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
renewable [engelsk]    fornybar [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
materiale [norsk]    substance [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ledeplate [norsk]    baffle plate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lead time [engelsk]    fullføringstid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
decidable [engelsk]    avgjørbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
countable [engelsk]    tellbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Greyscale [engelsk]    Gråtone [norsk]   Et begrep som brukes når et bilde representeres av mange ulike grånyanser.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
faksimile [norsk]    faksimilie [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
henspille [norsk]    henspeile [FEIL]   (hentyde til)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Marseille [norsk]    Marseilles [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Cantabile [norsk]    (it, syngende) Musikk uttøvd i en syngende stil. Termen kan påplusses en tempo-markering, "andante cantabile" f.eks., eller den kan plaseres over en melodisk linje.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Leukopeni [norsk]    Lavt antall hvite blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Stamcelle [norsk]    Celler i benmarg som er opphavet til alle andre blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Merpeople [engelsk]    Havfolket [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
cystocele [med. el. latin]    skjedefremfall [norsk]   Urinblærebrokk der brokken presses ned i skjeden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hydrocele [med. el. latin]    vannbrokk [norsk]   Ansamling av væske, oftest vann, i et av kroppens hulrom. Vanligvis sees tilstanden i eller like rundt pungen hos gutter og menn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leddbånd [norsk]    ligament [med. el. latin]   Bånd av tettvokst, fiberrikt bindevev, som er med på å stabilisere ledd i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
myelocele [med. el. latin]    ryggmargsbrokk [norsk]   Manglende lukning av ryggmargskanalen. Dette er en misdannelse hos enkelte nyfødte, og har blitt forbundet med mangel på folsyre hos den gravide.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sædcelle [norsk]    spermicid [med. el. latin]   Det siste utviklingsstadiet i sædcelleutviklingen
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ler høyt [norsk]    laug out loud [engelsk]   LOL [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Leveranse [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å selge eller kjøpe underliggende instrument i henhold til avtalens innløsningskurs.
Derivatordliste © Oslo Børs
garnrulle [norsk]    fierbmerulla [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fordunkle [norsk]    itkudit [samisk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62317: balva leam itkudan beaivváža 'en sky har fordunklet sola'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forspille [norsk]    duddadit [samisk]   (v) //golahit áiggi 'forspille tiden'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forvandle [norsk]    nuppástuhttit; jurdilit [samisk]   (v) 1. nuppástuhttit ‘endre’ (-ht-) 2. jurdilit (+ ess ~ ill) ’forvandle ved trolldom’ //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)449: son jurdilii iežas uvhlun ’han forvandlet seg til en humle’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mishandle [norsk]    illastit; bahástit; dusset dyr; jirvvistit [samisk]   (v) illastit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-47: bahástit; dusset dyr //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-332: jirvvistit 'fare ille med'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lenghtwise [engelsk]    i lengden [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
buttonhole [engelsk]    knapphull [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lengthwise [engelsk]    langsmed [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Folkeskole [norsk]    Primary school [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
North Pole [engelsk]    Nordpolen [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Rompeballe [norsk]    Bottom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Vannskille [norsk]    Watershed [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
leiemorder [norsk]    gatillero [spansk]   Morder/ leiemorder. En som dreper for penger.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
SLA-avtale [norsk]    Service Level Agreement. Kalles også tjenestenivåavtale. En avtale som inngås mellom leverandør av en tjeneste og kunden. Avtalen sier hvilke krav som stilles til en tjeneste, som f.eks. hvor lang tid det skal gå fra en feil oppstår til den er reparert og hvor stor del av døgnet tjenesten skal være tilgjengelig for brukerne.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Legevakten [norsk]    Agency for Accident and Emergency Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
grunnskole [norsk]    primary and lower secondary school [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
life style [engelsk]    livsstil [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lede møte [norsk]    preside over meeting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
furukongle [norsk]    Pinea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
stigbøyle [norsk]    Stapes, -etis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
leddvæske [norsk]    Synovia [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lemon sole [engelsk]    Lomre  [norsk]   Microstomus kitt [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dvergmalle [norsk]    Ictalurus nebulosus [latin]   ferskvann (beinfisker, mallefisker, dvergmallefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Tangsnelle [norsk]    Syngnathus typhle [latin]   marin (beinfisker, nålefisker, nålefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ius civile [latin]    Civil law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bjeffeugle [norsk]    Barking Owl [engelsk]   Ninox connivens [latin]   1 Kingfisher Park 12. og 13.11. (Kun hørt 13.11.)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Tern [engelsk]    Amerikadvergterne [norsk]   Sterna antillarum [latin]   1 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bald Eagle [engelsk]    Hvithodehavørn [norsk]   Haliaeetus leucocephalus [latin]   1 ad Avon - MT 20.6. og 1 juv Agency Lake - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkespurv [norsk]    Lark Sparrow [engelsk]   Chondestes grammacus [latin]   Vanlig i øst, sjeldnere vestover
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sitronerle [norsk]    Citrine Wagtail [engelsk]   Motacilla citreola [latin]   Dali, Ruili, Tengchong, Xiaguan, str Songpan-Zoigê, Koko Nor, Caka, str Madoi-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vintererle [norsk]    Grey Wagtail [engelsk]   Motacilla cinerea [latin]   Mai Po, Dali, Ruili, Xiaguan, Lijang, str Lijang-Panzhihua, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientugle [norsk]    Oriental Scops-Owl [engelsk]   Otus sunia [latin]   Sett jevnlig på Happy Island, enkelte svært godt. Også sett og hørt ved Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Meget vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sitronerle [norsk]    Citrine Wagtail [engelsk]   Motacilla citreola [latin]   1 M Beidaihe 2., 3. og 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vintererle [norsk]    Grey Wagtail [engelsk]   Motacilla cinerea [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Stripeugle [norsk]    Striped Owl [engelsk]   Pseudoscops clamator [latin]   1 Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   20+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tempelugle [norsk]    Spotted Owlet [engelsk]   Athene brama [latin]   Ganske vanlig forekommende i Keoladeo. Sett daglig her med så mange som 10 ind. første dagen. Tre ind. sett om morgenen 22.2 på vei til Bund Baretha, og to ind. påfølgende dag. Dessuten to ind. 25.2. Underveis til Ramnagar og tre ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Steinsvale [norsk]    Dusky Crag Martin [engelsk]   Hirundo concolor [latin]   Ti ind. ved Bund Baretha 22.2. og fem samme sted dagen etter. Arten hekker i området, bl.a. på selve demningen. Ett ind. i Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 50 ind. 21.2. Dessuten sett ved Bund Baretha 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hindusvale [norsk]    Streak-throated Swallow [engelsk]   Hirundo fluvicola [latin]   To ind. ved demningen i Bund Baretha 22.2. var de eneste vi så på turen. Bund Baretha later til å være en relativt sikker lokalitet for arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sitronerle [norsk]    Citrine Wagtail [engelsk]   Motacilla citreola [latin]   Temmelig vanlig ved Bharatpur; observert hver dag i Keoladeo med mellom 20 og 30 ind. Dessuten 5 ind. på turen til Bund Baretha 22.2. og 10 ind. 23.2. Enkeltind. sett ved Forktail Stream 28.2., Mongoli Valley 3.3., Sultanpur 4.3. og Okhla, Yamuna 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vintererle [norsk]    Grey Wagtail [engelsk]   Motacilla cinerea [latin]   Opptil fem ind. daglig i Keoladeo, Bund Baretha og Corbett. Dessuten fire ved Sat Tal 2.3. og en ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Praktøgle [norsk]    Common Garden Lizard [engelsk]   Calotes versicolor [latin]   En øgle som holdt seg på/i en trestamme like ved siden av vår “faste” rasteplass ved templet i Keoladeo var trolig denne agamarten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonugle [norsk]    Tawny-bellied Screech-Owl [engelsk]   Megascops watsonii [latin]   Hørt regelmessig øst for Andesfjellene.  1 sett TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brilleugle [norsk]    Spectacled Owl [engelsk]   Pulsatrix perspicillata [latin]   1H Eco Amazonia 3.9., 1H Amazonia Lodge 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yungasugle [norsk]    Yungas Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium bolivianum [latin]   2H (1 sett?) Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jungelugle [norsk]    Amazonian Pygmy-Owl / Hardy’s Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium hardyi [latin]   H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9., 1H Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leiktyrann [norsk]    MacConnell’s Flycatcher / McConnell’s Flycatcher [engelsk]   Mionectes macconnelli [latin]   2 Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brakksvale [norsk]    Collared Pratincole [engelsk]   Glareola pratincola [latin]   One sighting: 6 birds seen at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sokokeugle [norsk]    Sokoke Scops-Owl [engelsk]   Otus ireneae [latin]   In the Sokoke forest we played the calls of this endemic owl after sunset 4/12, and the owl responded fairly quikly. After a short search in the bush we found 2 adults and 2 juv.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Akasieugle [norsk]    African Scops-Owl [engelsk]   Otus senegalensis [latin]   One bird was heard calling near our camp site in Masai Mara the nights of 28/11 and 29/11, as well as early in the morning 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Afrikaerle [norsk]    African Pied Wagtail [engelsk]   Motacilla aguimp [latin]   Common and widespread: 1-15 birds were logged on most days throughout the trip, except 20 birds on 27/11 (Kakamega Forest and Kisumu).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vintererle [norsk]    Grey Wagtail [engelsk]   Motacilla cinerea [latin]   1 bird noted 17/11 (Mt. Kenya), 1 at Limuru Pond 18/11, 1 at Lake Baringo 22/11 and 3 at Kakamega Forest 26/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   Common and widespread, seen regularily throughout the trip. Our highest daily totals were 100+ at Crater Lake, Naivasha 19/11 and 50 birds logged 30/11 (Masai Mara and Nairobi). We did not estimate numbers every day, though.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yungasugle [norsk]    Yungas Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium bolivianum [latin]   1H Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fossesvale [norsk]    Black-collared Swallow [engelsk]   Atticora melanoleuca [latin]   2 Iguazú 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   5 Lago Pozuelos 16.11., 10+ Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hammerugle [norsk]    Mountain Scops-Owl [engelsk]   Otus spilocephalus [latin]   1 ind H Mt. Kinabalu 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Låvesvale [norsk]    Barn Swallow [engelsk]   Hirundo rustica [latin]   1 ind Sukau 13., 5+ ind str Sukau-Lahad Datu 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vintererle [norsk]    Grey Wagtail [engelsk]   Motacilla cinerea [latin]   1 ind Kinabalu Park 7., 3 ind ss 8., 3 ind Kota Belud 11., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
rød mulle [norsk]    red mullet [engelsk]   rouget [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fødespole [norsk]    Betegnelse på spolen som avgir film ved spoling eller projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
solarcelle [norsk]    (solcelle). Celle som omvandler lys til elektrisk strøm. I dag dominerende i optiske lydhoder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
leppeglans [avløserord]    lipgloss [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
vrengetale [avløserord]    turnspeak [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
etterfylle [norsk]    replenish [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
charitable [engelsk]    nestekjærlig, overbærende; veldedig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
despicable [engelsk]    foraktelig, ussel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
inevitable [engelsk]    uunngåelig, ikke til å unngå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
perishable [engelsk]    lettbedervelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hodeskalle [norsk]    skull [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ryggsøyle [norsk]    spine [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vulnerable [engelsk]    sårbar [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
applicable [engelsk]    passende, anvendelig, relevant [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
batch file [engelsk]    skriptfil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
compatible [engelsk]    (som) samspill(er med), som passer til, er laget for o.l. [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
duty cycle [engelsk]    arbeidssyklus [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
embeddable [engelsk]    innebyggbar, inkluderbar, innlimbar [norsk]   [skriv helst om]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
executable [engelsk]    program, programfil, (kjørbar fil) [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mål/måle [norsk]    measure [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
page style [engelsk]    sidestil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
page title [engelsk]    sidetittel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
percentile [engelsk]    persentil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
redeemable [engelsk]    innløselig [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
rewritable [engelsk]    overskrivbar [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
alert rule [engelsk]    varslingsregel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
base style [engelsk]    grunnstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
batch file [engelsk]    satsvis fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cache file [engelsk]    hurtigbufferfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
midtstille [norsk]    center [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
compatible [engelsk]    kompatibel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data table [engelsk]    datatabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
detectable [engelsk]    identifiserbar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
downsample [engelsk]    nedskalere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font style [engelsk]    skriftstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hash table [engelsk]    hash-tabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
image file [engelsk]    bildefil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
index role [engelsk]    indekseringsrolle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
KB article [engelsk]    Knowledge Base-artikkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
line style [engelsk]    linjestil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
movie file [engelsk]    filmfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Page title [engelsk]    sidetittel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
print file [engelsk]    utskriftsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
query role [engelsk]    spørringsrolle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sound file [engelsk]    lydfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vannskille [norsk]    divide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
metastable [engelsk]    metastabil [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
legge fram [norsk]    disclose [engelsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flip angle [engelsk]    flippvinkel, vippevinkel, [norsk]   (MRI)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hundeskole [norsk]    obedience school [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
computable [engelsk]    beregnbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
integrable [engelsk]    integrerbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
invertible [engelsk]    inverterbar, invertibel [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
chain rule [engelsk]    kjerneregel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
orientable [engelsk]    orienterbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
forfordele [norsk]    betyr «gi for lite, behandle urettferdig», men brukes ofte i motsatt betydning. «Bli forfordelt ved utdeling av stipender» betyr altså å få mindre enn man normalt har krav på.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
potensiale [FEIL]    potensial [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kasserolle [norsk]    kasseroll [GÅR UT]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Jockeypole [norsk]    Lite kanonrør på ca. 1,5 m. Brukes på større båter. Den er festet til masten og brukes for å få en bedre vinkel på brasen og for å holde brasen ut fra vantene.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lengdegrad [norsk]    Gradeinndeling av jordkloden. Hver lengdegrad stekker seg fra syd- til nordpolen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Varicocele [norsk]    Åreknuter i venene fra testiklene. Mest vanlig på venstre side. Kan i noen tilfelle være årsak til nedsatt sædkvalitet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Legilimens [engelsk]    Sesampsykus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
revebjelle [norsk]    digitalis [med. el. latin]   Digitalis er en samlebetegnelse på hjertemuskelstyrkende substanser (digitalisglykosider) fra de tørkete bladene til enkelte revebjelleplanter (digitalis purpurea og digitalis lanata). Digitalis-legemidler virker styrkende på hjertets sammentrekning og demper hjerterytmen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leggbeinet [norsk]    fibula [med. el. latin]   Rel. tynt bein som går parallellt med tibia (skinnebeinet) i leggen. Fibula har ingen vektbærende funksjon, men fungerer som muskelfeste og stabilisator for ankelleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nervecelle [norsk]    neuron [med. el. latin]   Celletype som har som oppgave å motta og evt. sende videre et elektrisk signal (nervesignal). Neuroner er nervers minste funksjonelle enheter. Neuronet består av en cellekropp, dendritter og axon. Et elektrisk signal oppstår i eller nær cellekroppen, og sendes så ned aksonet, slik at det, ved hjelp av kalsium som intermediator, frigjøres signalstoffer fra enden av axonet. Disse signalstoffene fester seg (oftest) til dendrittene eller cellelegemet på et annet neuron, slik at et nytt signal dannes. På denne måten kan et nervesignal sendes over flere neuroner, til, fra eller innad i sentral-nervesystemet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
angrepille [norsk]    postkiotal antikonsepsjon [med. el. latin]   En prevensjonsmetode som brukes etter samleie. Er en p-pille (større dose enn vanlig) som må tas senest 72 timer etter samleie.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
stikkpille [norsk]    suppositorium [med. el. latin]   Pille av voks som smelter eller løses opp inne i kroppen. Pillen er tilsatt legemiddel, og blir innført i endetarm, skjede eller urinrør.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Letebrønn [norsk]    Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Letemodell [norsk]    Et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen slik at produserbar petroleum kan påvises. Disse faktorene er: 1) Reservoarbergart, som er en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares. Reservoarbergartene i en bestemt letemodell vil være av et gitt litostratigrafisk nivå 2) Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret. Fellen må være dannet før petroleum slutter å komme inn i reservoaret. 3) Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må også være moden, det vil si at temperatur og trykk er slik at petroleum faktisk blir dannet. Det må være en migrasjonsvei som betyr at petroleum kan bevege seg fra kildebergarten til reservoarbergarten. En letemodell er bekreftet når det er påvist produserbar petroleum i letemodellen. Det er ikke en forutsetning at produksjonen nå være lønnsom. Er det ennå ikke påvist produserbar petroleum i en letemodell er den ubekreftet.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
ryggsøyle [norsk]    čielgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
få i tale [norsk]    ságaide oažžut; ságaide beassat [samisk]   1. (-cc-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)371: in beassan ságaide 'jeg fikk ikke anledning til å snakke med vedkommende'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kaffekjele [norsk]    gáffegievdni; jurri [samisk]   (s) 1. gáffegievdni (-vnn-) 2. //jurri (-r-) 'stor kaffekjel' //leago dus veaikejurri vuovdimassii? 'har du en stor kopperkjel til salgs?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lettsindig [norsk]    gehppesmielalaš; gehppeslunddot [samisk]   (a) 1. (-cc-); 2. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-218: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dili bále [samisk]    mens det ennå er tid [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-133
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
SpareAvtale [norsk]    En avtale mellom en kunde og DnB NOR, hvor kunden automatisk sparer et fast beløp med jevne mellomrom. Det kan sammenlignes med avtalegiro, hvor overføring mellom konti (til fond) skjer automatisk.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
legge, sett [norsk]    place [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Lead guitar [engelsk]    Sologitar [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Posh people [engelsk]    Soss [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
left handed [engelsk]    (-: [emotikon/smiley]   User is left handed
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Lensebrønn [norsk]    Fordypning i bunnen av lasterommet på et fartøy for pumpens sugeledning.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lette anker [norsk]    Hive inn ankeret.
Maritim ordliste © MaritimStart
leasing out [engelsk]    bortfeste [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leasing out [engelsk]    bortleie [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leverandør [norsk]    supplier [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
legislation [engelsk]    lovgivning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Legislation [engelsk]    Lovgivning [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Lens, -ntis [latin]    linse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sea tadpole [engelsk]    Nordlig ringbuk  [norsk]   Careproctus reinhardti [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Leirkutling [norsk]    Pomatoschistus microps [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Corpus vile [latin]    Worthless body [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex scripta [latin]    The written law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Australsule [norsk]    Australasian (Australian) Gannet [engelsk]   Morus serrator [latin]   2 Peterborough 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boobookugle [norsk]    Southern Boobook [engelsk]   Ninox boobook E [latin]   1 Lamington NP 20.11., 2 hørt Coonabarabran 22. og 23.11. og 1 Deniliquin 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pionersvale [norsk]    Welcome Swallow [engelsk]   Hirundo neoxena [latin]   Meget vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Purpursvale [norsk]    Purple Martin [engelsk]   Progne subis [latin]   1 ind Bayocean Peninsula - OR 25.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerwa lerwa [latin]    Sherpahøne [norsk]   Snow Partridge [engelsk]   1 ind Er La Pass
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Landsbyugle [norsk]    Collared Scops-Owl [engelsk]   Otus lettia [latin]   1 ad + 3 pull fjernet fra reir av lokale, ble ikke sluppet fri. Ellers hørt Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Klippesvale [norsk]    Crag Martin [engelsk]   Hirundo rupestris [latin]   Regelmessig fra og med Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tempelsvale [norsk]    Striated Swallow [engelsk]   Hirundo striolata [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Grebe [engelsk]    Pygmédykker [norsk]   Tachypabtus dominicus [latin]   1 str San Vito-Golfito 22/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Landsbyugle [norsk]    Collared Scops Owl [engelsk]   Otus bakkamoena [latin]   Tre ind. ved Keoladeo 19.2. var de eneste vi hadde på turen. Fuglene ble funnet av lokale guider, og typisk nok satt de godt gjemt i toppen av palmetrær på veien ut mot Keoladeo Temple.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Eagle [engelsk]    Svartørn [norsk]   Ictinaetus malayensis [latin]   En svartørn ble sett på avstand fra Snow View Ridge, Naini Tal, 1.3. Dette er en lokalitet hvor svartørn blir sett regelmessig (mens den ifølge diverse reiserapporter nesten ikke blir sett andre steder).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skjæreerle [norsk]    White-browed Wagtail [engelsk]   Motacilla maderaspatensis [latin]   Utbredt, men fåtallig, i lavlandet og ved Corbett/Ramnagar; sett daglig her med 1-6 ind. (bortsett fra siste dagen i Delhi/Sultanpur).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blåfotsule [norsk]    Blue-footed Booby [engelsk]   Sula nebouxii [latin]   3 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesbia nuna [latin]    Grønnslepkolibri [norsk]   Green-tailed Trainbearer [engelsk]   2 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Taperasvale [norsk]    Brown-chested Martin [engelsk]   Progne tapera [latin]   10+ Eco Amazonia 3.9., relativt vanlig Explorer’s Inn 6. og 9.-11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Purpursvale [norsk]    Purple Martin / Peruvian Martin [engelsk]   Progne subis / murphyi [latin]   3MM + 1F/imm M Puerto Viejo 30.9.  (Mulig Peruvian Martin, men forvekslingsfaren med Purple Martin, Purpursvale Progne subis er stor.  Denne er større og relativt sjelden gjest så langt sør.)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paramosvale [norsk]    Brown-bellied Swallow [engelsk]   Notiochelidon murina [latin]   10 str Ollantaytambo- Machu Picchu 1.9., 2 Machu Picchu 2.9., 3 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lenkeskrike [norsk]    White-collared Jay [engelsk]   Cyanolyca viridicyana [latin]   2 Pillahuata 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tawny Eagle [engelsk]    Savanneørn [norsk]   Aquila rapax [latin]   1 seen as we approached the Sekeneni Gate of Masai Mara 28/11 and 2 birds seen inside the reserve both 29/11 and 30/11. Our last sighting was of 1 bird in Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Savanneugle [norsk]    Pearl-spotted Owlet [engelsk]   Glaucidium perlatum [latin]   One bird was found inside the grounds of Robert`s Camp, Lake Baringo in full daylight 22/11 and the same bird was seen here the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ravinesvale [norsk]    Rock Martin [engelsk]   Hirundo fuligula [latin]   Our first sighting was of 3 birds over our hotel in Nairobi 16/11, then 40 in Hell`s Gate NP, Naivasha 19/11, 5-10 in Lake Nakuru NP 20/11, 2 at Lake Baringo 22/11, 2 at Elgeyo escarpment 23/11 and 5 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Rhea [engelsk]    Fjellnandu [norsk]   Rhea pennata [latin]   15 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tucumanugle [norsk]    Tucuman Pygmy-Owl [engelsk]   Glaucidium tucumanum [latin]   1 JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Taperasvale [norsk]    Brown-chested Martin [engelsk]   Progne tapera [latin]   Sett spredt str Graneros Town-Mendoza 22.-25.11., vanlig Otamendi og Pardices 28.11., vanlig Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Eagle [engelsk]    Svartørn [norsk]   Ictinaetus malayensis [latin]   1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
blanchaille [fransk]    småfisk (særlig sild) [norsk]   small fry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
kråkebolle [norsk]    sea urchin [engelsk]   oursin [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
moëlle [fransk]    marg [norsk]   marrow [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
a casserole [engelsk]    en gryterett [norsk]   pot-au-feu [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
râble [fransk]    ryggstykke (på hare og kanin) [norsk]   (hare or rabbit) back [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
chanterelle [fransk]    kantarell [norsk]   chanterelle [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ratatouille [fransk]    grønnsaksgryte, -fres [norsk]   ratatouille [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Cinemiracle [norsk]    Filmsystem med 3 kinomaskiner som viser hver sitt bilde på hver sin del av lerretet. De to ytterste projiseres via speil (eks "Windjammer" ).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
foot candle [norsk]    (ft c) Belysningsenhet. Brukes i forbindelse med filmfotografering. I Norge er det vanlig å bruke lux.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
split-spole [norsk]    Delbar spole, slik at en rull med film kan legges direkte i spolen, uten bruk av spolebord.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
commendable [engelsk]    prisverdig, rosverdig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
inestimable [engelsk]    uvurderlig, som ikke kan måles [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
irrevocable [engelsk]    ugjenkallelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
unalterable [engelsk]    ufravikelig, som ikke kan gjøres om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
end of file [engelsk]    filslutt, slutten av/på fila [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file handle [engelsk]    filreferanse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
header file [engelsk]    deklarasjonsfil, hodefil, inkluderingsfil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lead server [engelsk]    hovedtjener [norsk]   (hovedserver)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leap second [engelsk]    skuddsekund [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
node handle [engelsk]    kontrollpunkt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tusenskille [norsk]    thousands separator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
source file [engelsk]    kildekode(fil) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sparse file [engelsk]    fil med huller, ikke-sammenhengende fil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktiv celle [norsk]    active cell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active file [engelsk]    aktiv fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
answer file [engelsk]    svarfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Author role [engelsk]    rollen Forfatter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
backup file [engelsk]    sikkerhetskopifil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Basic Title [engelsk]    Vanlig tittel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binary file [engelsk]    binær fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lesersikker [norsk]    browser-safe [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
color table [engelsk]    fargetabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
config file [engelsk]    konfigurasjonsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deliverable [engelsk]    leveringsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fill handle [engelsk]    fyllhåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form module [engelsk]    skjemamodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
viderekoble [norsk]    forward [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledig plass [norsk]    free space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
header file [engelsk]    fil for filhode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Home module [engelsk]    Startsidemodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sammenkoble [norsk]    interconnect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legend keys [engelsk]    forklaringsnøkler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
move handle [engelsk]    flyttehåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paging file [engelsk]    sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paint cycle [engelsk]    malesyklus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
etterspille [norsk]    postroll [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
print style [engelsk]    utskriftsstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legge i kø [norsk]    queue up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leseretning [norsk]    reading order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lesevisning [norsk]    Reading View [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
readme file [engelsk]    Viktig-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
script file [engelsk]    skriptfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
season tile [engelsk]    sesongbrikke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
System file [engelsk]    systemfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledig plass [norsk]    unallocated space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user locale [engelsk]    brukerinnstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leverandør [norsk]    vendor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
conformable [engelsk]    konformt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lett synlig [norsk]    conspicuous [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
impermeable [engelsk]    ugjennomtrengelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
permissible [engelsk]    tillatelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
recoverable [engelsk]    gjenvinnbar [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
submersible [engelsk]    u-båt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
undesirable [engelsk]    uønskelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
water table [engelsk]    vannspeil [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lead marker [engelsk]    blymerke [norsk]   (røntgen)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lens suture [engelsk]    linsefeste, linsesutur [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pipe nipple [engelsk]    ansatsnippel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
uncountable [engelsk]    ikke-tellbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
uncountable [engelsk]    overtellbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
undecidable [engelsk]    uavgjørbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ungdomskole [FEIL]    ungdomsskole [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Spareavtale [norsk]    En spareavtale er en avtale med din fondsforvalter om å spare et fast beløp med regelmessige mellomrom, som regel hver måned. I ODIN kan du starte en spareavtale fra 300 kroner pr måned. Med en spareavtale tegner (kjøper) du andeler på både stigende og fallende kurser – uansett type børsklima. Over tid får du en god gjennomsnittskurs på andelene.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Lensetakkel [norsk]    Bardun i kevlar festet til masten, tre meter fra toppen. strammes opp i hekken for å holde masten rett og stramme forstaget.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Pannebihule [norsk]    frontal sinus [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
Fargeskille [norsk]    Markering mellom ulike farger på samme flate og i samme rom. Overgang mellom himling og vegg betraktes ikke som fargeskille.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Legilimency [engelsk]    Psykomantikk [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Unplottable [engelsk]    Non-kartografisk [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
leukocytose [med. el. latin]    Situasjon der antallet hvite blodlegemer er økt, f.eks. ved en infeksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lendemuskel [norsk]    psoas [med. el. latin]   Henholdsvis den lille (minor) og den store (major) lendemuskelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Leverpostei [norsk]    Vuoivvasmeastu [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
rømmekolle [norsk]    lákcamielki [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fleinskalle [norsk]    boalci; boalceoaivi [samisk]   (s) 1. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcc-) 2. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-ivv-); jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kråkebolle [norsk]    gáranasskálžu [samisk]   (s) (-lžž-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ACETONITRILE [engelsk]    Acetonitril [norsk]   molekylformel: C2H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZONITRILE [engelsk]    Benzonitril [norsk]   molekylformel: C7H5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
cable needle [engelsk]    hjelpepinne/hj.p [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
right needle [engelsk]    høyre pinne [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Letzeburgesh [engelsk]    luxemburgsk [norsk]   ltz – lb [ISO-koder]   (eller luxembourgsk) betegnelse på det tredje offisielle språket i Luxembourg (vsa. fransk og tysk)
Liste over navn på språk © Språkrådet
Avgangstavle [norsk]    Skilt som forteller når skipet skal avgå og til hvor.
Maritim ordliste © MaritimStart
Kompassbolle [norsk]    Del av kompass, inneholder kompassrosen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Targa bøyle [norsk]    En lanternemast som går over styrehustaket fra side til side.
Maritim ordliste © MaritimStart
svelges hele [norsk]    to be taken whole [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
leisure home [engelsk]    fritidsbolig [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
legal charge [engelsk]    panterett [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Lemma, -atis [gresk]    skjede, hylster [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lepus, -oris [latin]    hare [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
rør, kanyle [norsk]    Syrinx, -ingis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
nesle, vable [norsk]    Urtica, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lex talionis [latin]    The law of revenge [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let it stand [engelsk]    Stet [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ultima Thule [latin]    The most distant Thule [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Tariffavtale [norsk]    En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforeni..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Little Eagle [engelsk]    Småørn [norsk]   Hieraaetus morphnoides [latin]   1 mellom South Mossman og Ruimula 12.11., 1 Lake Cargelligo 24.11., 1 Deniliquin 26.11. og 1 Wyperfeld NP 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Smålyrehale [norsk]    Albert's Lyrebird [engelsk]   Menura alberti E [latin]   3-4 Lamington NP 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Scaup [engelsk]    Purpurhodeand [norsk]   Aythya affinis [latin]   Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Golden Eagle [engelsk]    Kongeørn [norsk]   Aquila chrysaetos [latin]   1 ind Green River - UT 14.6., 1 ind Logan Canyon - UT 16.6. og 1 ind Steens Mountains - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Golden Eagle [engelsk]    Kongeørn [norsk]   Aquila chrysaetos [latin]   Songpan, str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tibetgaselle [norsk]    Tibetan Gazelle [engelsk]   Procapra picticaudata [latin]   Småflokker på høyslettene mellom Madoi og Xiwu.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mønsterugle [norsk]    Vermiculated Screech-Owl [engelsk]   Megascops vermiculatus [latin]   1 H San Mateo (Rancho Oropéndola) 23/2, 1 H ss 24/2, 1 H Lagarto 6/3 og  7/3, 1 H San Mateo (Rancho Oropéndola) 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Steppe Eagle [engelsk]    Steppeørn [norsk]   Aquila nipalensis [latin]   Sett daglig i Keoladeo med mellom fire og ti ind. Også daglige obs. fra fjellområdene, med tre ind. i Mongoli Valley som høyeste dagsresultat.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Booted Eagle [engelsk]    Dvergørn [norsk]   Hieraaetus pennatus [latin]   En dvergørn ved Keoladeo 19.2., tre 21.2. (en lys og to mørke) og en 23.2. Dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Humboldtsule [norsk]    Peruvian Booby [engelsk]   Sula variegata [latin]   Vanlig Pelagic og på Isla San Lorenzo 29.9., 50+ langs kysten sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rustkinnugle [norsk]    Band-bellied Owl [engelsk]   Pulsatrix melanota [latin]   1H Amazonia Lodge 19.9, 1H Mirador, Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Steppe Eagle [engelsk]    Steppeørn [norsk]   Aquila nipalensis [latin]   1 seen in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 was followed by 15 at Lake Nakuru 20/11 and 20 at Lake Bogoria 23/11. Singles also seen daily 29/11-2/12 in Masai Mara and Tsavo West NP.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Savannesvale [norsk]    Ethiopian Swallow [engelsk]   Hirundo aethiopica [latin]   A flock of appr. 10 birds was seen at the Vasco de Gama Point, Malindi Beach 3/12. The species is fairly common at the coast.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sørsagsvale [norsk]    Black Saw-wing [engelsk]   Psalidoprocne holomelas [latin]   Very common on Mt. Kenya: 10 birds around our lodge at Naro Moru 16/11, 75 birds in the national park 17/11 and 10 at the youth hostel 18/11. Also 10 birds at the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11 and about 100 at Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grantgaselle [norsk]    Grant's Gazelle [engelsk]   Gazella granti [latin]   Common at Lake Naivasha and Lake Nakuru, in Masai Mara and in Tsavo West NP; noted daily at these sites, but no specific numbers were written down. Also 15 at Lake Bogoria 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Indianerugle [norsk]    Variable Screech-Owl [engelsk]   Megascops atricapillus [latin]   1H Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
profiterolle [fransk]    vannbakkels med iskrem [norsk]   profiterolle [engelsk]   en slags vannbakkels fylt med iskrem
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leading zero [norsk]    ledende null, foranstilt null [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
leisure wear [norsk]    fritidsklær [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
invulnerable [engelsk]    usårlig, usårbar [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
irresistible [engelsk]    uimotståelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leading edge [engelsk]    fremkant, forkant, inngangskant; forflanke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
megle, mekle [norsk]    mediate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
border style [engelsk]    rammestil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lenkeområde [norsk]    hotspot [engelsk]   (ev: en del av et bilde som er en lenke)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
include file [engelsk]    legg til/inkluder fil, (inkluderingsfil) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
regular file [engelsk]    alminnelig fil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sorting rule [engelsk]    sorteringsregel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
action table [engelsk]    handlingstabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Browser role [engelsk]    rollen Leser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boble, boble [norsk]    bubbling [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cabinet file [engelsk]    CAB-fil, kabinettfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
class module [engelsk]    klassemodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legitimasjon [norsk]    credentials [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringskø [norsk]    delivery queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discoverable [engelsk]    synlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
input locale [engelsk]    nasjonal innstilling, nasjonal innstilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job schedule [engelsk]    finplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leaf routine [engelsk]    bladrutine [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
left bracket [engelsk]    venstre hakeparentes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
left-aligned [engelsk]    venstrejustert [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nested table [engelsk]    nestet tabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
project file [engelsk]    prosjektfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sales module [engelsk]    Salgsmodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
scan profile [engelsk]    skanneprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user profile [engelsk]    brukerprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
videosamtale [norsk]    video conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Videosamtale [norsk]    Video Conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vulkankjegle [norsk]    cinder cone [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leiremineral [norsk]    clay (mineral) [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
left-lateral [engelsk]    venstrelengs, venstrevendt sidelengs [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lengdeprofil [norsk]    longitudinal profile [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
råmateriale [norsk]    feed stock, feedstock [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
planetmølle [norsk]    planet mill [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
great circle [engelsk]    storsirkel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
legitimasjon [norsk]    legimitasjon, legemitasjon [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Russellville [norsk]    Rusellville, Russelville, Russellvile, Russelvile, Russelvill, Russellvill [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
steinerskole [norsk]    Steinerskole [FEIL]   (når det er fellesnavn): «Det finnes mange steinerskoler i Norge.»
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ledningskart [norsk]    Påbudt kommunalt kart som viser beliggenheten av ledningsnett for energiforsyning, vann og avløp, telekommunikasjoner og annet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Mun in gille [samisk]    Jeg orker ikke [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Leage bourre [samisk]    Værsågod [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
saltomortale [norsk]    sker'rodat [samisk]   (s) (-g-) //sker'rodahttit 'gjøre saltomortale'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
BUTANENITRILE [engelsk]    Butyronitril [norsk]    Propylcyanid [synonym]   molekylformel: C4H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
mooring cable [engelsk]    fortøyningstrosse [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
frame profile [engelsk]    spanteprofil [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kitchen table [engelsk]    Kjøkkenbord [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Legal Service [engelsk]    Juridisk tjeneste [norsk]   SJ [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
work schedule [engelsk]    planen for arbeidet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
rik på galle [norsk]    Biliosus [latin]   ad.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kammer, celle [norsk]    Cella, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bånd, tøyle [norsk]    Frenum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aeternum vale [latin]    Farewell forever [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex domicilii [latin]    The law of a person's home country [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Primum mobile [latin]    Prime mover [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Arbeidsavtale [norsk]    Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager der arbeid..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Praktlyrehale [norsk]    Superb Lyrebird [engelsk]   Melanura novaehollandiae E [latin]   1M Sherbrooke Forest 3. og 4.12. og 1M og 1F Kinglake NP 8.12. Her ble det i tillegg hørt minst 4MM.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitryggsvale [norsk]    White-backed Swallow [engelsk]   Cheramoeca leucosternum E [latin]   2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yellow Oriole [engelsk]    Grønnpirol [norsk]   Oriolus flavocinctus [latin]   15 og 1 Cairns 17. og 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Talassinsvale [norsk]    Violet-green Swallow [engelsk]   Tachycineta thalassina [latin]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nordtaggsvale [norsk]    Northern Rough-winged Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx serripennis [latin]   CO, NM, ID, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Cuckoo [engelsk]    Smågjøk [norsk]   Cuculus poliocephalus [latin]   Emei Shan, Xiahe, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Coucal [engelsk]    Bengalsporegjøk [norsk]   Centropus bengalensis [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitvingeerle [norsk]    Black-backed Wagtail [engelsk]   Motacilla lugens [latin]   Spredte observasjoner fra Yunnan og Sichuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Maroon Oriole [engelsk]    Blodpirol [norsk]   Oriolus traillii [latin]   6-8 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mangrovesvale [norsk]    Mangrove Swallow [engelsk]   Tachycineta albilinea [latin]   2 Golfito 22/2, 5 ss 23/2, 5 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nordtaggsvale [norsk]    Northern Rough-winged Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx serripennis [latin]   Flere str La Selva-Tapantí 2/3, 1 Tapantí 3/3, flere ss 4/3, 1 ss 5/3, 5+ Lagarto 8/3, flere San Luis Valley 9/3, flere Monteverde 10/3, flere Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sørtaggsvale [norsk]    Southern Rough-winged Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx ruficollis [latin]   20 San Vito 21/2, flere Golfito 22/2, flere ss 23/2, flere Carara 24/2, 10 ss 25/2, få str Monteverde-Arenal-La Selva 29/2, få La Selva 1/3, flere Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfiskeugle [norsk]    Brown Fish Owl [engelsk]   Ketupa zeylonensis [latin]   Ett ind. i Corbett 26. og 27.2. Dette var en fugl med fast tilhold i et bestemt tre som våre guider kjente til. Den gikk mao greit å finne, og lot seg gladelig avfotografere. En stor ugle som fløy over oss i mørket ved Ramganga Resort, Jhamaria 27.2. var sannsynligvis en Ketupa.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rustfiskeugle [norsk]    Tawny Fish Owl [engelsk]   Ketupa flavipes [latin]   Ett ind. i Corbett 26. og 27.2.. Denne ugla var litt vanskeligere å finne enn den forrige, da guidene bare kjente til omtrentlig hvor den satt. Vi fant den da til slutt; utrolig artig med to arter Ketupa med en halvtimes mellomrom!
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Maroon Oriole [engelsk]    Blodpirol [norsk]   Oriolus traillii [latin]   Ett ind. sett fra tårnet ved Dhikala 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitvingeerle [norsk]    Black-backed Wagtail [engelsk]   Motacilla lugens [latin]   Tre ind. ved Jahmaria 27.2. (alboides) og tre ind. i Corbett 27.2. (lugens). Hvitvingeerle er relativt nylig skilt fra linerle. (En viss uenighet om disse fuglenes artstilhørighet kunne nok merkes!).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dagstormsvale [norsk]    Wedge-rumped Storm-Petrel [engelsk]   Oceanodroma tethys [latin]   1 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Bittern [engelsk]    Pygmérørdrum [norsk]   Ixobrychus exilis [latin]   2 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbremsvale [norsk]    White-winged Swallow [engelsk]   Tachycineta albiventer [latin]   Vanlig i Tambopataområdet 3.-11.9., 2+ Amazonia Lodge 17.-18.9., 5 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sørtaggsvale [norsk]    Southern Rough-winged Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx ruficollis [latin]   Regelmessig øst for Andesfjellene.  10+ Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Martial Eagle [engelsk]    Kampørn [norsk]   Polemaetus bellicosus [latin]   Our first sighting was of an ad. that sat perched in a tree close to the road in Masai Mara 30/11; after we had admired it for a few minutes it took to the wings and disappeared. 2 birds were also seen in Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nilkrokodille [norsk]    Nile Crocodile [engelsk]   Crocodylus niloticus [latin]   4-5 were seen daily at the shore of Lake Baringo 21/11-23/11. Also 3 in Masai Mara 29/11 and 1 at the Mzima Springs, Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crowned Eagle [engelsk]    Toppvåk [norsk]   Harpyhaliaetus coronatus  [latin]   1 str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11., 2 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstifthale [norsk]    Grey-bellied Spinetail [engelsk]   Synallaxis cinerascens [latin]   5 Salto Incartado 1.12., 2 Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lessonia rufa [latin]    Patagonianegrito [norsk]   Austral Negrito [engelsk]   1 nær Mendoza 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbremsvale [norsk]    White-winged Swallow [engelsk]   Tachycineta albiventer [latin]   5+ Iguazú 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbrynsvale [norsk]    White-rumped Swallow [engelsk]   Tachycineta leucorrhoa [latin]   2 Graneros Town 22.11., vanlig Costanera del Sur 27.11., vanlig Otamendi 28.11., vanlig Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rusthodesvale [norsk]    Tawny-headed Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx fucata [latin]   10+ Icho Cruz 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sørtaggsvale [norsk]    Southern Rough-winged Swallow [engelsk]   Stelgidopteryx ruficollis [latin]   10+ Calilegua 14. og 15.11., 5+ Santo Tomé 30.11., vanlig Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Coucal [engelsk]    Bengalsporegjøk [norsk]   Centropus bengalensis [latin]   2 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
mille-feuille [fransk]    butterdeigskake [norsk]   mille feuille [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
opptrekkspole [norsk]    Betegnelse på spolen som mottar film ved spoling eller projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
indescribable [engelsk]    ubeskrivelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forene, samle [norsk]    unify [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utklippstavle [norsk]    clipboard [engelsk]   (klippebord, utklippsholder)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
derived style [engelsk]    avledet stil [norsk]   (arvet stil)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
starte, kalle [norsk]    invoke [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Legacy system [engelsk]    systemarv [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
representable [engelsk]    representerbar [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilbakestille [norsk]    revert [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utklippstavle [norsk]    clipboard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
coaxial cable [engelsk]    koaksialkabel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
color profile [engelsk]    fargeprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
compound file [engelsk]    sammensatt fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database file [engelsk]    databasefil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledig/opptatt [norsk]    free/busy status [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heading style [engelsk]    overskriftsstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legacy device [engelsk]    eldre enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
licensed file [engelsk]    lisensiert fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oobe.xml file [engelsk]    Oobe.xml-fil, Oobe.xml-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringssone [norsk]    outbound dock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primary table [engelsk]    primærtabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
report module [engelsk]    rapportmodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
resource file [engelsk]    ressursfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
routing table [engelsk]    rutingtabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security file [engelsk]    sikkerhetsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security hole [engelsk]    sikkerhetshull [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security role [engelsk]    sikkerhetsrolle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceavtale [norsk]    service agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sizing handle [engelsk]    skaleringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system locale [engelsk]    nasjonale innstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
workflow rule [engelsk]    arbeidsflytregel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
irretrievable [engelsk]    uopprettelig, ugjenkallelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
administrable [engelsk]    administrerbar, til innvortes/medikamentell bruk, for innføring i kroppen [norsk]   for medikamentell innføring, som kan brukes medisinsk, som kan føres inn i kroppen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
biocompatible [engelsk]    vevsvennlig [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leaving group [engelsk]    gruppe som byttes ut eller fjernes i en kjemisk reaksjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leptomeningea [engelsk]    de tynne hjernehinnene [norsk]   de to tynne av de tre delene av hjernehinnen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fyllmateriale [norsk]    void fill materials [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
commensurable [engelsk]    kommensurabel [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
LED-teknologi [norsk]    LED Technology [engelsk]   OKI Printing Solutions skrivere er elektrofotografiske skrivere der en lyskilde sender lys mot en lyssensitiv trommel, og på denne måten skaper tiltrekningskraft på samme måte som en magnet. Tonerpulver dras så til ladingen, overføres til arket og fikseres til slutt på plass. Lyskilden som brukes av OKI Printing Solutions, kalles lysdioder eller LED-enheter. Digital LED-teknologi har en lang rekke fordeler, f.eks. ingen bevegelige deler, noe som gjør det mulig med raskere utskrift og høyere utskriftskvalitet.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
not available [norsk]    N/A [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Elvemateriale [norsk]    Løsmasser transportert og avsatt av dagens elver.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Dorisk søyle [norsk]    Den eldste og mest bastante søylen fra det gamle Hellas. Søylens øverste del kan ligne en pute som overfører vekten fra bjelkelag til søylehals (se illustrasjon).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Jonisk søyle [norsk]    Slank hellensk søyle som har dype riller, et tykt fotstykke og en utforming av den øverste delen som et sneglehus.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Lea go ruhta? [samisk]    Har du penger? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
legge på seg [norsk]    čálgat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lemenet gjør [norsk]    goddesáhpán ciellá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Etablererskole [norsk]    I mange fylker tilbys det organiserte opplegg for å kvalifisere nyetablerere til egen forretningsdrift. Etablererskolene gir en innføring i krav og utfordringer du møter i forbindelse med etablering av ny virksomhet, og de grunnleggende fagområdene vedr. forretningsdrift. Etablererskolene gjennomføres vanligvis i form av samlinger, kombinert med individuelt arbeid i samarbeid med konsulent. Omfang, utforming og deltageravgift varierer mellom fylker. Kontakt nærmeste Innovasjon Norge distriktskontor eller fylkeskommune for nærmere informasjon.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Folkehøgskole [norsk]    Upper secondary school in rural area
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
legge fram for [norsk]    place before, put before, present, submit [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Leuciscus idus [latin]    Vederbuk [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ave atque vale [latin]    Hail and farewell [engelsk]   (Catullus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let it be done [engelsk]    Fiat [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lumen naturale [latin]    Natural light [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Much in little [engelsk]    Multum in parvo [latin]   (small but significant)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Common Grackle [engelsk]    Glanstrupial [norsk]   Quiscalus quiscula [latin]   Vanlig øst for Rocky Mountains
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orchard Oriole [engelsk]    Hagetrupial [norsk]   Icterus spurius [latin]   1 ind Wray - CO + 1 ind Cimarron NG - KS 9.6. og 1 ind Cimarron NG - KA 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Chipmunk [engelsk]    Dvergstripeekorn [norsk]   Eutamias minimus [latin]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orienttaksvale [norsk]    Asian House Martin [engelsk]   Delichon dasypus [latin]   Dali, Emei Shan, Mengda, Koko Nor, str Yushu-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Elaenia [engelsk]    Gresselenia [norsk]   Elaenia chiriquensis [latin]   2 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsvale [norsk]    Grey-breasted Martin [engelsk]   Progne chalybea [latin]   4 Tárcoles 11/3, 5 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Imperial Eagle [engelsk]    Keiserørn [norsk]   Aquila heliaca [latin]   Følgende observasjoner ble gjort: 15-20 ind. ved Keoladeo 19.2., 10 ind. her 20.2., to den 21.2. og 4 ind. 22.2. Den eneste obs. utenom Keoladeo var to ind. i Corbett 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Kestrel [engelsk]    Rødfalk [norsk]   Falco naumanni [latin]   En av de større overraskelsene på turen var en 2k rødfalk ved Bund Baretha 22.2. Fuglen holdt seg hele dagen ved den bratte fjellskråningen ovenfor demningen. Arten er ikke vanlig så langt øst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trådhalesvale [norsk]    Wire-tailed Swallow [engelsk]   Hirundo smithii [latin]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 20 ind. 21.2. (antallet varierte mellom 1 og 20). Dessuten 15 ved Bund Baretha 22.2. og 10 samme sted 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Perustormsvale [norsk]    Markham’s Storm-Petrel [engelsk]   Oceanodroma markhami [latin]   20 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringstormsvale [norsk]    Ringed Storm-Petrel / Hornby’s Storm-Petrel [engelsk]   Oceanodroma hornbyi [latin]   15 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Solitary Eagle [engelsk]    Tåkevåk [norsk]   Harpyhaliaetus solitarius [latin]   1 Manu Road 15.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellstifthale [norsk]    Azara’s Spinetail [engelsk]   Synallaxis azarae [latin]   15+ Machu Picchu 2.9., regelmessig Manu Road 12.-15. og 24.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rutilstifthale [norsk]    Ruddy Spinetail [engelsk]   Synallaxis rutilans [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lessonia oreas [latin]    Andesnegrito [norsk]   Andean Negrito [engelsk]   5+ Huacarpay lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsvale [norsk]    Grey-breasted Martin [engelsk]   Progne chalybea [latin]   2 str Pto Maldonado-Infierno 6.9., 1 Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbeltesvale [norsk]    White-banded Swallow [engelsk]   Atticora fasciata [latin]   1 str Pto Maldonado-Eco Amazonia 3.9., relativt vanlig omkring Explorer’s Inn og TRC 7.-10.9., 10+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 Pantiacolla 20.9
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Epaulet Oriole [engelsk]    Epålettrupial [norsk]   Icterus cayanensis [latin]   1 TRC 9.9., 4 Amazonia Lodge 18.9., 2 ss 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trådhalesvale [norsk]    Wire-tailed Swallow [engelsk]   Hirundo smithii [latin]   2 birds near Naro Moru, Mt. Kenya 17/11, 2 at Hippo Point, Kisumu 27/11, 2 here 28/11, 2 in Masai Mara 29/11 and 6 in Masai Mara 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Halsbåndsvale [norsk]    Mosque Swallow [engelsk]   Hirundo senegalensis [latin]   Noted on several days: 9 at Naro Moru, Mt. Kenya 17/11, 15 near the youth hostel, Mt. Kenya 18/11, 15 birds seen later the same day, 1 in Lake Nakuru NP 20/11, 2 near Lake Bogoria 23/11 and 1 in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Montane Oriole [engelsk]    Tåkepirol [norsk]   Oriolus percivali [latin]   One sighting of 2 birds in Mt. Kenya NP 17/11 was our only observation of the species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus capensis [latin]    Kapphare [norsk]   Cape Hare [engelsk]   4 hares seen well were identified to this species at Lake Baringo 21/11, but a great number of hares remained unidentified. Hares were particularily numerous at the night game-drive at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, but also at Lake Baringo.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thomsongaselle [norsk]    Red-fronted (Thomson's) Gazelle [engelsk]   Gazella rufifrons [latin]   Thomson`s Gazelles were abundant in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha, at Lake Nakuru and in Masai Mara: no figures on the daily log except 10 at Lake Nakuru 20/11. In the Kingdon guide the Thomson`s Gazelle is lumped with the Red-fronted Gazelle.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellstifthale [norsk]    Azara's Spinetail [engelsk]   Synallaxis azarae [latin]   10+ Calilegua 14. og 15.11., 10+ Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Krattstifthale [norsk]    Pale-breasted Spinetail [engelsk]   Synallaxis albescens [latin]   1 JVG 20.11., 5 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kjerrstifthale [norsk]    Chicli Spinetail [engelsk]   Synallaxis spixi [latin]   5+ Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Elaenia [engelsk]    Gresselenia [norsk]   Elaenia chiriquensis [latin]   1 JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsvale [norsk]    Grey-breasted Martin [engelsk]   Progne chalybea [latin]   5+ Calilegua 13.11., vanlig str Ibera-Iguazú 29.11.-4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Epaulet Oriole [engelsk]    Epålettrupial [norsk]   Icterus cayanensis [latin]   2 Calilegua 15.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 30.11., 1 Salto Incartado 1.12., 2 Iguazu 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Malayfiskeugle [norsk]    Buffy Fish-Owl [engelsk]   Ketupa ketupu [latin]   1 ind Sukau 12.-14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
basemateriale [norsk]    Bøyelig, klart filmmateriale som brukes som base for emulsjonsskiktet (s.d.). Eks.: nitratfilm, acetatfilm og polyester.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
insurmountable [engelsk]    uoverkommelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
litt, en smule [norsk]    slightly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cédille [norsk]    cedilla [engelsk]   Ç [tegn]   (aksenttegn, brukes i utenlandske ord, f.eks.: garçon)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
array variable [engelsk]    matrisevariabel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BIND boot file [engelsk]    BIND-oppstartsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledetekstvindu [norsk]    command prompt window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom profile [engelsk]    egendefinert profil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsmappe [norsk]    drop directory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fastkursavtale [norsk]    fixed-rate agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form data file [engelsk]    skjemadatafil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger account [engelsk]    finanskonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
less than sign [engelsk]    mindre enn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Telefonsamtale [norsk]    Phone Call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lekelandmester [norsk]    Purble Master [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relasjonsrolle [norsk]    relationship role [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Reports module [engelsk]    Rapportmodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service module [engelsk]    Servicemodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsmåte [norsk]    Ship method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsmåte [norsk]    shipping method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system profile [engelsk]    systemprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
temporary file [engelsk]    midlertidig fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tekst-til-tale [norsk]    text-to-speech [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transport rule [engelsk]    transportregel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
workspace file [engelsk]    arbeidsområdefil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lengdetøyning [norsk]    linear strain [engelsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
produsentcelle [norsk]    producer cell [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Zündpille [tysk]    tennsats, tennladning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
differentiable [engelsk]    deriverbar [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
legg merke til [norsk]    obs. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Eukaryot celle [norsk]    Et dyr eller plante som har celler med membran bundet kjerne (eller nukleus).
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Somatisk celle [norsk]    En hvilken som helst kroppscelle, unntatt kjønnsceller.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Moaning Myrtle [engelsk]    Stønne-Stina [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Leilighetsgave [norsk]    Slike gaver vil være unntatt fra arveavgift. Begrepet benyttes om gaver av mer personlig og privat karakter, dvs. Gaver til fødselsdag, jul, bryllup, o.l. Det foreligger her ingen egentlig formuesoverføring. Det kreves imidlertid ikke spesielle omstendigheter som jul o.l. Som vilkår for avgiftsfrihet. Omfattet vil være gjenstander og tjenester som mottaker skal nytte privat, i motsetning til i næring eller ved yrkesformål.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
en slags bille [norsk]    ruovdegobbá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
komme på tale [norsk]    ságaid ala šaddat [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
leave remaining [engelsk]    la de resterende stå [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
circular needle [engelsk]    rundpinne [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
knitting needle [engelsk]    strikkepinne [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
kollektivavtale [norsk]    union agreement [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forhåndsvarsle [norsk]    give notice in advance [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
leddforbindelse [norsk]    Articulatio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
From the cradle [engelsk]    Ab incunabulis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lector benevole [latin]    Kind reader [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lege et lacrima [latin]    Read it and weep [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex non scripta [latin]    The unwritten (common) law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Per impossibile [latin]    As is impossible [engelsk]   a way to qualify a proposition that cannot ever be true
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fantomslørugle [norsk]    Lesser Sooty Owl [engelsk]   Tyto multipunctata [latin]   1 Kingfisher Park 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eukalyptussvale [norsk]    Tree Martin [engelsk]   Cecropis nigricans [latin]   Relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Stripeskraphale [norsk]    Southern Logrunner [engelsk]   Orthonyx temminckii [latin]   Vanlig Lamington NP 20-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brilleskraphale [norsk]    Chowchilla [engelsk]   Orthonyx spaldingii E [latin]   15+ Mt. Lewis 13.11. og 5-6 Crater NP 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus europaeus [latin]    Sørhare [norsk]   Brown Hare [engelsk]   1 v/Cocopara NP 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Northern Oriole [engelsk]    Lundtrupial [norsk]   Icterus galbula [latin]   1 M Bonny SP - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientgjøkugle [norsk]    Asian Barred Owlet [engelsk]   Glaucidium cuculoides [latin]   2-3 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leiothrix lutea [latin]    Safrantimal [norsk]   Red-billed Leiothrix [engelsk]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus oiostolus [latin]    Ullhare [norsk]   Woolly Hare [engelsk]   1 ind Kanda Shan Gorge
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Sandpiper [engelsk]    Pygmésnipe [norsk]   Calidris minutilla [latin]   5 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skiferstifthale [norsk]    Slaty Spinetail  [engelsk]   Synallaxis brachyura [latin]   1 La Selva 2/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Greenlet [engelsk]    Korthalevireo [norsk]   Hylophilus decurtatus [latin]   1 Tárcoles 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 1 San Luis Valley 9/3, 2 Monteverde 10/3, 10 Carara 11/3, 1 ss 12/3  
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientgjøkugle [norsk]    Asian Barred Owlet [engelsk]   Glaucidium cuculoides [latin]   Ett ind. sett i nærheten av Hotel Sherwani i skumringen like etter ankomst til Naini Tal 28.2. Deretter en hørt ved Naini Tal 1.3. og to hørt ved dammen i Sat Tal 2.3. Siste observasjonene var av 2 ind. sett og hørt ved elven i Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientfalkeugle [norsk]    Brown Hawk Owl [engelsk]   Ninox scutulata [latin]   En av de største overraskelsene i Corbett var forekomsten av falkeugle. Vi avspilte lyd i Dhikala om kvelden 26.2. og fikk en nærmest umiddelbar respons. Vi kunne høre tre forskjellige spillende individer samtidig. Desto mer overraskende siden arten ikke er nevnt i noen av de tur-rapportene vi undersøkte før avreise til India.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Melkebrakksvale [norsk]    Little Pratincole [engelsk]   Glareola lactea [latin]   I Keoladeo 2-3 ind.19.2., syv 21.2. og en 23.2., arten opptrer sjeldent tallrikt ved Keoladeo. Desto morsommere å komme til Bund Baretha 22.2. og finne en flokk på nærmere 300 ind. rastende på småøyene, eller til Corbett med 30 ind. 25.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leiothrix lutea [latin]    Safrantimal [norsk]   Red-billed Leiothrix [engelsk]   20 ind. ved Forktail Stream 28.2., 10 ind. ved Sat Tal 2.3. og 3 ind. ved Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dansestormsvale [norsk]    White-vented Storm-Petrel [engelsk]   Oceanites gracilis [latin]   Vanlig Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Seedsnipe [engelsk]    Dvergrypesnipe [norsk]   Thinocorus rumicivorus [latin]   30+ Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Kiskadee [engelsk]    Småkiskadi [norsk]   Philohydor lictor [latin]   5 Eco Amazonia 3.9., regelmessig TRC og Explorer’s  Inn 7.-11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ruststrupesvale [norsk]    Pale-footed Swallow [engelsk]   Notiochelidon flavipes [latin]   10+ Manu Road 25.9., 3 Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flaggermussvale [norsk]    White-thighed Swallow [engelsk]   Neochelidon tibialis [latin]   1 str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Flamingo [engelsk]    Dvergflamingo [norsk]   Phoenicopterus minor [latin]   Our first sighting was of 200 birds at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11. Several thousand naturally also present at Lake Nakuru 20/11 and Lake Bogoria 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bredstripesvale [norsk]    Lesser Striped Swallow [engelsk]   Hirundo abyssinica [latin]   5 birds at Hippo Point, Kisumu 27/11, 20+ at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 28/11, 5 in Masai Mara 30/11, 4-5 at the Athi Plains, Nairobi 1/12, 10 in Tsavo West NP 2/12, 5 near Watamu and Malindi 3/12 and about 50 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus saxatilis [latin]    Klipphare [norsk]   Scrub Hare [engelsk]   Definite Scrub Hares were noted at Lake Baringo 21/11 and Masai Mara 29/11, but the occurrence of the two hare-species was clouded by identification problems (as well as by lack of attention).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Seedsnipe [engelsk]    Dvergrypesnipe [norsk]   Thinocorus rumicivorus [latin]   4 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lessonia oreas  [latin]    Andesnegrito [norsk]   Andean Negrito [engelsk]   5+ Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus europaeus [latin]    Sørhare [norsk]   European Hare [engelsk]   1 Humahuaca Rd 17.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Deltakrokodille [norsk]    Estaurine Crocodile [engelsk]   Crocodylus porosus [latin]   1 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
poularde, poule [fransk]    høne [norsk]   hen, chicken [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
legedrikk, dose [norsk]    potion [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
edelsten; perle [norsk]    gem [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
random variable [engelsk]    stokastisk variabel [norsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
accounting file [engelsk]    kontofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
character style [engelsk]    tegnstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Avslutt samtale [norsk]    End Call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global variable [engelsk]    global variabel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markeringsboble [norsk]    markup balloon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paragraph style [engelsk]    avsnittsstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
posting profile [engelsk]    posteringsprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PostScript file [engelsk]    PostScript-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forhåndsspille [norsk]    preroll [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
public variable [engelsk]    fellesvariabel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
standard module [engelsk]    standardmodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
validation rule [engelsk]    valideringsregel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cone top bottle [engelsk]    spisspatron [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
inventory cycle [engelsk]    vedlikeholdsprogram [norsk]   (prosess)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
star-nosed mole [engelsk]    stjernemuldvarp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
incommensurable [engelsk]    inkommensurabel [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Breelvmateriale [norsk]    Løsmasser som er transportert og avsatt av smeltevann fra isbreer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Morenemateriale [norsk]    Dette er løsmasser som har vært transportert av isen og blitt avsatt direkte fra den uten annen type transport. Morenematerialet består av en blanding bergartsfragmenter med alle størrelser (blokk, stein, grus, sand, silt og leir). Overflateformen varierer sterkt fra sletter med jevn overflate til terreng med hauger og rygger, f.eks. drumliner. Omkring isbreer dannes ofte endemorener og sidemorener. Morenematerialet har kantede partikler. Morene er vår vanligste type løsmasse.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Strandmateriale [norsk]    Løsmasser bearbeidet av bølger i strandsonen. Sammensetningen er avhengig av hvilket materialtype som er utgangspunktet. Strandmaterialet er vanligvis godt sortert, og det fineste materialet er vasket ut. Partiklene er slipt og ofte noe avflatede. I områder med morene i dagen ligger det ofte blokker og steiner i strandsonen etter bølgenes arbeid. Av og til finner man små forekomster av relativt rein skjellsand.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Length Over All [engelsk]    L.O.A. [akronym]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Overkjevebihule [norsk]    sinus maxillaris [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
leverbetennelse [norsk]    hepatitt [med. el. latin]   "Fellesbetegnelse på betennelsesreaksjoner i leveren. De hyppigste årsakene er virusinfeksjoner, og forgiftninger. Sistnevnte gir toksisk hepatitt, og kan komme som følge av medikament(mis)bruk eller alkoholmisbruk. Skaden er som regel avhengig av dosens størrelse. Virushepatitt smitter på forskjellige måter, noen typer gjennom mat og vann, andre typer via blod og plasmaprodukter. De vanligste virusformene er hepatittvirus A, B og C, men det finnes mange flere typer som varierer i smittemåte og alvorlighetgrad for den smittede. Man kan ta vaksine mot bl.a. hepatitt A og B. En annen type hepatitt er såkalt autoimmun, dvs. at det er kroppen selv som skaper sykdommen. Denne formen kalles lupoid hepatitt. Hepatitt kan føre både til skrumplever (levercirrhose) og gulsott (icterus), samt nedsatt leverfunksjon, en tilstand som, i verste fall, kan være dødelig."
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
PROPANEDINITRILE [engelsk]    Propandinitril [norsk]    Malonitril [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENENITRILE [engelsk]    2-Propennitril [norsk]    Akrylnitril [synonym]   molekylformel: C3H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
accounts payable [engelsk]    kreditorer, gjeld [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
leilighet, bolig [norsk]    flat [engelsk]   apartment [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Legatus a latere [latin]    Advisor from the side [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Perpetuum mobile [latin]    Perpetual motion [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Willing and able [engelsk]    Volens et potens [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Australuglesvale [norsk]    Australian Owlet-nightjar [engelsk]   Aegotheles cristatus [latin]   1 Deniliquin 26.11. Individet var av den grå formen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bullock's Oriole [engelsk]    Gullbryntrupial [norsk]   Icterus bullocki [latin]   Relativt vanlig øst for Rocky Mountains og Montana til Oregon
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Goldfinch [engelsk]    Småstillits [norsk]   Carduelis psaltria [latin]   Grønnrygget fargevariant sett i NM og OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientbrakksvale [norsk]    Oriental Pratincole [engelsk]   Glareola maldivarum [latin]   Mai Po, Dali, Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lenkelattertrost [norsk]    Lesser Necklaced Laughingthrush [engelsk]   Garrulax monileger [latin]   5+ Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientbrakksvale [norsk]    Oriental Pratincole [engelsk]   Glareola maldivarum [latin]   Sett fem dager på Happy Island. Største antall 10 den 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Nighthawk [engelsk]    Trillenatthauk [norsk]   Chordeiles acutipennis [latin]   50 Tárcoles 24/2, 1 ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Least Flycatcher [engelsk]    Småempid [norsk]   Empidonax minimus [latin]   1 La Selva 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Goldfinch [engelsk]    Småstillits [norsk]   Carduelis psaltria [latin]   10 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Baltimore Oriole [engelsk]    Lundtrupial [norsk]   Icterus galbula [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Wilsonstormsvale [norsk]    Wilson’s Storm-Petrel [engelsk]   Oceanites oceanicus [latin]   Vanlig Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Hawk-Eagle [engelsk]    Svartskogørn [norsk]   Spizaetus tyrannus [latin]   1 TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesbia victoriae [latin]    Svartslepkolibri [norsk]   Black-tailed Trainbearer [engelsk]   3 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lettered Aracari [engelsk]    Skrifttukan [norsk]   Pteroglossus inscriptus [latin]   1 Explorer’s Inn 7.9., 1 TRC 9.9., 5 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sotørestifthale [norsk]    Cabanis’ Spinetail [engelsk]   Synallaxis cabanisi [latin]   1 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 20.-21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Wahlberg's Eagle [engelsk]    Bantuørn [norsk]   Aquila wahlbergi [latin]   Only one definite record: 1 dark morph seen between Karatina and Naro Moru, Mt. Kenya 16/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Verreaux's Eagle [engelsk]    Klippeørn [norsk]   Aquila verreauxii [latin]   After some searching of the cliffs in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 we finally found 1 adult bird with 1 juv. here. Another adult was seen near the entrance to the national park.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvithodesagsvale [norsk]    White-headed Saw-wing [engelsk]   Psalidoprocne albiceps [latin]   Very common, although only seen in Kakamega Forest: 50 birds here 25/11 and the two following days we did not bother to estimate any number for the daily log.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Purple Gallinule [engelsk]    Amerikapurpurhøne [norsk]   Porzana martinica [latin]   1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulhakestifthale [norsk]    Yellow-chinned Spinetail [engelsk]   Cranioleuca cinnamomea [latin]   1 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lerkekrattløper [norsk]    Lark-like Brushrunner [engelsk]   Coryphistera alaudina [latin]   2 JVG 19.11., 1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientbrakksvale [norsk]    Oriental Pratincole [engelsk]   Glareola maldivarum [latin]   2 ind ved Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trilobite Beetle [engelsk]    Trilobitt [norsk]   Dulticola sp. [latin]   (larvestadium?) Sett i Kinabalu Park og i Danum. Artstilhørighet er ikke klarlagt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lengde, varighet [norsk]    duration [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alpha-percentile [engelsk]    alfa-persentil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
concordance file [engelsk]    ordindeksfil [norsk]   (i forbindelse med tekstbehandling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leveringsprosess [norsk]    delivery process [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mislykkes, feile [norsk]    fail [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
letterbox format [engelsk]    brevsprekkformat [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Quoted Printable [norsk]    Quoted Printable [engelsk]   QP [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
strippe, skrelle [norsk]    strip [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leverandørgjeld [norsk]    accounts payable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
concordance file [engelsk]    samsvarsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Contributor role [engelsk]    rollen Bidragsyter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    delivery address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
destination file [engelsk]    målfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Double [norsk]    Double data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hardware profile [engelsk]    maskinvareprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hibernation file [engelsk]    dvalemodusfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
information file [engelsk]    informasjonsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leader character [engelsk]    fylltegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Recovery Console [engelsk]    gjenopprettingskonsoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selection handle [engelsk]    markeringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    shipping address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    ship-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Single [norsk]    Single data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Workplace module [engelsk]    Arbeidsflytmodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konveksjonscelle [norsk]    convection cell [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bilateral avtale [norsk]    bilateral agreement [engelsk]   dvs. avtale mellom to parter
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
highly flammable [engelsk]    meget brannfarlig [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
åttendelsfinale [FEIL]    åttendedelsfinale, åttedelsfinale [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fylde el. fylle [FØR]    fylde [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Skanderende tale [norsk]    unormal tale som karakteriseres av stakkato-lignende artikulering som høres støtvis ut, fordi personen utilsiktet tar pause mellom stavelser og hopper over noen av lydene.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Korintisk søyle [norsk]    Den yngste av de gamle greske søylene. Ligner på den joniske søylen, men har akantusblader i den øverste delen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ungarsk Pigghale [norsk]    Horntail, Hungarian [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Wiltersen, Rulle [norsk]    Weasley, Bill [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Wiltersen, Kalle [norsk]    Weasley, Charlie [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Ler rompa av meg [norsk]    laugh my ass off [engelsk]   LMAO [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
LEAD OXIDE (Pb3O4) [engelsk]    Triblytetraoksid [norsk]    Blymønje, Blytetraoksid [synonym]   molekylformel: O4Pb3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
yarn round needle [engelsk]    kast [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
forretningslokale [norsk]    business premises [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leisure buildings [engelsk]    fritidsbebyggelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lekeareal for barn [norsk]    playground for children [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
legal proceedings [engelsk]    søksmål [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leveringskostnader [norsk]    delivery cost [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
levnedsbeskrivelse [norsk]    curriculum vitae [engelsk]   CV [akronym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Legal personality [engelsk]    Juridisk person [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
lede; møter ledes [norsk]    meetings are presided over [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Leuciscus cephalus [latin]    Stam [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Let him/her beware [engelsk]    Caveat [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let it be forever [engelsk]    Esto perpetua [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let there be light [engelsk]    Fiat lux [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let it be printed [engelsk]    Imprimatur [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lege atque lacrima [latin]    Read 'em and weep [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Of various people [engelsk]    Variorum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Wedge-tailed Eagle [engelsk]    Kilehaleørn [norsk]   Aquila audax [latin]   1 imm Fong-on Bay 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Isabellabrakksvale [norsk]    Australian Pratincole [engelsk]   Stiltia isabella [latin]   20+ Edmonton 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leaden Flycatcher [engelsk]    Blymonark [norsk]   Myiagra rubecula [latin]   2 Kingfisher Park 12.11., 2 Big Mitchell Creek 14.11., 1 Fong-on Bay 16.11. og 1 Warrumbungle NP 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lewin's Honeyeater [engelsk]    Halvmånehonningeter [norsk]   Meliphaga lewinii E [latin]   20 Crater NP og 1 Bromfield Crater 15.11., 1 Cathedral Fig Tree NP 16.11. og vanlig Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lewis' Woodpecker [engelsk]    Fluesnapperspett [norsk]   Melanerpes lewis [latin]   NM, CO, ID
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus californicus [latin]    Svarthalet eselhare [norsk]   Black-tailed Jackrabbit [engelsk]   1 ind Cimarron NG - KS 9. og 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-naped Oriole [engelsk]    Svartnakkepirol [norsk]   Oriolus chinensis [latin]   2 ind Tengchong, 1 ind Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Whitethroat [engelsk]    Møller [norsk]   Sylvia curruca blythi [latin]   1 fugl oppholdt seg på Happy Island. Ble sett fem dager. Første funn av arten på øya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-naped Oriole [engelsk]    Svartnakkepirol [norsk]   Oriolus chinensis [latin]   Regelmessig fra og med 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ornate Hawk-Eagle [engelsk]    Ornatskogørn [norsk]   Spizaetus ornatus [latin]   1 ved Laguna de Arenal 29/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotila cassini [latin]    Gråbrystdue [norsk]   Grey-chested Dove [engelsk]   1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rødhettestifthale [norsk]    Red-faced Spinetail  [engelsk]   Cranioleuca erythrops [latin]   3 str Cartago-San Gerardo de Dota 18/2, 2 Monteverde 27/2, 2 ss 28/2, 1 Tapantí 3/3, 5 ss 4/3, 1 ss 5/3, 2 Monteverde 10/3 
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Yellownape [engelsk]    Ildnakkespett [norsk]   Picus chlorolophus [latin]   To ind. sett på jeep-safari i Corbett 26.2. og to ind. i Sat Tal 2.3. (I Sat Tal ble ett ind. sett på nedsiden av demningen, og den andre ble sett ved kirken lenger oppe).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bonelli’s Eagle [engelsk]    Haukørn [norsk]   Hieraaetus fasciatus [latin]   Tre observasjoner, alle fra Keoladeo: ett ind. 19. og 20.2. og to ind. 21.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Whitethroat [engelsk]    Møller [norsk]   Sylvia curruca [latin]   Mellom 10 og 60 daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. I tillegg 10 ved Sat Tal 2.3., fem ved Sultanpur 4.3. og to ved Yamuna, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepus nigricollis [latin]    Svartnakkehare [norsk]   Indian Hare [engelsk]   Ett ind. i Sultanpur 4.3..
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Yellowlegs [engelsk]    Gulbeinsnipe [norsk]   Tringa flavipes [latin]   20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronestifthale [norsk]    Plain-crowned Spinetail [engelsk]   Synallaxis gujanensis [latin]   1 TRC 8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 1 ss 19.9., H Pantiacolla 21.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kremkronestifthale [norsk]    Creamy-crested Spinetail [engelsk]   Cranioleuca albicapilla E [latin]   1 Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Marcapatastifthale [norsk]    Marcapata Spinetail [engelsk]   Cranioleuca marcapatae E [latin]   1 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9., 3 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askebrynstifthale [norsk]    Ash-browed Spinetail [engelsk]   Cranioleuca curtata [latin]   2 Manu Road 14.9., 1 ss 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
African Fish Eagle [engelsk]    Flodørn [norsk]   Haliaeetus vocifer [latin]   Quite common, particularily at Lake Naivasha: 12 around Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 19/11 and 3 at Crater Lake the same day, 2 at Fisherman`s Camp 20/11, 1 at Lake Baringo 21/11, 3 at Lake Bogoria 23/11, 6 birds at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu both 27/11 and 28/11 and 2 at Mida Creek, Watamu 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
African Hawk-Eagle [engelsk]    Afrikahaukørn [norsk]   Hieraaetus spilogaster [latin]   One ad. bird was seen as it flew across a small valley in Mt. Kenya NP 17/11 and this was our only observation.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ayres's Hawk-Eagle [engelsk]    Flekkørn [norsk]   Hieraaetus ayresii [latin]   Our first sighting was of an adult near the Lake Baringo cliffs 21/11 and also 2 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Long-crested Eagle [engelsk]    Toppørn [norsk]   Lophaetus occipitalis [latin]   Only a handful observations: 1 en route to Naro Moru, Mt. Kenya 16/11, 1 seen from the bus 18/11, 3 at Lake Nakuru and en route to Lake Baringo 20/11, 2 en route to Kitale 23/11, 1 near Saiwa Swamp NP 24/11 and 1 bird on nest within our hotel grounds at Kakamega Forest 26/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Sandplover [engelsk]    Mongollo [norsk]   Charadrius mongolus [latin]   At the Sabaki River, Malindi we noted at least 10 birds 3/12 (although a thourough scan would undoubtly have produced many more).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Honeyguide [engelsk]    Gråvokseter [norsk]   Indicator minor [latin]   1 bird near the youth hostel, Mt. Kenya 18/11 and 1 at Lake Baringo 22/11 were our only sightings.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbrynsandsvale [norsk]    Banded Martin [engelsk]   Riparia cincta [latin]   One single bird seen at Hippo Point, Kisumu 27/11 and 1 at Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Yellowlegs [engelsk]    Gulbeinsnipe [norsk]   Tringa flavipes [latin]   1 Graneros Town 22.11., 2 Costanera del Sur 27.11., 5+ Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotila megalura [latin]    Yungasdue [norsk]   White-faced Dove [engelsk]   1 + 1H Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Okerkinnstifthale [norsk]    Ochre-cheeked Spinetail [engelsk]   Poecilurus sculatus [latin]   1 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sotpannestifthale [norsk]    Sooty-fronted Spinetail [engelsk]   Synallaxis frontalis [latin]   1 Calilegua 15.11., 1 Chancani Rd 23.11., H Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rustkronestifthale [norsk]    Rufous-capped Spinetail [engelsk]   Synallaxis ruficapilla [latin]   1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Woodcreeper [engelsk]    Småtreløper [norsk]   Xiphorhynchus fuscus [latin]   1 Iguazú 3. og 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Grass-Finch [engelsk]    Paranáspurv [norsk]   Emberizoides ypiranganus [latin]   2 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Frigatebird [engelsk]    Småfregattfugl [norsk]   Fregata ariel [latin]   2 ind på båtturen langs kysten sør for Sandakan 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Fish-Eagle [engelsk]    Småelveørn [norsk]   Ichthyophaga humilis [latin]   Opptil 4 ind Sukau 13.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blyth's Hawk-Eagle [engelsk]    Malayskogørn [norsk]   Spizaetus alboniger [latin]   3 ind Poring 9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cerveau, cervelle [fransk]    hjerne [norsk]   brain [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
kind of casserole [engelsk]    slags gryterett [norsk]   navarin [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
legemlig; korporal [norsk]    corporal [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
levende, livaktig [norsk]    vivid [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
block special file [engelsk]    blokk-spesialfil, blokk-spesiell fil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
isosceles triangle [engelsk]    likebeint trekant [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skilletegn, skille [norsk]    separating character/separator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adjustment handle [engelsk]    justeringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorrolle [norsk]    administrator role [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Administrator role [engelsk]    administratorrolle, rollen Administrator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lesersikker palett [norsk]    browser-safe palette [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
configuration file [engelsk]    konfigurasjonsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
configuration rule [engelsk]    konfigurasjonsregel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kongo, Brazzaville [norsk]    Congo [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilkoblingsavtale [norsk]    connection agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
default data file [engelsk]    standard datafil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handwriting sample [engelsk]    håndskrifteksempel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger settlement [engelsk]    utligning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lemon Icing Button [engelsk]    Sitronglasur-knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
local user profile [engelsk]    lokal brukerprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
management console [engelsk]    administrasjonskonsoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
master file table [engelsk]    hovedfiltabell, hovedfiltabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matching principle [engelsk]    samsvarsprinsipp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sammenslått celle [norsk]    merged cell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personal schedule [engelsk]    personlig tidsplan [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republikken Chile [norsk]    Republic of Chile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringskalender [norsk]    shipping calendar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stream format file [engelsk]    flytformatfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user-defined style [engelsk]    brukerdefinert stil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media file [engelsk]    Windows Media-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trilateral avtale [norsk]    trilateral agreement [engelsk]   dvs. avtale mellom tre parter
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Lettering template [engelsk]    bokstavmal [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
amino nucleophile [engelsk]    nukleofilt amin [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
respiratory cycle [engelsk]    åndedrag [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
twisted-pair cable [engelsk]    TP-ledning, snodd ledningspar [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
strippe, avmantle [norsk]    strippa [svensk]   (kabel)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
legninga/legningen [norsk]     legningen [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Leif Ove Andsnes  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Legjerrig/Legirig [norsk]    Legjerrig båt. Båten vil opp mot le. Slippes roret vil båten falle av. Logjerrig/logirig
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Length Water Line [engelsk]    L.W.L. [akronym]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Klarvang, Pernille [norsk]    Clearwater, Penelope [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
cavitum glenoidale [med. el. latin]    skulderleddskapselen [norsk]   Stedet hvor overarmsbeinet (humerus) er plassert i skulderleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Leketøydirektivet [norsk]    88/378/EEC [direktivkode]   Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys. Official Journal L 187/88
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Lea go dus duhpat? [samisk]    Har du tobakk/røyk? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Slutt opp å tulle [norsk]    Heaiti eret dadjois [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
LEAD AZIDE (Pb(N3)2) [engelsk]    Blyazid [norsk]   molekylformel: N6Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENEACETONITRILE [engelsk]    Fenylacetonitril [norsk]    Benzylcyanid [synonym]   molekylformel: C8H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tjenestenivåavtale [norsk]    (Eng. Service Level Agreement, SLA) En avtale som inngås mellom leverandør av en tjeneste og kunden. Avtalen sier hvilke krav som stilles til en tjeneste, som f.eks. hvor lang tid det skal gå fra en feil oppstår til den er reparert og hvor stor del av døgnet tjenesten skal være tilgjengelig for brukerne.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
videregående skole [norsk]    upper secondary school [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
accounts receivable [engelsk]    utestående fordringer, kundefordringer [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Benthosema glaciale [latin]    Nordlig lysprikkfisk  [norsk]   Glacier lanternfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Leuciscus leuciscus [latin]    Gullbust [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Benthosema glaciale [latin]    Nordlig lysprikkfisk [norsk]   marin (beinfisker, prikkfisker, lysprikkfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Leptagonus decagonus [latin]    Tiskjegg [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, panserulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Let others wage war [engelsk]    Bella gerant alii [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let the buyer beware [engelsk]    Caveat emptor [latin]   (He buys at his own risk)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amongst other people [engelsk]    Inter alios [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex malla, lex nulla [latin]    A bad law is no law [engelsk]   (St. Thomas Aquinas)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The wolf in the tale [engelsk]    Lupus in fabula [latin]   (i.e. Speak of the wolf, and he will come) (Terence)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let the People rule [engelsk]    Regnat populus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let it all hang out! [engelsk]    Totum dependeat! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Olive-backed Oriole [engelsk]    Tårepirol [norsk]   Oriolus sagittatus [latin]   2 Ellis Beach 12.11., 10 Edmonton 19.11., 1 mellom Beaudesert og Woodenbong 22.11., 4-5 Warrumbungle NP 23.11. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucosticte atrata E [latin]    Svartfjellfink [norsk]   Black Rosy Finch [engelsk]   2 ind på høyfjellet ved Mirror Lake - UT 15.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pallas's Fish-Eagle [engelsk]    Båndhavørn [norsk]   Haliaeetus leucoryphys [latin]   2 ind str Zoigê-Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesandsvale [norsk]    Plain Martin [engelsk]   Riparia paludicola [latin]   Ruili, Xiaguan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lemon-rumped Warbler [engelsk]    Blekgumpsanger [norsk]   Phylloscopus chloronotus [latin]   Golden Summit - Emei Shan, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopoecile sophiae [latin]    Purpursanger [norsk]   Stoliczka's Tit-Warbler [engelsk]   Xiahe, Laoye Shan, Mengda, Koko Nor, str Madoi-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucosticte brandti [latin]    Sotfjellfink [norsk]   Brandt's Mountain-Finch [engelsk]   Er La Pass, Bayankala Pass
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotila verreauxi [latin]    Krattdue [norsk]   White-tipped Dove [engelsk]   1 San Isidro klippe 20/2, 2 Las Cruces 21/2, 1 Las Cruces 22/2, flere str Golfito-San Mateo 23/2, flere Carara/ Tárcoles 24/2, 1 La Selva 1/3, 2 str La Selva-Tapantí 2/3, 2 Lagarto 8/3, flere str Monteverde-San Mateo 10/3, flere Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Ground-Cuckoo [engelsk]    Trostegjøk [norsk]   Morococcyx erythropygus [latin]   3 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Legatus leucophaius [latin]    Pirattyrann [norsk]   Piratic Flycatcher [engelsk]   1 La Selva 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great-tailed Grackle [engelsk]    Storhaletrupial [norsk]   Quiscalus mexicanus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yellow-tailed Oriole [engelsk]    Gulhaletrupial [norsk]   Icterus mesomelas [latin]   4 La Selva 1/3, 1 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-cowled Oriole [engelsk]    Svartkappetrupial [norsk]   Icterus prosthemelas [latin]   4 La Selva 1/3, 2 ss 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Indian Spotted Eagle [engelsk]    Aquila hastata [latin]   Tidligere regnet som underart av småskrikørn, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina. Noen få obs. fra Keoladeo: ett ind. 19.2., to ind. 21.2. og to 23.2. Kan ha vært oversett pga problemer med identifikasjonen, men er klart mer uvanlig i Keoladeo enn storskrikørn.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mountain Hawk Eagle [engelsk]    Fjellskogørn [norsk]   Spizaetus nipalensis [latin]   To fjellskogørner ble sett kretsende over Kosi-elven 28.2., omtrent midtveis mellom Ramnagar og inngangen til Corbett nasjonalpark. Dette var turens eneste obs.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-hooded Oriole [engelsk]    Orientpirol [norsk]   Oriolus xanthornus [latin]   Sett daglig i Corbett og ved Forktail Stream; fem ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire ind. 27.2. To ind. ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesandsvale [norsk]    Plain Martin [engelsk]   Riparia paludicola [latin]   Svært vanlig i lavlandet og sett daglig, bortsett fra 20.2. Som regel mellom ti og femti, men over hundre registrert ved Bund Baretha 22. og 23.2. Fraværende i fjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lemon-rumped Warbler [engelsk]    Blekgumpsanger [norsk]   Phylloscopus chloronotus [latin]   Ganske mange ved Forktail Stream og oppe i fjellene: 30 ved Forktail Stream 28.2., 10 ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., 30 ved Sat Tal 2.3. og 5 ved Mongoli 3.3. Blekgumpsangeren ble inntil for noen få år siden regnet som en underart av fuglekongesanger Phylloscopus proregulus.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptodon cayanensis [latin]    Gråhodeglente [norsk]   Grey-headed Kite [engelsk]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotilia verreauxi [latin]    Krattdue [norsk]   White-tipped Dove [engelsk]   5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 3 ss 31.8., 3 Machu Picchu 1.9., 1 ss 2.9., H Eco Amazonia 4.9., 1 Huacarpay Lake 11.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotilia rufaxilla [latin]    Gråpannedue [norsk]   Grey-fronted Dove [engelsk]   1H Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 5 ss 9.9., H Explorer’s Inn 10.9., sett og hørt jevnlig Manu Road 16.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mørkbryststifthale [norsk]    Dark-breasted Spinetail [engelsk]   Synallaxis albigularis [latin]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Legatus leucophaius [latin]    Pirattyrann [norsk]   Piratic Flycatcher [engelsk]   H Eco Amazonia 4.9., H Explorer’s Inn 6.9., 2 TRC 7.9., H ss 8.9., H Pantiacolla 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Spotted Eagle [engelsk]    Småskrikørn [norsk]   Aquila pomarina [latin]   1 seen from the bus after we left Masai Mara for Nairobi 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Crested Tern [engelsk]    Bengalterne [norsk]   Sterna bengalensis [latin]   One bird was seen perched at the Sabaki River, Malindi 3/12 and this was our only sighting. Unfortunately we did not see any Greater Crested Terns here.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesandsvale [norsk]    Plain Martin [engelsk]   Riparia paludicola [latin]   Fairly common: seen daily at Mt. Kenya with up to 15 birds (17/11), also quite common at Lake Naivasha and Lake Nakuru 19/11 and 20/11. Singles noted at Lake Baringo 22/11 and in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Swamp Warbler [engelsk]    Kaffersanger [norsk]   Acrocephalus gracilirostris [latin]   One skulking individual was seen in the papyrus reeds at the shore of Lake Naivasha the morning of 19/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-headed Oriole [engelsk]    Savannepirol [norsk]   Oriolus larvatus [latin]   Common and widespread and recorded on 7 days on the first two weeks of the trip and on 4 days on the extention week. Our highest daily total was 5 birds (19/11, Lake Naivasha sites and 3/12, sites around Watamu and Malindi). Absent on the western and southwesternmost part of the trip.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Masked Weaver [engelsk]    Småmaskevever [norsk]   Ploceus intermedius [latin]   2 and 10 noted at Lake Baringo 21/11 and 22/11 respectively.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotila verreauxi [latin]    Krattdue [norsk]   White-tipped Dove [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptotila rufaxilla [latin]    Gråpannedue [norsk]   Grey-fronted Dove [engelsk]   1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Stripekronestifthale [norsk]    Stripe-crowned Spinetail [engelsk]   Cranioleuca pyrrhophia [latin]   1 Calilegua 13.11., H JVG 19. og 20.11., 3 str Cafayate-El Infiernillo 21.11., H Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11., 1H Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Legatus leucophaius [latin]    Pirattyrann [norsk]   Piratic Flycatcher [engelsk]   2-3 Calilegua 13. og 14.11., 1-2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rufous-bellied Eagle [engelsk]    Rødbukørn [norsk]   Aquila kienerii / Hieraaetus kienerii [latin]   3 ind Sepilok 12., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Wallace's Hawk-Eagle [engelsk]    Dvergskogørn [norsk]   Spizaetus nanus [latin]   4 ind Sukau 13., 1 ind ss 15., 1 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Cuckoo-shrike [engelsk]    Smålarveeter [norsk]   Coracina fimbriata [latin]   2 ind Poring 9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-throated Oriole [engelsk]    Stripepirol [norsk]   Oriolus xanthonotus [latin]   1 ind Poring 10., 1 ind Sukau 14., 1 ind H Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
legge ved, sende med [avløserord]    attache [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
forvirre; forveksle [norsk]    confuse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tøyle; styre; sele [norsk]    rein [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
environment variable [engelsk]    miljøvariabel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ledd (i et uttrykk) [norsk]    term [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
accounts receivable [engelsk]    kundesamlekonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsbekreftelse [norsk]    advance shipping notice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Author role [engelsk]    rollen Avansert forfatter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assessment principle [engelsk]    vurderingsprinsipp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
backward compatible [engelsk]    bakoverkompatibel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
comma-delimited file [engelsk]    kommadelt fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delimited text file [engelsk]    tekstfil med skilletegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
begrenset materiale [norsk]    finite material [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
free-text searchable [engelsk]    fritekstsøkbar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsbetingelse [norsk]    Freight term [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsbetingelser [norsk]    freight terms [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
GUID partition table [engelsk]    GUID-partisjonstabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innkommende samtale [norsk]    incoming conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ubegrenset materiale [norsk]    infinite material [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
initialization file [engelsk]    initialiseringsfil, initialiseringsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lemon Batter Button [engelsk]    Sitronrøre-knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
begrenset materiale [norsk]    limited material [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Live Meeting console [engelsk]    Live Meeting-konsoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
offline folder file [engelsk]    mappen Frakoblede filer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lesbarhetsstatistikk [norsk]    readability statistics [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selection rectangle [engelsk]    markeringsfirkant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skin definition file [engelsk]    skalldefinisjonsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transaction log file [engelsk]    transaksjonsloggfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ubegrenset materiale [norsk]    unlimited material [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leire kornstørrelse [norsk]    clay (size fraction) [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
etterlate matrialle [norsk]    debris [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
leddhuleforsnevring [norsk]    joint space narrowing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
levelling compounds [engelsk]    avrettingskjemikalier [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seiping, mikrorille [norsk]    sipe [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bredsel el. bredsle [FØR]    bredsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ferdsel el. ferdsle [FØR]    ferdsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
hengsel el. hengsle [FØR]    hengsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tyngsel el. tyngsle [FØR]    tyngsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
as soon as possible [engelsk]    ASAP [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
videregående skole [norsk]    vgs. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lekke heksekjel, Den [norsk]    Leaky Cauldron, The [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Lestrange, Bellatrix [engelsk]    DeMons, Bellatrix [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Longbottom, Neville [engelsk]    Langballe, Nilus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
ligamentum inguinale [med. el. latin]    lyskebåndet [norsk]   En kraftig sene som går på skrå mellom fremre hoftekant (spina iliaca anterior superior) og symfysen (symphysis pubis).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leddhinnebetennelse [norsk]    synovitt [med. el. latin]   Betennelse i leddhinnen. Ofte med hevelse i leddet og smerter ved bevegelse. Årsakene kan vere urinsyregikt, meniskskade eller betennelsen kan vere en del av reumatisme eller blødersykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
As soon as possible [engelsk]    ASAP [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Leveranse av opsjoner [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Bold type / fat people [engelsk]    Fete typer [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Leatherfin lumpsucker [engelsk]    Svartkjeks  [norsk]   Eumicrotremus derjugini [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Leptoclinus maculatus [latin]    Tverrhalet langebarn  [norsk]   Spotted snake blenny [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Leucaspius delineatus [latin]    Regnlaue [norsk]   sjelden?, ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Leptoclinus maculatus [latin]    Tverrhalet langebarn [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Let the seller beware [engelsk]    Caveat venditor [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Da mihi basilia mille [latin]    Kiss me with a thousand kisses [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let Thy will [be done] [engelsk]    Fiat volvntas tua [latin]   (Biblical)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Frater, ave atque vale [latin]    Brother, hello and good-bye [engelsk]   (Catullus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lectori Salutem (L.S.) [latin]    Greetings to the reader [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Crested Serpent-Eagle [engelsk]    Orientsnokørn [norsk]   Spilornis cheela [latin]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leiothrix argentauris [latin]    Sølvøretimal [norsk]   Silver-eared Mesia [engelsk]   3 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopoecile elegans E [latin]    Toppsanger [norsk]   Crested Tit-Warbler [engelsk]   10+ Xiahe, 5 ind Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucosticte nemoricola [latin]    Brunfjellfink [norsk]   Hodgson's Mountain-Finch [engelsk]   Koko Nor, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu, str Madoi-Wenquan, Er La Pass
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Slender-billed Oriole [engelsk]    Smalnebbpirol [norsk]   Oriolus tenuirostris [latin]   10+ Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucopternis princeps [latin]    Prinsevåk [norsk]   Black-chested Hawk [engelsk]   3 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepidocolaptes affinis [latin]    Prikkronetreløper [norsk]   Spot-crowned Woodcreeper  [engelsk]   3 San Gerardo de Dota 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Whistling-duck [engelsk]    Småplystreand [norsk]   Dendrocygna javanica [latin]   Åtte ind. ved Keoladeo 19.2. Dessuten 10 ved Bund Baretha 22.2. og 18 samme sted dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pallas’s Fish Eagle [engelsk]    Båndhavørn [norsk]   Haliaeetus leucoryphus [latin]   En ungfugl ble sett over tempelet i Keoladeo 23.2. Ved Dhikala, Corbett, som er en kjent lokalitet for arten, så vi fire ind. 26.2. og ett ind. dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-headed Fish Eagle [engelsk]    Båndelveørn [norsk]   Ichthyophaga ichthyaetus [latin]   To ind. sett ved Ramganga-elven ved Jhamaria 27.2. Dette var bare en av overraskelsene ved denne lokaliteten, som var ukjent for oss før vi dro til India.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Short-toed Snake Eagle [engelsk]    Slangeørn [norsk]   Circaetus gallicus [latin]   Observert tre dager; ett ind. ved Keoladeo 19.2., ett ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. ved Corbett 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crested Serpent Eagle [engelsk]    Orientsnokørn [norsk]   Spilornis cheela [latin]   To ind. ved Keoladeo 19.2. og enkeltind. sett her 22. og 23.2. Ett og to ind. sett daglig ved Corbett og Forktail Stream.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Spotted Eagle [engelsk]    Storskrikørn [norsk]   Aquila clanga [latin]   Endel observasjoner, og de aller fleste var fra Keoladeo. I Keoladeo ble mellom 10 og 15 ind. sett daglig. Dertil ble ett ind. sett ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. ved Kosi-elven, Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Changeable Hawk Eagle [engelsk]    Vekselskogørn [norsk]   Spizaetus cirrhatus [latin]   En vekselskogørn ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ind. samme sted 27.2. I tillegg til dette hadde vi en ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucippus chionogaster [latin]    Hvitbrystkolibri [norsk]   White-bellied Hummignbird [engelsk]   Vanlig Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucippus hypostictus [latin]    Ertekolibri [norsk]   Many-spotted Hummingbird [engelsk]   1 Manu Road 16.9., 1 ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lemon-throated Barbet [engelsk]    Sitronstrupeskjeggfugl [norsk]   Eubucco richardsoni [latin]   1M Eco Amazonia 5.9., 1F Explorer’s Inn 10.9., H Pantiacolla 20. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura striata [latin]    Gråbrystnålstjert [norsk]   Streaked Tit-Spinetail [engelsk]   5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 2 ss 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
African Crowned Eagle [engelsk]    Kronørn [norsk]   Stephanoaetus coronatus [latin]   One imm. bird was seen in Mt. Kenya NP 17/11, actually at the same place where we saw an African Hawk Eagle a few minutes later. Also this bird was seen fairly briefly as it flew by.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eurasian Golden Oriole [engelsk]    Pirol [norsk]   Oriolus oriolus [latin]   One male seen on the “Kararacha trail”, Sokoke Forest 5/12 was our only sighting.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
African Golden Oriole [engelsk]    Gullpirol [norsk]   Oriolus auratus [latin]   2 birds seen in Sokoke Forest 5/12 together with a Eurasian Golden Oriole. This species is rare in Kenya in the winter-months.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucippus chionogaster [latin]    Hvitbrystkolibri [norsk]   White-bellied Hummingbird [engelsk]   2-3 Calilegua 14.11., 1 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura setaria [latin]    Araucarianålstjert [norsk]   Araucaria Tit-Spinetail [engelsk]   8+ Araucaria Prov. Park 1.12., H Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svovelstrupestifthale [norsk]    Sulphur-bearded Spinetail [engelsk]   Cranioleuca sulphurifera [latin]   3 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crested Serpent-Eagle [engelsk]    Orientsnokørn [norsk]   Spilornis cheela [latin]   2-3 ind Sukau 13.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Changeable Hawk-Eagle [engelsk]    Vekselskogørn [norsk]   Spizaetus cirrhatus [latin]   1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Green Leafbird [engelsk]    Grønnbladfugl [norsk]   Chloropsis cyanopogon [latin]   10 ind Poring 9., 2 ind ss 10., 1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
legge til / legge inn [avløserord]    adde [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lenke, peker, kopling [avløserord]    link [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
alliert, forbundsfelle [norsk]    ally [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
leveranse, utbringing [norsk]    delivery [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
ledsage; akkompagnere [norsk]    accompany [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lettlurt person; lure [norsk]    dupe [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi fra seg; utstråle [norsk]    emanate  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skulende blikk; skule [norsk]    scowl [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
character special file [engelsk]    tegn-spesialfil, tegn-spesiell fil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
communication vehicle [engelsk]    sambandsmiddel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Legg til en kontakt... [norsk]    Add a Contact... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legg til tidsangivelse [norsk]    Add Time Stamp [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leser, leser, webleser [norsk]    browser [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legitimasjonstjeneste [norsk]    Credential Provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Edge Subscription file [engelsk]    fil for kantabonnement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file allocation table [engelsk]    filtildelingstabell, filtildelingstabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed-width text file [engelsk]    tekstfil med fast bredde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direktemeldingssamtale [norsk]    instant message conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Internet settings file [engelsk]    fil for Internett-innstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger reconciliation [engelsk]    kontoavstemming [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mandatory user profile [engelsk]    obligatorisk brukerprofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
module-level variable [engelsk]    variabel på modulnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rich Previewer Module [engelsk]    modul for rik forhåndsvisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Six Sigma DMAIC Cycle [engelsk]    DMAIC-syklus for Six Sigma [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media metafile [engelsk]    Windows Media-metafil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forårsake, fremkalle [norsk]    induced [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ledelsen, toppledelsen [norsk]    senior management [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stengsel el. stengsle [FØR]    stengsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
trengsel el. trengsle [FØR]    trengsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sport Utility Vehicle [engelsk]    SUV [forkortelse/akronym]   (sports- og nyttekjøretøy)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lennox-Gastaut-syndrom [norsk]    Epilepsisyndrom som oftest starter i barndommen (1-8 år).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
lese- og skrivevansker [norsk]    dyslexia [med. el. latin]   Dysleksi er en vid betegnelse på lese- og skrivevansker som ikke skyldes nedsatt intelligens, men personens dårlige eller manglende evne til å kjenne igjen bokstaver og ord. Den eksakte årsaken er ikke kjent, men dysleksi er forbundet med endret funksjonen i venstre hjernehalvdel og en forstyrrelse i synssansen. Alvorlige tilfeller kalles "aleksi".
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
1,3-BENZENEDICARBONITRILE [engelsk]    1,3-Ftalodinitril [norsk]    m-Ftalodinitril [synonym]   molekylformel: C8H4N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
7H-DIBENZO[c,g]CARBAZOLE [engelsk]    7H-Dibenzo[c,g]karbazol [norsk]   molekylformel: C20H13N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
vitenskapelig høgskole [norsk]    specialised university institution [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Pre-cautionary principle [engelsk]    Forsiktighetsprinsippet [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
lederne i partigruppene [norsk]    party group leaders [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
legge fram for Stortinget [norsk]    put before a meeting of the Storting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
legge ut til gjennomsyn [norsk]    make available for examination [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
legislative proceedings [engelsk]    lovsaker [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lepidorhombus whiffiagoni [latin]    Glassvar  [norsk]   Megrim [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
For the sake of example [engelsk]    Exempli gratia (e.g) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let him accept it who can [engelsk]    Qui potest capere capiat [latin]   Freely: If the shoe fits, wear it
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let the superior answer [engelsk]    Respondeat superior [latin]   (a supervisor must take responsibility for the quality of a subordinate's work)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I am willing but unable [engelsk]    Volo, non valeo [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The voice of the people [engelsk]    Vox populi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex spesialis prinsippet [norsk]    Når to eller flere lover strider mot hverandre og den ene loven spesielt r..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Lex superior prinsippet [norsk]    I tilfelle av motstrid med underordnede regler, så går overordnede regler f..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
White-bellied Sea-Eagle [engelsk]    Hvitbukhavørn [norsk]   Haliaeetus leucogaster [latin]   1 Hartley Creek 12.11. og 1 Philip Island 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucosarcia melanoleuca [latin]    Wongadue [norsk]   Wonga Pigeon [engelsk]   Vanlig Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lemon-bellied Flycatcher [engelsk]    Sitronflueskvett [norsk]   Microeca flavigaster [latin]   1 Big Mitchell Creek 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucopternis semiplumbea [latin]    Galenavåk [norsk]   Semiplumbeous Hawk [engelsk]   1 H La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucopternis albicollis [latin]    Hvitvåk [norsk]   White Hawk [engelsk]   2 ved Laguna de Arenal 29/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Purple Gallinule [engelsk]    Amerikapurpurhøne [norsk]   Porphyrio martinica [latin]   10 San Vito 21/2, 1 Carara 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepidocolaptes souleyetii [latin]    Stripehodetreløper [norsk]   Streak-headed Woodcreeper  [engelsk]   2 Las Cruces 21/2, 1 ss 22/2, 1 Golfito skogsvei 23/2, 5 Carara 24/2, 1 Laguna de Arenal 29/2, 1 Lagarto 7/3 og 8/3, 4 San Luis Valley 9/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopogon superciliaris [latin]    Skiferkronetyrann [norsk]   Slaty-capped Flycatcher [engelsk]   1 Tapantí 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ganges Softshell Turtle [engelsk]    Trinox gangeticus [latin]   I Keoladeo var en sumpskilpaddeart vanlig og ble registrert daglig. Dyrene hadde opptil 1 m langt skall. Det antas at de fleste skilpaddene vi så tilhørte denne arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucopternis schistacea [latin]    Skifervåk [norsk]   Slate-coloured Hawk [engelsk]   2 TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucopternis albicollis [latin]    Hvitvåk [norsk]   White Hawk [engelsk]   1 str Pilcopata-Atalaya 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-and-chestnut Eagle [engelsk]    Andesørn [norsk]   Oroaetus isidori [latin]   1 Manu Road 14.9., 2 ss 15.9., 1 ss 16.9., 1 ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveugle / Prærieugle [norsk]    Burrowing Owl [engelsk]   Athene cunicularia [latin]   3 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leucippus viridicauda E [latin]    Cuzcokolibri [norsk]   Green-and-white Hummingbird [engelsk]   1 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura yanacensis [latin]    Rustnålstjert [norsk]   Tawny Tit-Spinetail [engelsk]   1 Abra Malaga 26.9., 10 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepidocolaptes lacrymiger [latin]    Tåretreløper [norsk]   Montane Woodcreeper [engelsk]   4 Manu Road 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopogon amaurocephalus [latin]    Sepiakronetyrann [norsk]   Sepia-capped Flycatcher [engelsk]   1 Amazonia Lodge 18.-19.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopogon superciliaris [latin]    Skiferkronetyrann [norsk]   Slaty-capped Flycatcher [engelsk]   2 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 13.9., 1 ss 15.9., 2 ss 16.9., 3 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lemon-browed Flycatcher [engelsk]    Sitronbryntyrann [norsk]   Conopias cinchoneti [latin]   1 Manu Road 14.9., 2 ss 15.9., 1 ss 16.9., 3 ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptoptilus crumeniferus [latin]    Marabustork [norsk]   Marabou Stork [engelsk]   Common and widespread, although largely absent at Mt. Kenya and at the coast. Our best days were 20/11 (50 at Lake Naivasha and Lake Nakuru), 29/11 (50 in Masai Mara) and 1/12 (100 in Nairobi and in Tsavo West NP).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-chested Snake-Eagle [engelsk]    Svartbrystslangeørn [norsk]   Circaetus pectoralis [latin]   One imm. found at the mouth of the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Black-backed Gull [engelsk]    Sildemåke [norsk]   Larus fuscus [latin]   One sighting: 2 birds seen near the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 19/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura platensis  [latin]    Toppnålstjert [norsk]   Tufted Tit-Spinetail [engelsk]   5 str Cafayate-El Infiernillo 21.11., 1 Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11., 1 str San Luis-Mendoza 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopogon amaurocephalus [latin]    Sepiakronetyrann [norsk]   Sepia-capped Flycatcher [engelsk]   2 Salto Incartado 1.12, 2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
White-bellied Sea-Eagle [engelsk]    Hvitbukhavørn [norsk]   Haliaeetus leucogaster [latin]   Opptil 3 ind Sukau 12.-14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-and-crimson Oriole [engelsk]    Rødbrystpirol [norsk]   Oriolus cruentus [latin]   Opptil 3 ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
leppeblyant, leppekajal [avløserord]    lipliner [norsk]   jf. eyeliner
Norske avløserord for importord © Språkrådet
huskesymbol, huskeregle [avløserord]    mnemonic [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
tilbakestille, nullstille [avløserord]    resette [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
levning, rest, relikvie [norsk]    relic [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bukke; bøye; bue; bøyle [norsk]    bow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tvil; tvile på, betvile [norsk]    doubt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legat (sum), gave; evner [norsk]    endowment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tildele, tillegge, koble [norsk]    bind to [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kjøre, utføre, avvikle [norsk]    execute [engelsk]   (eksekvere)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ledetekst, kommandolinje [norsk]    prompt [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nullstille, tilbakestille [norsk]    reset [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Legg til en kontaktliste [norsk]    Add to Contact List [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Client Access server role [engelsk]    serverrolle for klientadgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
compact disc-recordable [engelsk]    skrivbar CD, skrivbar CD [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
compact disc-rewritable [engelsk]    overskrivbar CD, omskrivbar CD [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic-link library file [engelsk]    DLL-fil, DLL-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger update transaction [engelsk]    kontrolltransaksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringskø for postboks [norsk]    mailbox delivery queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trusted platform module [engelsk]    klarert plattformmodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
detritus, løs matrialle [norsk]    detritus [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stimulere til, fremkalle [norsk]    elicit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Inngang til kjevebihule [norsk]    meatus medius [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
To say thank you / griddle [engelsk]    Takke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Non-discrimination principle [engelsk]    Prinsippet om likebehandling [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
derogate from principal rule [engelsk]    fravike hovedregel [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
i ekstraordinære tilfelle [norsk]    in extraordinary circumstances [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lepidorhombus whiffiagonis [latin]    Glassvar [norsk]   marin (beinfisker, flatfisker, varfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Let's all wear mood rings! [engelsk]    Anulos qui animum ostendunt omnes gestemus! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let arms yield to the toga [engelsk]    Cedant arma togae [latin]   (Let violence give place to law)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Certum est, quia impossibile [latin]    It is certain, because it is impossible [engelsk]   (Tertullianus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Virtue stands in the middle [engelsk]    In medio stat virtus [latin]   Virtue is in the moderate, not the extreme position. (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lectio brevior lectio potior [latin]    The shortest reading is the more probable reading [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omne initium est difficile [latin]    Every beginning is difficult [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
To be willing is to be able [engelsk]    Velle est posse [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Virtue stands in the middle [engelsk]    Virtus in medio stat [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lesser Racket-tailed Drongo [engelsk]    Vimpeldrongo [norsk]   Dicrurus remifer [latin]   Dali, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Swallow-tailed Swift [engelsk]    Småsvaleseiler [norsk]   Panyptila cayennensis [latin]   2 La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-chested Buzzard-Eagle [engelsk]    Høvdingvåk [norsk]   Geranoaetus melanoleucus [latin]   2 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 1 Lachay 28.9., 2 langs kysten sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-and-white Hawk-Eagle [engelsk]    Kalottørn [norsk]   Spizastur melanoleucos [latin]   1 Mirador, Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura xenothorax E [latin]    Rødkronenålstjert [norsk]   White-browed Tit-Spinetail [engelsk]   2 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Western Black-headed Oriole [engelsk]    Jungelpirol [norsk]   Oriolus brachyrhynchus [latin]   One bird was recorded in Kakamega Forest 26/11. This is the only known site for this species in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Blue-eared Starling [engelsk]    Småglansstær [norsk]   Lamprotornis chloropterus [latin]   Only noted by us at the Kongelai escarpment, Kitale 25/11: here we saw a total of 60-70 birds, mostly in one flock.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesser Yellow-headed Vulture [engelsk]    Myrkondor [norsk]   Cathartes burrovianus [latin]   3 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-chested Buzzard-Eagle [engelsk]    Høvdingvåk [norsk]   Geranoaetus melanoleucus [latin]   1 El Infiernillo 21.11., 5 Pampa del Achala 23.11., 1 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura aegithaloides [latin]    Gråryggnålstjert [norsk]   Plain-mantled Tit-Spinetail [engelsk]   1 Yavi 16.11., 1 Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptasthenura fuliginiceps [latin]    Brunnålstjert [norsk]   Brown-capped Tit-Spinetail [engelsk]   2 Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
amuse-bouche, amuse-gueule [fransk]    appetittvekker, litenforrett [norsk]   appetizer, snack [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leg of mutton, leg of lamb [engelsk]    lammelår [norsk]   gigot d'agneau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ledelse (bedrifts-), styring [avløserord]    management [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
legge vekt på, understreke [norsk]    emphasize [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vekke, fremkalle, påkalle [norsk]    evoke [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legge til, tilføye, addere [norsk]    add [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tømme, fjerne, nullstille [norsk]    clear [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Legg til person i samtale... [norsk]    Add Person to Call… [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
audio conferencing profile [engelsk]    profil ved telefonkonferanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
comma-separated value file [engelsk]    kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
comma-separated values file [engelsk]    kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Edge Transport server role [engelsk]    serverrolle for kanttransport [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Exchange Management Console [norsk]    Exchange Management Console [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft Management Console [engelsk]    Microsoft Management Console, Microsoft Management Console [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
packaged Windows Media file [engelsk]    pakket Windows Media-fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antigenpresenterende celle [norsk]    antigen presenting cell [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
multi port extruded profile [engelsk]    flerkammerprofil [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
shielded twisted pair cable [engelsk]    STP-ledning, skjermet snodd ledningspar [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
levere, gjøre tilgjengelig [norsk]    tillhändahålla [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
least upper bound, supremum [engelsk]    minste øvre skranke [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
framførsel el. framførsle [FØR]    framførsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rådførsel el. rådførsle [FØR]    rådførsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tilførsel el. tilførsle [FØR]    tilførsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
vigsel el. vielse el. vigsle [FØR]    vigsel el. vielse [norsk]   om vielse av ektepar
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
The Chicago Manual of Style [engelsk]    CMOS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
legge ut til offentlig ettersyn [norsk]    make available for public inspection [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
legislation relating to elections [engelsk]    valglovgivning [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lebetus, Lebetes? scorpioides [latin]    Ulkekutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lesueurigobius, Gobius friesii [latin]    Spisshalet kutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
From one person, learn all people [engelsk]    Ab/Ex uno disce omnes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The spirit makes (human) noble [engelsk]    Animus facit nobilem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let us hear the opposite side! [engelsk]    Audiatur et altera pars! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In the presence of the people [engelsk]    Coram populo [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Leve fit, quod bene fertur, onus [latin]    The burden is made light which is borne well [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
You will go safest in the middle [engelsk]    Medio tutissimus ibis [latin]   (Moderation in all things) (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let the woman be silent in church [engelsk]    Mulier taceat in ecclesia [latin]   (Paul)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
No further. Impassable obstacle [engelsk]    Ne plus ultra [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The Senate and the Roman people [engelsk]    Senatus Populusque Romanus (SPQR) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Something/someone indispensable [engelsk]    Sine qua non [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let's look at the bottom line [engelsk]    Summam scrutemur [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
That man is wise who talks little [engelsk]    Vir sapit qui pauca loquitur [latin]   (know when to hold your tongue)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Learn to live; Remember death [engelsk]    Vivere disce, cogita mori [latin]   (sundial inscription)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Allmenngjøring av tariffavtale [norsk]    Tariffavtalen gjøres gjeldende for personer som ikke er medlemmer av de akt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Lepidocolaptes angustirostris [latin]    Hvitbryntreløper [norsk]   Narrow-billed Woodcreeper [engelsk]   1+ Calilegua 13.11., 1 ss 15.11., 1 JVG 20.11., 2 Chancani 24.11., 1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
overensstemmelse; avtale; tildele [norsk]    accord [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
erobre; ta til fange; fengsle [norsk]    capture [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
levere mat til, beverte; dekke [norsk]    cater [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lenger; ytterligere, mer; fremme [norsk]    further [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
produsere, fremstille; fremkalle [norsk]    produce [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
“storfamilien” Crimson Circle [norsk]    Shaumbra [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rekordar, beste tider, poengtavle [norsk]    highscore(s), hiscore(s) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Legg til en person i samtalen [norsk]    Add a Person to the Call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lett, enkelt, på en enkel måte [norsk]    easily [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varsel om innkommende samtale [norsk]    incoming conversation alert [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leverandør av Internett-innhold [norsk]    Internet content provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
least privilege administration [engelsk]    administrasjon med minimale rettigheter (least privilege) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Excel® Mobile [norsk]    Microsoft® Office Excel® Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Word Mobile [norsk]    Microsoft® Office Word Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leverandør av delte ressurser [norsk]    Shared Resource Provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
source code configuration file [engelsk]    konfigurasjonsfil for kildekode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Start programdeling eller tavle [norsk]    Start Application Sharing or Whiteboard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Unified Messaging server role [engelsk]    UM-serverrolle (Unified Messaging) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Update for Windows Mobile [norsk]    Windows Update for Windows Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
halogen atom, antigen molecule [engelsk]    halogenatom, antistoffmolekyl [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
levere, tilføre, forsyne, mate [norsk]    deliver [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lene - lenet/lente - lenet/lent [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lestrange, Rodolphus & Rabastan [engelsk]    DeMons, Rodolfus & Radasmus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
leat go don oahppan samigiela  [samisk]    har du lært samisk hos han/hun? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
LEAD, BIS(ACETATO- O)TETRAHYDROXYTRI- [engelsk]    Blyacetat; basisk [norsk]   molekylformel: C4H10O8Pb3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
projects for which a refund is payable [engelsk]    refusjonsberettigede tiltak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
legge fram opplysninger for komiteen [norsk]    place information before the committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lead, follow, or get out of the way [engelsk]    Duc, sequere, aut de via decede [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
He was stirring up billows in a ladle [engelsk]    Excitabat fluctus in simpulo [latin]   (He was raising a tempest in a teapot) (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
There is something wrong with this scale [engelsk]    Haec trutina errat [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lex clavatoris designati rescindenda est [latin]    The designated hitter rule has got to go [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
A mouse does not rely on just one hole [engelsk]    Mus uni non fidit antro [latin]   (Plautus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Not for one's self but for one's people [engelsk]    Non sibi sed suis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let them hate provided that they fear [engelsk]    Oderint dum metuant [latin]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let not your spending exceed your income [engelsk]    Sumptus censum ne superet [latin]   (live within your means)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
It is a wise man who speaks little [engelsk]    Vir sapit qui pauca loquitor [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Leptocoma sperata / Nectarinia sperata [latin]    Brudesolfugl [norsk]   Purple-throated Sunbird [engelsk]   1 M Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
leveringsfrist, tidsfrist, dødstrek [avløserord]    deadline [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lek-og-lær(-program), kunnskapslek [avløserord]    edutainment [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
forhåndssette, forhåndsinnstille [avløserord]    presette [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
anvise, tildele, gi; dele ut, fordele [norsk]    allocate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merke; type, slag; brennmerke; stemple [norsk]    brand [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føre; frakte; overbringe; gi, formidle [norsk]    convey [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forkledning; forkle, kle ut; skule [norsk]    disguise [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
letthet; utvungent; rolig, ubesværet [norsk]    ease [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legge ned i, støpe ned i, begrave i [norsk]    embed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legemliggjøre; konkretisere; uttrykke [norsk]    embody [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
finne på, dikte opp; simulere, hykle [norsk]    feign [engelsk]   [fein] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legge ned i; støpe ned i; begrave i [norsk]    imbedded [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
meddele; bibringe, formidle; tildele [norsk]    impart [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
materie; bety noe; spille noen rolle [norsk]    matter [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sutre, syte, plage; kjefte, småskjelle [norsk]    nag [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lyse sterkere enn; overgå, overstråle [norsk]    outshine [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
porsjon; andel, del; dele ut; fordele [norsk]    portion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hykler; person som liker å spille [norsk]    pretender [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trekke seg tilbake; bli mindre, dale [norsk]    recede [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lese opp, si frem, deklamere; regne opp [norsk]    recite [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lettelse, lindring; befrielse; hjelp [norsk]    relief [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legge til/inn, innarbeide, implementere [norsk]    implement [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Management Information Format file [engelsk]    Management Information Format [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Communicator Mobile [norsk]    Microsoft® Office Communicator Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office OneNote® Mobile [norsk]    Microsoft® Office OneNote® Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Outlook® Mobile [norsk]    Microsoft® Office Outlook® Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office PowerPoint® Mobile [norsk]    Microsoft® Office PowerPoint® Mobile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leserekkefølge fra høyre mot venstre [norsk]    Right-to-Left Reading Order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leverandørevaluering og -konsolidering [norsk]    Vendor Evaluation and Consolidation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Performance Diagnostic Console [engelsk]    Diagnosekonsoll for Windows-ytelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
underlagssubstans, underlagsmateriale [norsk]    support [engelsk]   (kjem.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stochastic variable, random variable [engelsk]    stokastisk variabel [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
random variable, stochastic variable [engelsk]    tilfeldig variabel [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
gjemsel el. gjømsel el. gjømsle [FØR]    gjemsel el. gjømsel [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lett-truen lett-truent lett-truene [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lea go dus dilli ja vejolasvuohta? [samisk]    Har du anledning og mulighet? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Leader of party group in the City Council [engelsk]    Gruppeleder [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
legislation relating to public administration [engelsk]    forvaltningslovgivning [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
a person is held constitutionally responsible [engelsk]    konstitusjonelt ansvar gjøres gjeldende mot noen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
legislation relating to prices and competition [engelsk]    pris- og konkurranselovgivning [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
legislation relating to accounting and auditing [engelsk]    regnskaps- og revisjonslovgivning [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Wool from an ass, blood from a stone impossible [engelsk]    Ab asino lanam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let justice be done. (though the heavens fall) [engelsk]    Fiat justitia (et ruat caelum) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Nobody has any obligation to the impossible [engelsk]    Impossibilium nulla obligatio est [latin]   (Corpus Iuris Civilis)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let us improve life through science and art [engelsk]    Inventas vitam iuvat excoluisse per artes [latin]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Legum servi sumus ut liberi esse possimus [latin]    We are slaves of the law so that we may be able to be free [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I'm going to have to hurt you on principle [engelsk]    Me oportet propter praeceptum te nocere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dead me don't bite; Dead men tell no tale [engelsk]    Mortvi non mordant [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
All men cheerfully obey where worthy men rule [engelsk]    Omnes aequo animo parent ubi digni imperant [latin]   (Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let him who has earned it bear the reward [engelsk]    Palmam qui meruit ferat [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let him be promoted to get him out of the way [engelsk]    Promoveatur ut amoveatur [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let him who wishes for peace prepare for war [engelsk]    Qui desiderat pacem, praeparet bellum [latin]   (Vegetius)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Whatever is rightly done, however humble, is noble [engelsk]    Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The true and the made are interchangeable [engelsk]    Verum et factum convertuntur [latin]   One can know with certainty only what he have created himself
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Least Pygmy Squirrel / Plain Pygmy Squirrel [engelsk]    Ensfarget dvergekorn [norsk]   Exilisciurus exilis [latin]   5 ind Poring 10., 3-4 ind Sukau 14. og 15., 1-2 ind Danum 15.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
letebane, katalogsti, filsti (i dataprogram) [avløserord]    browse path [norsk]   jf. search path
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]    call forth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sammendrag; fig: fordøye; finne seg i, tåle [norsk]    digest [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]    forth, call  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjengjelde; gå fram og tilbake; utveksle [norsk]    reciprocate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legge tilbake; bytte ut, fornye, erstatte [norsk]    replace [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ly; tilfluktsted; søke ly; skjerme, skule [norsk]    shelter [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tilstand, forfatning; si, erklære, uttale [norsk]    state [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kule, mikrokule, mikrosfære, nodul, knoll, perle [norsk]    bead [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lesund (byen), men Aalesund (fotballklubben) []
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale [engelsk]    MADRS [akronym]   - Dette er en ofte brukt skala for diagnose av en depressiv episode. Skalaens validitet hos eldre pasienter antas å være noe mindre enn hos yngre pasienter. Ved hukommelsessvikt er validiteten også dårlig, ettersom skalaen forutsetter at man kan si hvordan ting har vært de siste to ukene. Ved MMS-poeng 25 eller lavere anbefales MADRS ikke brukt. En MADRS-poengsum på 12-19 tilsvarer mild depresjon, 20-29 moderat depresjon og 30-60 alvorlig depresjon. Se også Depresjon.
Demensordliste © Pfizer AS
He who doesn't know how to lie doesn't know how to rule [engelsk]    Qvi nescit dissimlare nescit regnare [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
He found a city [Rome] of bricks and left a city of marble [engelsk]    Urbem lateritiam invenit, marmoream reliquit [latin]   (Augustus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Although the power is lacking, the will is commendable [engelsk]    Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas [latin]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
leder, sjef, forretningsfører, impresario, arrangør [avløserord]    manager [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sans; oppfatning; fornuft; hensikt; betydning; fornemme, føle [norsk]    sense  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skjære i strimler, rive i strimler; fille, strimle [norsk]    shred [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
samhold, enighet; enhet; helhet; (tallet) èn; udelt hele [norsk]    unity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vev, vevning; veve, flette, slynge, sno; spinne, fortelle [norsk]    weave [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lenke, henvising, -kjede, -referanse, -snarvei, -lenke [norsk]    link [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lete (gjennom), lese inn, skanne [i skanningssammenheng] [norsk]    scan [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leveransenummer, forsendelsesnummer, forsendelse nummer [norsk]    batch number [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gripe, gripe an, komme i kontakt, forbinde, feste, tilkoble [norsk]    engage [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
legge på plate, legge ut på plate, legge ut, sette ut [norsk]    plate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Other people's things are more pleasing to us, and ours to other people [engelsk]    Aliena nobis, nostra plus aliis placent [latin]   (Publilius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
We are more easily led part by part to an understanding of the whole [engelsk]    Facilius per partes in cognitionem totius adducimur [latin]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Futile is the labor of those who fatigue themselves with calculations to square the circle [engelsk]    Frustra laborant quotquot se calculationibus fatigant pro inventione quadraturae circuli [latin]   (Michael Stifel, 1544)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
[he] has gained every point who has combined [the] useful [with the] agreeable [engelsk]    Omne tvlit pvnctvm qvi miscvit vtile dvlci [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Let him who has done a good deed be silent; let him who has received it tell it [engelsk]    Qui dedit benificium taceat; narret qui accepit [latin]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
leveringsstatusvarsling, leveringsstatusvarsling, leveringsstatusvarsling [norsk]    delivery status notification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
A nude pact an invalid agreement a contract with illusory benefits or without consideration hence unenforceable [engelsk]    Nvdvm pactvm [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom