Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Lea go dus dilli ja vejolasvuohta? [samisk]    Har du anledning og mulighet? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind