Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Least Grebe [engelsk]    Pygmédykker [norsk]   Tachypabtus dominicus [latin]   1 str San Vito-Golfito 22/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no