Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Least Pygmy Squirrel / Plain Pygmy Squirrel [engelsk]    Ensfarget dvergekorn [norsk]   Exilisciurus exilis [latin]   5 ind Poring 10., 3-4 ind Sukau 14. og 15., 1-2 ind Danum 15.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no