Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Leatherfin lumpsucker [engelsk]    Svartkjeks  [norsk]   Eumicrotremus derjugini [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet