Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ledningskart [norsk]    Påbudt kommunalt kart som viser beliggenheten av ledningsnett for energiforsyning, vann og avløp, telekommunikasjoner og annet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no