Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Leve [norsk]    Eallit [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 52 omtrentlig(e)
lever [norsk]    Hepar, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lever [norsk]    liver [engelsk]   foie [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
level [engelsk]    nivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levee [engelsk]    elvedike [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
level [engelsk]    nivå, høyde, plan, mengde, konsentrasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lever [engelsk]    vektarm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lever [norsk]    vuoivvas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
levere [norsk]    deliver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
elleve [norsk]    elve [FEIL]   (tallet 11)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Levende [norsk]    Living [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
levende [norsk]    Vivus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
levetid [norsk]    service life [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveller [engelsk]    utjevner [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
levering [norsk]    delivery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveranse [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å selge eller kjøpe underliggende instrument i henhold til avtalens innløsningskurs.
Derivatordliste © Oslo Børs
leverandør [norsk]    supplier [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
gjenoppleve [norsk]    relive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leverandør [norsk]    vendor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leverpostei [norsk]    Vuoivvasmeastu [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
leveringskø [norsk]    delivery queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringstid [norsk]    lead time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringssone [norsk]    outbound dock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsenhet [norsk]    deliverable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsmappe [norsk]    drop directory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsmåte [norsk]    Ship method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsmåte [norsk]    shipping method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leverbetennelse [norsk]    hepatitt [med. el. latin]   "Fellesbetegnelse på betennelsesreaksjoner i leveren. De hyppigste årsakene er virusinfeksjoner, og forgiftninger. Sistnevnte gir toksisk hepatitt, og kan komme som følge av medikament(mis)bruk eller alkoholmisbruk. Skaden er som regel avhengig av dosens størrelse. Virushepatitt smitter på forskjellige måter, noen typer gjennom mat og vann, andre typer via blod og plasmaprodukter. De vanligste virusformene er hepatittvirus A, B og C, men det finnes mange flere typer som varierer i smittemåte og alvorlighetgrad for den smittede. Man kan ta vaksine mot bl.a. hepatitt A og B. En annen type hepatitt er såkalt autoimmun, dvs. at det er kroppen selv som skaper sykdommen. Denne formen kalles lupoid hepatitt. Hepatitt kan føre både til skrumplever (levercirrhose) og gulsott (icterus), samt nedsatt leverfunksjon, en tilstand som, i verste fall, kan være dødelig."
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leveringsprosess [norsk]    delivery process [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leverandørgjeld [norsk]    accounts payable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    delivery address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    shipping address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    ship-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levende, livaktig [norsk]    vivid [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leveringskalender [norsk]    shipping calendar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringskostnader [norsk]    delivery cost [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Leveringsbetingelse [norsk]    Freight term [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levelling compounds [engelsk]    avrettingskjemikalier [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leveringsbekreftelse [norsk]    advance shipping notice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsbetingelser [norsk]    freight terms [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveranse av opsjoner [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
leveranse, utbringing [norsk]    delivery [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
leveringskø for postboks [norsk]    mailbox delivery queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levere, gjøre tilgjengelig [norsk]    tillhändahålla [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
levere mat til, beverte; dekke [norsk]    cater [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leverandør av delte ressurser [norsk]    Shared Resource Provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leve fit, quod bene fertur, onus [latin]    The burden is made light which is borne well [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
leverandør av Internett-innhold [norsk]    Internet content provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levere, tilføre, forsyne, mate [norsk]    deliver [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leveringsfrist, tidsfrist, dødstrek [avløserord]    deadline [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Leverandørevaluering og -konsolidering [norsk]    Vendor Evaluation and Consolidation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveransenummer, forsendelsesnummer, forsendelse nummer [norsk]    batch number [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leveringsstatusvarsling, leveringsstatusvarsling, leveringsstatusvarsling [norsk]    delivery status notification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft