Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Lihpar [samisk]    Bleie [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
lihpar [samisk]    bleie [norsk]   (s) //bijai mánnái buhtes lihpariid 'hun skiftet rene bleier på ungen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune