Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Livccii soma jos boadasit ihttin [samisk]    Hadde vært moro hvis du hadde kommet i morgen [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind