Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Loahppemielki [samisk]    Kulturmelk [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
loahppemielki [kåfjordsamisk]    tykkmelk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune