Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
lue [norsk]    cap [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lue [norsk]     lue el. luve [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lue [norsk]    Gahpir [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 56 omtrentlig(e)
Blue [engelsk]    Blå / blått [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
clue [norsk]    nøkkel, kjerne, poeng [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
clue [engelsk]    spor, ledetråd, holdepunkt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glue [engelsk]    lim [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
clue [engelsk]    spor [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flue [norsk]    čuoika [kåfjordsamisk]   (fellesnavn)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
value [engelsk]    verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alpelue [norsk]    Beret [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ildflue [norsk]    firefly [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
P value [engelsk]    P-verdi [norsk]   (P-verdien til en z-test, alltid stor 'P') [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
husflue [norsk]    jorbabahta [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Nisselue [norsk]    Red woolly cap like a stocking
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
par value [engelsk]    pålydende verdi, nominell verdi [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
RGB value [engelsk]    RGB-verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
book value [engelsk]    bokført verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ny tai lue [norsk]    New Tai Lue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eigenvalue [engelsk]    egenverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
alpha value [engelsk]    alfaverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
error value [engelsk]    feilverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field value [engelsk]    feltverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
scrap value [engelsk]    skrapverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
By the value [engelsk]    Ad valorem [latin]   e.g. Ad valorem tax
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Luekapusiner [norsk]    Brown Capuchin [engelsk]   Cebus apella [latin]   5+ Eco Amazonia 4.9., 10 Manu Road 13.-14.9., 5+ Pantiacolla 19.-20.9., 5 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Luekapusiner [norsk]    Brown Capuchin [engelsk]   Cebus apella [latin]   4-5 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
future value [engelsk]    sluttverdi, fremtidig verdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
default value [engelsk]    standardverdi [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nominal value [engelsk]    pålydende verdi, nominell verdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
present value [engelsk]    nåverdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
default value [engelsk]    standardverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salvage value [engelsk]    skrapverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
initial value [engelsk]    begynnelsesverdi [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
initial value [engelsk]    initialverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
distinkt value [engelsk]    entydig verdi [norsk]   [databaser]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ABC code value [engelsk]    verdi, ABC-kode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolute value [engelsk]    absoluttverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contract value [engelsk]    kontraktverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
net book value [engelsk]    netto bokført verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
red-green-blue [engelsk]    rød-grønn-blå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
baseline value [engelsk]    grunnverdi [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
absolute value [engelsk]    absoluttverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
expected value [engelsk]    forventningsverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
boundary value [engelsk]    randverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
absolute value [engelsk]    tallverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Out of the blue [engelsk]    Ex cearulo [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
attribute value [engelsk]    attributtverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
redemption value [engelsk]    innløsningsverdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
net present value [engelsk]    netto nåverdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Type-Length-Value [engelsk]    Type-lengde-verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spyflue, makkeflue [norsk]    čurut, suoksačuoika [kåfjordsamisk]   (pl.: čuruhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
adjusted price value [engelsk]    justert prisverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Type, Length, Value [engelsk]    Type, lengde, verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database column value [engelsk]    kolonneverdi i database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
volume-leveling value [engelsk]    volumutjevningsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
In proportion to the value [engelsk]    Pro rata [latin]   (per hour for example)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
status message property value [engelsk]    egenskapsverdi for statusmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jeg skal tisse i din fars stjernelue [norsk]    Mun galgga cissa du ahccis nastigaphir [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind