Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
mamma [med. el. latin]    kvinnebryst [norsk]   Betegnelse på kvinnens bryst. Kan også bety selve brystkjertelen som produserer melk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Mamma [norsk]    Eadni [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
mammal [engelsk]    pattedyr [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Mammaliaceller [norsk]    noen celler som isoleres fra mammaliavev kan dyrkes i kulturer i industriell skala.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma