Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Mer [norsk]    More [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mer [FØR]    mer el. mere [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mer [norsk]    Eambo [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 240 omtrentlig(e)
mers [norsk]    top [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Merr [norsk]    Mare / bitch [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
mere [engelsk]    bare, kun, rett og slett; dam, sjø [norsk]   [miø] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
khmer [norsk]    Khmer [engelsk]   khm –km [ISO-koder]   språk i Kambodsja
Liste over navn på språk © Språkrådet
Merce [spansk]    Dette ordet beskriver når artister nevner navnet til DJen i sangen de synger.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
merge [engelsk]    møtes, smelte sammen; flette; fusjonere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merge [engelsk]    slå sammen, flette, fletting [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
merke [norsk]    check mark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merge [engelsk]    flette [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merke [norsk]    select [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merke [norsk]    tag [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merke [norsk]    tag [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rammer [norsk]    Frames [engelsk]   En teknikk for inndeling websider i flere undervinduer. Ikke anbefalt av søkemotoroptimaliseringseksperter.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
Farmer [engelsk]    Bonde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sommer [norsk]    Summer [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kammer [norsk]    Camera, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hummer [norsk]    lobster [engelsk]   homard [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
merlan [fransk]    hvitting [norsk]   whiting [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
dimmer [norsk]    Apparat for langsom regulering av strømmen til en lampe.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
mermen [engelsk]    havmenn [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
merely [engelsk]    bare, kun, alene [norsk]   [miøli] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kammer [norsk]    chamber [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
nummer [norsk]    nr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Primer [norsk]    Kort oligonukleotid, ofte 15-25 baser lang, som baseparer spesifikt til "målsekvens", hvor polymerasen kan starte syntesen av en komplementær "tråd". Viktig for PCR/Sekvensering.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Hammer [norsk]    Til tømrerarbeid brukes en klohammer. Hammerhodet har en slagflate til å slå inn spiker med og en klo til å trekke dem ut med.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
MERCURY [engelsk]    Kvikksølv [norsk]   molekylformel: Hg
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tømmer [norsk]    Timber [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
swimmer [engelsk]    8-) [emotikon/smiley]   smiley swimmer
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
merknad [norsk]    comment [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
merguez [fransk]    krydret pølse [norsk]   kind of spicy sausage [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
glimmer [engelsk]    svakt (lys); glimt; lyse matt; glimte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
shimmer [engelsk]    skimrende lys, flimrende lys; skimre, flimre, skjelve, dirre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
minimer [norsk]    iconify [engelsk]   (ikoniser, ikonifiser)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
merknad [norsk]    annotation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
med mer [norsk]    m.m. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Glimmer [norsk]    Mineralgruppe med sammensetning K2 (Mg,Fe,Al)6-4(Si6Al2O20)(OH,F)4. Krystallformen er tynne sekskantete flak som spalter lett og som har sterk glans på spalteflatene.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Trimmer [norsk]    En som trimmer et seil (holder i skjøtet).
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Telomer [norsk]    Endene på kromosomene.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
flimmer [norsk]    fibrillatio cordis [med. el. latin]   Uregelmessige, meget raske og svake kontraksjoner i hjertets muskulatur, i enten forkamrene (atriene) eller hjertekamrene (ventriklene). Tilstandene skyldes forstyrrelser i hjertets elektriske impulssystem. Hjertets pumpeevne blir nedsatt ved flimmer, og slikt sett har ubehandlet ventrikkelflimmer dødelig utgang. Atrieflimmer gir ikke et så alvorlig sykdomsbilde, da pumpeevnen ved denne tilstanden ikke reduseres med mer enn maksimalt 1/3.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
tømmer [norsk]    dimbbar [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
mersbras [norsk]    topsail brace [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
mersseil [norsk]    topsail [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
merserå [norsk]    topsail yard [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
consumer [engelsk]    forbruker [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
customer [engelsk]    kunde [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
meringue [fransk]    marengs [norsk]   meringue [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
merchant [engelsk]    kjøpmann, handelsmann [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
merkabah [engelsk]    entitetens energiskall/energiskrog [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
consumer [engelsk]    bruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
customer [engelsk]    kunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Merengue [norsk]    Merengue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Merk alt [norsk]    Select All [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
meromorf [norsk]    meromorphic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
merluzzo [italiensk]    torsk [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
P-former [norsk]    er forkortelse for plastisk skulpturerte detaljformer på fjelloverflater. Dette er avrundete forsenkninger, vanligvis sigdformede trau, dannet av breelvene under isen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Mero Mero [spansk]    sjef, boss [norsk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
forkammer [norsk]    Atrium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
rikdommer [norsk]    reiches [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
merkepenn [norsk]    highlighter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagformer [norsk]    bedforms [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
merkelapp [norsk]    Label [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Sentromer [norsk]    Det området på kromosomet der søsterkromatidene holdes sammen.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
sentromer [norsk]    centromere [engelsk]   den delen av kromosomet som pares med søsterkromosomet ved mitose og celledeling og er nødvendig for at hver av dattercellene arver hvert sitt kromosom. Sentromeren er ofte omgitt av inaktivt heterokromatin.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Merpeople [engelsk]    Havfolket [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Beamformer [engelsk]    Stråleformer [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
babyboomer [norsk]    babybølgebarn, fødselsbølgebarn [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
takklammer [norsk]    ceil(ing) brackets [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
postnummer [norsk]    zip code [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
disclaimer [engelsk]    fraskrivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
postnummer [norsk]    postal code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ARM-nummer [norsk]    RMA number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
postnummer [norsk]    ZIP code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Postnummer [norsk]    Zip/Postal Code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACE-hemmer [forkortelse/akronym]    medikamentgruppe som brukes som blodtrykksmedisin, for å forebygge hjerteinfarkt m.m.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Trykkammer [norsk]    kammer med gass eller lufttrykk som bl. a.blir brukt til behandling av dykkere.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Kromosomer [norsk]    Trådaktig struktur i cellen bestående av en tettpakket DNA-kjede med en serie av gener som følger etter hverandre. Cellens arveanlegg finnes i kromosomenes DNA. Mennesker har 46 kromosomer ordnet i 23 par. 22 av disse er autosomale kromosomer mens det siste paret er kjønnskromosomer der kvinner har to X - kromosomer, mens menn har ett X - kromosom og ett Y - kromosom.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
ACE-hemmer [akronym]    angiotensin-konvertasehemmer [norsk]   Blodtrykkssenkende medisin som ofte brukes av folk med diabetes type 2. Eksempler på ACE-hemmere: Captopril, Zestril.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
Murehammer [norsk]    Murehammer brukes til å hogge til stein som brukes i murer, peiser osv.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
ACE-hemmer [norsk]    ACE-hemmer [med. el. latin]   Stoffer som finnes i mange blodtrykksmedisiner. Reduserer mengden angiotensin 2 og aldosteron i blodet. Brukes ved hjertesykdom og høyt blodtrykk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kromosomer [med. el. latin]    arveanlegg [norsk]   Konstruksjon vi finner i cellekjernen, hvor DNA er kveilet opp og pakket rundt nukleinsyrer og proteiner. Ved celledeling blir de synlige dersom man bruker en bestemt fargeteknikk (chromos = farge), slik at de kan studeres mikroskopisk. Hos menneskene finner vi normalt 46 kromosomer (23 par). Kjønnskromosomene er spesielle. Her har kvinner to X- og menn ett X- og ett Y-kromosom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kundenummer [norsk]    Et 7-sifret andelseiernummer som er knyttet til kundens/firmaets personnummer/foretaksnummer. Kundens ulike fondsplasseringer er knyttet til dette kundenummeret.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Lillehammer [norsk]    Norway's olympic city
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sløydtimer [norsk]    Woodwork lessons [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lite kammer [norsk]    Cellula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Merluccidae [latin]    Lysingfamilien [norsk]   Familie (bl.a. lysing)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
loup de mer [fransk]    steinbit [norsk]   wolf-fish [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gulvklammer [norsk]    floor brackets [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
undernummer [norsk]    minor [engelsk]   (for enhet)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
merkefarger [norsk]    brand colors [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
etterkommer [norsk]    descendant [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partinummer [norsk]    lot number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merge field [engelsk]    flettefelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merged cell [engelsk]    sammenslått celle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pilotnummer [norsk]    pilot number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serienummer [norsk]    serial number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
magmakammer [norsk]    magma chamber [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bruksnummer [norsk]    bnr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sixth former [engelsk]    Russ [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sheep farmer [engelsk]    Sauebonde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
enhetsnummer [norsk]    device number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
merkeelement [norsk]    brand element [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personnummer [norsk]    social security number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Merk kontakt [norsk]    Tag Contact [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merket notat [norsk]    tagged note [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilagsnummer [norsk]    voucher number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
meiselhammer [norsk]    bilningshammare [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gårdsnummer [norsk]    gnr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
spantetømmer [norsk]    frame (rib) timber [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kildesystemer [norsk]    Vertsorganisasjoner må ha en lokal Feide-løsning, dvs. brukeradministrativt system og autentiseringstjener. Dataene som brukes av den lokale Feide-løsningen vedlikeholdes ikke der, men i kildesystemer. Kildesystemer er IT-systemer som i tillegg til å ha sin egen funksjonalitet, f.eks. for administrasjon av et lærested, også fungerer som datakilde for den lokale Feide-løsningen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Black Skimmer [engelsk]    Amerikasaksenebb [norsk]   Rynchops niger [latin]   20 str Pto. Maldonado-Eco Amazonica 3.9., 4 ss 6.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fruits de mer [fransk]    sjømat [norsk]   seafood(s) [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Mercedes-Benz [norsk]    Mercedes Benz [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Alpine former [norsk]    Landformer dannet ved frostsprengning. Karakteriseres først og fremst av spisse tinder.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Tre Sopelimer [norsk]    Three Broomsticks, The [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Foretaksnummer [norsk]    Nummer som brukes til å identifisere juridiske personer. Nummeret blir tildelt av Løsøreregisteret i Brønnøysund.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kampanjenummer [norsk]    En spesifikk kode allokert av den enkelte leverandør.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Søppeltømmer [norsk]    Refuse collector [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Versjonsnummer [norsk]    Et program kan utgis i flere versjoner. Den siste versjonen inneholder ofte flere funksjoner, samt at feil fra de første versjonene er rettet opp. Hvilket versjonsnummer et program har, forteller hvilken versjon av programmet man har.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
merverdiavgift [norsk]    value-added tax [engelsk]   moms [synonym]   MVA/VAT
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
oppnå stemmer [norsk]    win votes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Merops ornatus [latin]    Regnbuebieter [norsk]   Rainbow Bee-eater [engelsk]   1 Big Mitchell Creek 14.11., 5 og 2 Cairns 17. og 19.11. og 20 Mt. Whitfield 18.11. Ellers sett regelmessig i det indre av New South Wales og Victoria 23.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops nubicus [latin]    Karminbieter [norsk]   Northern Carmine Bee-eater [engelsk]   Three sightings, all near Watamu: 6 birds in tree near Mida Creek 3/12, 3 at the Gedi Ruins 4/12 and 15 near Mida Creek 5/12 (same place as 2 days earlier).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops viridis [latin]    Jadebieter [norsk]   Blue-throated Bee-eater [engelsk]   2-4 ind Sukau 12.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
merry-go-round [engelsk]    karusell; rundkjøring; virvel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fødselsnummer [norsk]    social security number [engelsk]   SSN [akronym]   (personnummer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilgangsnummer [norsk]    access number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
retningsnummer [norsk]    area code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merkeidentitet [norsk]    brand identity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merkeidentitet [norsk]    brand image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merverdiavgift [norsk]    sales tax [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merverdiavgift [norsk]    value-added tax [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
watchdog-timer [norsk]    watchdog timer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
røntgenlommer [norsk]    x-ray jackets [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
merverdiavgift [norsk]    mva. [forkortelse/akronym]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
avgitte stemmer [norsk]    votes cast [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Mergus serrator [latin]    Siland [norsk]   Red-breasted Merganser [engelsk]   Opptil 5 ind. 5., 7. og 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Horned Screamer [engelsk]    Horngjeterfugl [norsk]   Anhima cornuta [latin]   Sett og hørt daglig Eco Amazonia 3.-6.9., H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
African Skimmer [engelsk]    Afrikasaksenebb [norsk]   Rhyncops flavirostris [latin]   We were both surprised and thrilled to find 10 Skimmers on the mudflats at Dunga Point, Kisumu 28/11. The local fishermen apparently knew these birds very well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops apiaster [latin]    Bieter [norsk]   Eurasian Bee-eater [engelsk]   Seen at a few occasions: 1 in Lake Nakuru NP 20/11, 10 at Lake Bogoria 23/11, 20 around Saiwa Swamp NP 24/11, 3 en route to Kakamega 25/11 and 10 in Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops persicus [latin]    Blåkinnbieter [norsk]   Blue-cheeked Bee-eater [engelsk]   Two sightings: 2 birds seen at a distance near the shore of Lake Baringo 22/11 and a flock of 15 at Hippo Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops muelleri [latin]    Brunryggbieter [norsk]   Blue-headed Bee-eater [engelsk]   One of the gems in Kakamega Forest is the Blue-headed Bee-eater and we found one near the pumphouse at Isecheno Forest Station late evening 25/11. The bird sat perched in a dead tree.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops pusillus [latin]    Dvergbieter [norsk]   Little Bee-eater [engelsk]   Our first sighting was of one single bird at Lake Bogoria 23/11, then 1 at Hippo Point, Kisumu 28/11, up to 10 daily in Masai Mara 29/11 and 30/11, 5 in Tsavo West NP 2/12, and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
merket, utvalgt [norsk]    tagged [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nettverksnummer [norsk]    network number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Proteasomhemmer [norsk]    Medisin som virker ved å hemme proteasomer
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
McKnife, Wolmer [norsk]    MacNair, Walden [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Merkelin, Dorte [norsk]    Meadows, Dorcas [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Merkaptoetansyre [norsk]    ACETIC ACID, MERCAPTO- [engelsk]    Tioglykolsyre, Merkaptoeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H4O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Mergus merganser [latin]    Laksand [norsk]   Common Merganser [engelsk]   WY, ID
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mergus merganser [latin]    Laksand [norsk]   Common Merganser [engelsk]   Koko Nor, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mergus merganser [latin]    Laksand [norsk]   Common Merganser [engelsk]   Vi hadde to ind. ved River Kosi 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops oreobates [latin]    Bergbieter [norsk]   Cinnamon-chested Bee-eater [engelsk]   Fairly common at Mt. Kenya, with up to 15 birds noted here daily 16/11-18/11; most of these were seen around our lodge in Naro Moru. Also seen daily with 3-5 birds in Kakamega Forest 25/11-27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
merknadsverktøy [norsk]    Draw Text tool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Merk som endelig [norsk]    Mark as Final [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network streamer [engelsk]    nettverksstreamer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Utgående nummer [norsk]    Outgoing Number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merke av kartong [norsk]    Bazzill [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
merkelapp maskin [norsk]    Dymo [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
merkelapp holder [norsk]    Label holder [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Personal trimmer [engelsk]    skjærebrett [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
backbone polymer [engelsk]    backbonekjede-polymer [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
merkeprofilering [norsk]    branding [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Merriam-Webster  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Morbus Alzheimer [med. el. latin]    Alzheimer`s sykdom [norsk]   Den vanligst årsaken til aldersdemens. Personene blir glemsomme, mister dømmekraften, og får humørsvingninger. Det er sett at det blir hjernesvinn hos de det gjelder. Pasientene blir etterhvert helt hjelpeløse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Merops orientalis [latin]    Beryllbieter [norsk]   Green Bee-eater [engelsk]   Svært vanlig i jordbruksområder i lavlandet; flere hundre kunne bli sett på transport-strekningene. Inne i Keoladeo ble opptil 50 loggført (21.2.) og beste dagsantall i Corbett var 30 ind. Fraværende i høyereliggende strøk.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merganetta armata [latin]    Strømand [norsk]   Torrent Duck [engelsk]   2 Santa Eulalia Valley 31.8., 10 str Ollantaytambo-Machu Picchu 1.9., 10 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merops albicollis [latin]    Sebrabieter [norsk]   White-throated Bee-eater [engelsk]   Fairly common in the southern and western parts: 4 birds at Kongelai escarpment 25/11, 15 at Kakamega Forest 26/11, 50 birds logged 27/11 (Kakamega Forest and Kisumu), 5 at Hippo Point 28/11 and two birds seen en route to Masai Mara later same day. On the extention week we noted about 50 at Mida Creek 3/12, 1 near Sokoke Forest 4/12 and 2 at Mida Creek 4/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Southern Screamer [engelsk]    Kragegjeterfugl [norsk]   Chauna torquata [latin]   3 Otamendi 28.11., 5+ Ibera 29.11., 10+ ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Merganetta armata [latin]    Strømand [norsk]   Torrent Duck [engelsk]   1M Yala River 15.11., 1 juv ss 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
languster, hummer [norsk]    spiny lobster [engelsk]   langouste [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
external customer [engelsk]    ekstern kunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merkelapp/etikett [norsk]    Tag [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Funksjonssystemer [norsk]    funksjonene i hjernen, definert separat i forbindelse med EDSS-skalaen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
merkevaresamarbeid [avløserord]    co-branding [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
møll; nattsvermer [norsk]    moth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merkelapp, etikett [norsk]    label [engelsk]   (se også data label)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
om landskapsformer [norsk]    geomorphologic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
merke av penn/tusj [norsk]    Zig [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Tanker og drømmer [norsk]    Jurdagat ja niegut [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Merlangius merlangus [latin]    Hvitting  [norsk]   Whiting [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Merlangius merlangus [latin]    Hvitting [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Merops bullockoides [latin]    Hvitpannebieter [norsk]   White-fronted Bee-eater [engelsk]   Only seen near Lake Naivasha: at least 30 seen in Hell`s Gate NP 19/11, 3 at Fisherman`s Camp 20/11 and further 3 en route to Lake Nakuru later in the morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
accounting customer [engelsk]    regnskapskunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business to consumer [engelsk]    salg til forbruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business-to-consumer [engelsk]    bedrift-til-kunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Annet telefonnummer [norsk]    Other Phone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
registreringsnummer [norsk]    routing number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business to consumer [engelsk]    B2C [forkortelse/akronym]   (salg til forbrukere)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dekompresjonskammer [norsk]    tank der lufttrykket kan styres nøye
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Kolinerge symptomer [norsk]    Bivirkninger av legemidler som kvalme, svette, diaré og munntørrhet.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Transgene organismer [norsk]    Organismer som har fått sitt arvestoff forandret ved at det er satt inn nytt arvestoff. Arvestoffet kan være fremstilt kunstig eller komme fra en annen eller samme art.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Datamaskinprogrammer [norsk]    se Programvaredirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
meron, mearrasápmi [kåfjordsamisk]    sjøsame [norsk]   (pl.: meronat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
tiltakets ytre rammer [norsk]    external frameworks of the project [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Merluccius merluccius [latin]    Lysing  [norsk]   Hake [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Merluccius merluccius [latin]    Lysing [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, lysingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Merverdiavgift (moms) [norsk]    En avgift på det endelige forbruk av varer og tjenester. Den skal som hoved..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
intercompany customer [engelsk]    konserninternkunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MERCURY CHLORIDE (HgCl) [engelsk]    Dikvikksølv(I)klorid [norsk]    Kvikksølv(I)klorid [synonym]   molekylformel: Cl2Hg2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
merke, sanse, oppfatte [norsk]    perceive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føderalt skattenummer [norsk]    federal tax ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føderalt skattenummer [norsk]    federal tax identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
internt nettverksnummer [norsk]    internal network number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merkelapp maskin, Dymo [norsk]    Label maker [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
kjennetegn og symptomer [norsk]    signs and symptoms [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Demens med lewylegemer [norsk]    - en form for demens som kjennetegnes av Lewylegemer i hjernen. Dette er en spesiell type av cellulære inklusjonslegemer i hjernebarken og dypere strukturer. Lewylegemer er det dominerende funnet i substantia nigra ved Parkinsons sykdom, og pasienter med Lewylegemer har ofte symptomer på parkinsonisme i et tidlig stadium av sykdommen. Pasienter som har demens med Lewylegemer, er spesielt følsomme for bivirkninger av nevroleptika og ser ut til å ha en høyere risiko for å utvikle malignt nevroleptisk syndrom, noe som kan være livstruende.
Demensordliste © Pfizer AS
høydepunkt, glansnummer [avløserord]    clou [norsk]   (frå fransk)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
føderalt foretaksnummer [norsk]    employer identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eksternt nettverksnummer [norsk]    external network number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Genmodifiserte organismer [norsk]    GMO [akronym]
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
liten languster el. hummer [norsk]    crayfish [engelsk]   langoustine [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
merke, oppmerke, velge (ut) [norsk]    tag [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
klikk og skriv-pekerformer [norsk]    Click and Type pointer shape [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
internasjonalt landsnummer [norsk]    international access code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Demyeliniserende sykdommer [norsk]    nervesykdommer der myelinhylsen rundt en del nervefibre blir borte, f. eks. MS.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Gårdsnummer / bruksnummer [norsk]    Registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården og bruksnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
It will not always be summer [engelsk]    Non semper erit aestas [latin]   (be prepared for hard times)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
merke, etikett, tagg (i kode) [norsk]    tag [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Internasjonalt bankkontonummer [norsk]    International Bank Account Number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PIN-kode, personlig ID-nummer [norsk]    PIN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
olje fra encellede organismer [norsk]    single cell oil [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Genmodifiserte mikroorganismer [norsk]    GMM [akronym]
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
MERCURY CYANIDE OXIDE (Hg2(CN)2O) [engelsk]    Kvikksølv(II)oksocyanid [norsk]    Kvikksølv(II)oksycyanid [synonym]   molekylformel: C2Hg2N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
One Swallow does not make Summer [engelsk]    Una hirundo non facit ver [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
merke, emblem; kjennetegn, tegn [norsk]    badge [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merknad, note (om fotnoter o.l.) [norsk]    note [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
merket, med merking, radioaktiv [norsk]    labelled [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ventrikkelflimmer, hjerteflimmer [norsk]    ventricular fibrillation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
geografiske informasjonssystemer [norsk]    GIS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Don't force it, get a bigger hammer [engelsk]    Nolite id cogere, cape malleum majorem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
lite avlukke; skifterom; sovekammer [norsk]    cubicle [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merkelig, rar; sporadisk; til overs [norsk]    odd [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
synsk; urealistisk, utopisk; drømmer [norsk]    visionary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merkepennverktøy, merkepennverktøy [norsk]    Highlighter tool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Språk for ikke-Unicode-programmer [norsk]    Language for non-Unicode programs [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merke; type, slag; brennmerke; stemple [norsk]    brand [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
faktisk; riktignok; virkelig; ja, stemmer [norsk]    indeed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leveransenummer, forsendelsesnummer, forsendelse nummer [norsk]    batch number [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
St. Mungo's hospital for magiske skader og sykdommer [norsk]    St. Mungo's Hospital for Magical Maladies and Injuries [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
merkevarebygging (nær.liv); brennemerking (tatoveringsteknikk) [avløserord]    branding [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet