Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Middag [norsk]    Midagat [Kautokeino-samisk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
lunsj, middag [norsk]    pranzo [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
middag, kveldsmat [norsk]    cena [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?