Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Mun jearan dus? [samisk]    Jeg spør deg? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind