Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Nieida [samisk]    Jente [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Nieida [samisk slang]    Jente [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
guossenieida [kåfjordsamisk]    utenbygds jente [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
nieida; nieidasahpal [samisk]    jente [norsk]   (s) nieida (-idd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)381: nieidasahpal
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune