Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Njunni [samisk]    Nese [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
njunni [samisk]    nese [norsk]   (s) (-n-); snuolganjunni ’snørrnese’ //snuolganjunis maid šaddá olmmoš (ordtak) 'det blir folk også av en snørrnese' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)322: cirkenjunni (-n-) ’oppstoppernese’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune