Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Opp [norsk]    Bajas [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 351 omtrentlig(e)
sopp [norsk]    Fungus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sopp [norsk]    mushroom [engelsk]   champignon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Knopp [norsk]    Bud! [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
propp [norsk]    Embolus, -i [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kropp [norsk]    Truncus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Stopp [norsk]    Stop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kropp [norsk]    field [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
N-Opp [norsk]    N-Up [engelsk]   N-Opp er en funksjon som gjør at du kan skrive ut flere sider av et dokument på samme ark. "N" i N-Opp er antall sider som kan skrives ut på ett og samme ark. For eksempel vil 4-Opp skrive ut fire sider på samme ark. Dersom dette kombineres med tosidig utskrift, kan ett og samme ark inneholde åtte sider, fire på forsiden og fire på baksiden.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Kropp [norsk]    Tai [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Stopp [norsk]    Yame [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Snopp [norsk]    Snitch [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
propp [norsk]    embolus [med. el. latin]   En embolus er en fast, flytende eller gassofrmet propp som følger blodstrømmen til den når et blodkar som er så trangt at det setter seg fast og sperrer gjennomblødningen (emboli). En embolus kan være levret blod, fett, gassbobler, celleklumper eller fremmedlegemer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kropp [norsk]    Gorut, rumaš [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
klopp [norsk]     [samisk]   (s) 'enkel bru uten rekkverk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppgi [norsk]    heaitit [samisk]   (v) (-itt-) //son heittii doaivvus 'han oppgav håpet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppose [engelsk]    motsette seg, opponere mot [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ta opp [norsk]    record [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ta opp [norsk]    capture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppnå [norsk]    achieve [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
galopp [norsk]    gallop, gallopp  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
opptil [norsk]    opp til [FEIL]   når det betyr «på det meste»: opptil fem personer kan bruke bassenget samtidig
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
oppnå [norsk]    olahit [samisk]   (v) //NN8.1954 olahii bronsamedállja 'hun fikk bronsemedalje i 1954'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Oppvask [norsk]    Washing up [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Oppetid [norsk]    Tidsangivelse for hvor lenge en tjeneste/system har vært tilgjengelig uten avbrudd.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
oppsagt [norsk]    fired [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
opphold [norsk]    S52 [sikkerhetskode]   Bør ikke benyttes på større flater i beboelses- eller oppholdsrom.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppress [engelsk]    undertrykke, trykke ned, tynge på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppgave [norsk]    task [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppgave [norsk]    task [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
opptatt [norsk]    busy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Opptatt [norsk]    Busy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppkrav [norsk]    C.O.D. [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppkrav [norsk]    cash on delivery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppsett [norsk]    layout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppsett [norsk]    layout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppsett [norsk]    layout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgave [norsk]    task [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgave [norsk]    task [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opplade [norsk]    recharge [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
nettopp [norsk]    netopp eller nettop [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oppslag [norsk]    to motstående sider i en trykksak.
Grafisk ordliste © Grøset
tretopp [norsk]    giera, gierageahči [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
oppgang [norsk]    badjáneapmi [samisk]   (s) //beaivváža badjáneapmi 'solens oppgang' //luosa goarg?un jogaide 'laksens oppgang i elvene' //hattiid goarg?un 'oppgang i prisene'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppgitt [norsk]    skurtnjagan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opphold [norsk]    orrun [samisk]   (s) (-m-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: orrunsajis váldit soapmása luhtte 'ta opphold hos noen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
legg opp [norsk]    cast on (CO) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Oppdrett [norsk]    Breeding [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ring opp [norsk]    Call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opprette [norsk]    draw [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dele opp [norsk]    explode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Slå opp [norsk]    Look Up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstart [norsk]    startup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opposite [engelsk]    tvers over for [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opphevet [norsk]    uplifted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opphøye [norsk]    Embossing [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
oppringt [norsk]    switched [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Stå opp [norsk]    Tatte [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
oppholdt [norsk]    giddanan [samisk]   (perf) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: giddanit 'bli oppholdt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opplært [norsk]    oahppan [samisk]   (a) //NL284: šuvon 'opplært gjetehund'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opponent [norsk]    vuostálasti [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opprevet [norsk]    njazzasan [samisk]   (a) //njazzasit 'bli opprevet' //njazzasan hávit 'opprevne så'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppspilt [norsk]    cakkas [samisk]   (a) (-ggas-, att cakkas) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)48: njálbmecakkahat 'oppspilt gap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppskrift [norsk]    knitting pattern [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
plukk opp [norsk]    pick up [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Kakaokopp [norsk]    Cup of hot chocolate [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Oppganger [norsk]    Stairs [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
oppsuging [norsk]    Resorptio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
blodpropp [norsk]    Thrombus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
steinsopp [norsk]    edible boletus, cep [engelsk]   cèpe [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
regne opp [norsk]    enumerate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppriktig [norsk]    sincere [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppdatere [norsk]    checkpoint [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdeling [norsk]    split [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdatere [norsk]    update [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ringe opp [norsk]    call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ringe opp [norsk]    dial [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdatere [norsk]    refresh [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdatere [norsk]    update [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdatere [norsk]    update [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdatere [norsk]    update [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laste opp [norsk]    upload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revet opp [norsk]    disrupted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjærsopp [norsk]    candida albicans [med. el. latin]   Gjærlignende sopp som kan forårsake sykdom hos mennesker. Finnes ofte i munnen og underlivet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
oppstakar [norsk]    tuskar [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dukke opp [norsk]    ihtit [samisk]   (v) (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-492: njulljut (-lj-) 'dukke opp av vannet' (om sel ol.)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dynge opp [norsk]    cobmedit [samisk]   //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)409: mánná cobmeda muohttagiid 'ungen dynger opp sne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
spantetopp [norsk]    timber head [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
reiser opp [norsk]    Arrector, -oris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
oppsugende [norsk]    Resorbens [latin]   verb.pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
oppbacking [norsk]    oppbakking [avløserord]   jf. backing
Norske avløserord for importord © Språkrådet
opplysning [norsk]    enlightenment [engelsk]   (f.eks: folkeopplysning)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opprivende [norsk]    harrowing [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppression [engelsk]    undertrykkelse; byrde; nedtrykt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opptatt av [norsk]    preoccupied with [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppføring [norsk]    entry [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opplevelse [norsk]    experience [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppføring [norsk]    record [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opphevelse [norsk]    revocation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opplæring [norsk]    training [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgradere [norsk]    upgrade [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opplasting [norsk]    upload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sample opp [norsk]    upsample [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Video topp [norsk]    Video Top [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppsamling [norsk]    accumulation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dukker opp [norsk]    emerges [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opptakstid [norsk]    acquisition time [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gjøre opp [norsk]    reglera [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Opposisjon [norsk]    betegnelse for de grupper eller partier som ikke sitter med regjeringsmakten, og som står i motsetning til regjeringen.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
oppfarende [norsk]    boarkkas; buošši [samisk]   (a) om menn: boarkkas (-rkasatt boarkkas), om kvinner: buošši (-š-, att buošis/buošes)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppskjering [norsk]    Anatomia, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
oppløsning [norsk]    Lysis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
oppbevaring [norsk]    S49 [sikkerhetskode]   Må kun oppbevares i den originale emballasjen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
opphavsrett [avløserord]    copyright [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
opportunity [engelsk]    anledning, leilighet, mulighet, sjanse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstartbar [norsk]    bootable [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
opphavsrett [norsk]    copyright [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oppfølging [norsk]    Follow Up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opportunity [engelsk]    Salgsmulighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdatering [norsk]    patching [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppløsning [norsk]    resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgaverute [norsk]    task pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstilling [norsk]    array [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppstigende [norsk]    ascending [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppholdstid [norsk]    residence time [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppløsning [norsk]    solution [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppstigning [norsk]    upwelling [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opphugging  [norsk]    dismantlement [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
blåvedsopp [norsk]    blue stain [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Oppløsning [norsk]    Resolution [engelsk]   Oppløsning er antall grunnleggende bildeelementer som en skriverenhet kan gjengi. Oppløsning måles i punkter pr. tomme (DPI).
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Opphavsrett [norsk]    Den som skaper et åndsverk, har enerett til bruken av det. Ofte overdrar musikere rettighetene til plateselskaper som så tar betalt for bruk av åndsverk på vegne av rettighetshaveren. Å bruke et verk, for eksempel musikk, uten tillatelse og/eller betaling til rettighetshaver, er et lovbrudd.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
Opphavsrett [norsk]    Den enerett som skaperen av et åndsverk (opphavsmann) har til å rå over sin frembringelse ved offentliggjøring.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
oppgangstid [norsk]    ovddádusáigi [samisk]   (s) (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppskrubbet [norsk]    njalain leat [samisk]   (a) //nálaid vuolde leat ' være oppskrubbet' //njalain leat (idem)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Oppgjørsdag [norsk]    Siste frist for betaling av kjøpte verdipapirer. VPS: Den dagen selve bokføringen skjer i VPS. Selve oppgjøret skal finne sted senest samme dag.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Oppoverbakke [norsk]    Uphill [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
oppblåsning [norsk]    (oppkopiering). Det å lage kopier der kopien har større bildeflate enn originalen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
oppstandelse [norsk]    resurrection [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppriktighet [norsk]    sincerity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstartsfil [norsk]    boot image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppgavelinje [norsk]    taskbar [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Oppringer-ID [norsk]    Caller ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opptaksenhet [norsk]    capture device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kredittstopp [norsk]    credit hold [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kredittstopp [norsk]    Credit hold [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgavelinje [norsk]    taskbar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgradering [norsk]    upgrade [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppskrivning [norsk]    write-up adjustment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppføre seg [norsk]    behave [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppbrukt tid [norsk]    elapsed time [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opphengsøye [norsk]    suspension loop [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppføre seg [norsk]    geavahit iežas [samisk]   (refl) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-281: bures iežas geavahit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-281: eatnama vieruid mielde iežas geavahit 'rette seg etter landets skikker'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppgi ånden [norsk]    vuoi??as addit [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3: vuoi??as addit (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppholdssted [norsk]    orrunsadji [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opposite side [engelsk]    motsatt side [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
oppadstigende [norsk]    Ascendens [latin]   verb.pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
opptrekkspole [norsk]    Betegnelse på spolen som mottar film ved spoling eller projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fiasko, flopp [avløserord]    flop [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
rulle ned/opp [norsk]    scroll down/up [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppstartspost [norsk]    boot record [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdragstaker [norsk]    contractor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppringnings- [norsk]    dial-up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oppgavevelger [norsk]    Task Launcher [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kvotientkropp [norsk]    field of fractions [engelsk]   ("kropp av brøker")
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
oppdeling(en) [norsk]    partition [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Webbingstropp [norsk]    Bredt, sterkt bånd som benyttes mange steder på båten til å holde blokker og beslag.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
dynge seg opp [norsk]    copmaluvvat [samisk]   (vfr) (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oppnå stemmer [norsk]    win votes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
oppspillspunkt [avløserord]    target man [norsk]   (idr.)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
oppbevare, hus [norsk]    house [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
opptrappe/-ing [norsk]    step-up [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppstartsfiler [norsk]    boot file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartsvolum [norsk]    boot volume [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartbar CD [norsk]    bootable CD [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartsmilø [norsk]    startup environment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgaveområde [norsk]    Task Well [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppheve deling [norsk]    unshare [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opphavselement [norsk]    parent element [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Oppgitt brønn [norsk]    Brønn som ble permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
oppstoppernese [norsk]    gámajunni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
blåse seg opp [norsk]    duffárastit [samisk]   (vfr) //duffárastit (-stt-) 'blåse seg opp' (for å se stor ut)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opptre i flokk [norsk]    cobmasaddat [samisk]   (adv) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
strikk rett opp [norsk]    work straight, work even [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
kropp mot kropp [norsk]    Afincarse [spansk]   å være tett inntil en annen.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
oppstartssektor [norsk]    boot sector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartslaster [norsk]    bootstrap loader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstart fra CD [norsk]    CD boot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppføringstype [norsk]    entry type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppføringstype [norsk]    record type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstillingstid [norsk]    setup time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgaveveksling [norsk]    task switching [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppskatning(en) [norsk]    estimate [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
opprindelig, ur- [norsk]    Arch- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
oppbevares, lås [norsk]    S1 [sikkerhetskode]   Oppbevares innelåst.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppbevares, barn [norsk]    S2 [sikkerhetskode]   Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppbevares, gass [norsk]    S6 [sikkerhetskode]   Oppbevares under ... (En inert gass som angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
opphøre, slutte [norsk]    cease [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstartsstasjon [norsk]    boot drive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartslogging [norsk]    Boot Logging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartsprogram [norsk]    bootstrap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppheve stabling [norsk]    unstack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdelt, inndelt [norsk]    differentiated [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Oppløsningsrett [norsk]    adgang for en statssjef/regjering og i noen tilfeller nasjonalforsamlingen til å skrive ut nyvalg. Norge har ikke innført en slik oppløsningsrett.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Opplysningsplikt [norsk]    Arvinger og gavemottakere har en melde- og opplysningsplikt overfor avgiftsmyndigheten. De skal sende inn arve- eller gavemelding til skattefogdkontoret med de opplysninger som er nødvendige for at avgiften kan beregnes.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
strikk masker opp [norsk]    knit up stitches [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Oppblåste blære [norsk]    Braggart [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
opphopes, kroppen [norsk]    R33 [risikokode]   Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppbevares, bolig [norsk]    S4 [sikkerhetskode]   Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppbevares, tørt [norsk]    S8 [sikkerhetskode]   Oppbevares tørt.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
opprør, oppstand [norsk]    rebellion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppringningsenhet [norsk]    calling device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Opprett ny gruppe [norsk]    Create New Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppheve tildeling [norsk]    deallocate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oppgavebehandling [norsk]    Task Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdateringsliste [norsk]    update list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
emboli, blodpropp [norsk]    embolism [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Opportunity To See [engelsk]    OTS [forkortelse]   Det totale antall muligheter publikum passerende en kommunikasjonsflate i en gjennomsnittlig uke har til å se flaten. Merk: Det enkelte individ kan ha mange muligheter til å se en bestemt kommunikasjonsflate på en uke.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
oppbevares, væske [norsk]    S5 [sikkerhetskode]   Oppbevares under ... (En egnet væske som angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppbevares, lukket [norsk]    S7 [sikkerhetskode]   Emballasjen skal holdes tett lukket.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppførsel, atferd [norsk]    behavior [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppstart, oppstart [norsk]    boot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartspartisjon [norsk]    boot partition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opportunity funnel [engelsk]    fremdrift for salgsmuligheter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Opportunity Record [engelsk]    oppføring for salgsmulighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opprinnelsesserver [norsk]    origin server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppbrukt, uttømmt [norsk]    exhausted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opplest og vedtatt [norsk]    vorgelesen und genehmigt / v.u.g. [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Oppholdstillatelse [norsk]    Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. En slik tillatelse gir ikke rett til arbeid, unntatt for EØS-borgere.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
oppussing av fasade [norsk]    restoration of the exterior (of a building) [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
opptre forstyrrende [norsk]    create a disturbance [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
oppbevares, kjølig [norsk]    S3 [sikkerhetskode]   Oppbevares kjølig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppmuntre ved tilrop [norsk]    cheer on [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppdra; pleie; nære [norsk]    nurture [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstartstid(spunkt) [norsk]    boot time [engelsk]   (boottid)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdelingsstørrelse [norsk]    chunk size [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppsettadresse (URI) [norsk]    configuration location (URL) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdatere, oppfriske [norsk]    refresh [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
opprettelse av klipp [norsk]    clip creation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdateringsfrekvens [norsk]    refresh rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oppstartsreparasjon [norsk]    Startup Repair [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppbevaring, lagring [norsk]    storage [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tære, tære på/opp [norsk]    score [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppheng, suspensjon [norsk]    suspension [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
opphopningspunkt(et) [norsk]    accumulation point [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Oppsettende virkning [norsk]    Dersom en klage gis oppsettende virkning, kan ikke byggearbeidene igangsettes før klagen er avgjort.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Oppsigelsedirektivet [norsk]    se Masseoppsigelsedirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
oppropet i Stortinget [norsk]    the call in the Storting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
oppbevares, ventilert [norsk]    S9 [sikkerhetskode]   Oppbevares på et godt ventilert sted.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppbevares, ikke tett [norsk]    S12 [sikkerhetskode]   Emballasjen må ikke lukkes tett igjen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppdiktet, sagnomsust [norsk]    fabled [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
kaster ut, kaster opp [norsk]    spewing [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
oppstå, være opphav [norsk]    originate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppveie, veie mer enn [norsk]    outweigh [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Opprinnelig kundeemne [norsk]    Originating Lead [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdateringsintervall [norsk]    refresh interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppsummeringsprosjekt [norsk]    summary project [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdateringsspørring [norsk]    update query [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fremsette, stille opp [norsk]    pose [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opphengingsinnretning [norsk]    hängdon [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Oppgi alder og kjønn [norsk]    STAT [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Oppgjørsoversikt (VPS) [norsk]    Dokumentasjon fra VPS til megler over handler til oppgjør i inneværende periode.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Oppgjørsperiode (VPS) [norsk]    Perioden fra handelsdagen til selve overføringen av verdipapirene til ny eier skjer i VPS-registerne.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
oppføring (av bygning) [norsk]    erection of (building) [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
opphør av ulovlig bruk [norsk]    cessation of unlawful use [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
oppfølgingsspørsmål [norsk]    follow-up questions [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
oppbevares, adskilt fra [norsk]    S14 [sikkerhetskode]   Oppbevares adskilt fra ... (Uforenelige kjemikalier som angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
oppfyllelse, innfrielse [norsk]    fulfillment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppsett, innstillinger [norsk]    configuration [engelsk]   (konfigurasjon)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forbinde, koble til/opp [norsk]    connect [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
opprinnelig, original- [norsk]    original [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppsett, innstillinger [norsk]    setup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
opprinnelig salgsordre [norsk]    original sales order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgaveorientert hjelp [norsk]    task-oriented Help [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdaterbar hukommelse [norsk]    flashable memory [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppbevaring, reservoar [norsk]    holding [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Opphavsrettsdirketivet [norsk]    se Copyrightdirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
oppholdsrom for mennesker [norsk]    rooms intended for human habitation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
opphenger, hovedpulsåren [norsk]    Aorta, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Opportunity makes a thief [engelsk]    Occasio facit furem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
komme til syne, dukke opp [norsk]    appear [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstigning, himmelfart  [norsk]    ascension [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppnå, nå, nå opp på [norsk]    attain [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opprører; gjøre opprør [norsk]    rebel [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tømme, slette, rense opp [norsk]    expunge [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
format som kan ringes opp [norsk]    dialable format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Opportunities Referred By [engelsk]    Salgsmuligheter henvist av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opprinnelig salgsfaktura [norsk]    original sales invoice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppgaveregistreringspanel [norsk]    task input panel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trekke til seg, suge opp [norsk]    absorbed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppfatte, legge merke til [norsk]    perceive [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
påfylle, fylle, lade opp [norsk]    recharge [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppstag for garn og line [norsk]    gávvalstávra [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
opprinnelse, opphav; kilde [norsk]    origin [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppbrakt, oppskaket, urolig [norsk]    upset [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trombisk emboli, blodpropp [norsk]    thromboembolism [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppheving av reguleringsplan [norsk]    cancellation of a zoning plan [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
oppslag i stortingsbygningen [norsk]    notices posted in the Storting building [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
oppgi, svikte; løssluppenhet [norsk]    abandon [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opplevelse, erfaring; erfare [norsk]    experience [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppfinne, finne opp; finne på [norsk]    invent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppdatering, endring, rettelse [norsk]    patching [engelsk]   (korreksjon)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppstartssektor for partisjon [norsk]    partition boot sector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppsamlingssystem for råolje [norsk]    crude gathering system [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppmålingsvesen, landmåler [norsk]    landinspektør [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Opphold av humanitære grunner [norsk]    tillatelse som kan gis til asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov, men hvor det foreligger sterke menneskelig hensyn som tilsier at det bør innvilges oppholdstillatelse, for eksempel ved alvorlige helsemessige forhold, av hensyn til mindreåriges situasjon eller ved sterk tilknytning til riket. Slike hensyn blir ofte sett i sammenheng med vanskelige forhold i hjemlandet, eksempelvis i etterkant av en krigstilstand.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
oppbevares, ikke næringsmidler [norsk]    S13 [sikkerhetskode]   Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vekke; fig: egge opp, hisse opp [norsk]    arouse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppfinnelse; oppdiktet historie [norsk]    invention [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppgivelse; avkall; overdragelse [norsk]    relinquishment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opprør; (vill) forvirring; storm [norsk]    turmoil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppkast; kaste opp; spy; brekning [norsk]    vomit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppdatering for tilpasningspakke [norsk]    Adaptation Kit Update [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utløse, sette i gang, starte opp [norsk]    initiate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppløse; løses opp, løse seg opp [norsk]    dissolve [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opprette, etablere; bevise; befeste [norsk]    establish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
noe truende kommer tilsyne, dukke opp [norsk]    loom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi en støkk, skremme, skremme opp [norsk]    startle [engelsk]   [staatl] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opphavsrett, kopirettigheter, enerett [norsk]    copyright [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppstart, klargjøring, initiering [norsk]    initialization [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppspretts-/sprettoppmeny, hurtigmeny [norsk]    pop-up menu [engelsk]   (flytende meny) (se også Context menu, eller nærmere forklaring)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Opphold av andre beskyttelsesgrunner [norsk]    tillatelse som kan gis til en asylsøker som ikke fyller kravene i flyktningkonvensjonen, men som likevel har en flyktninglignende bakgrunn som gjør at han eller hun har behov for beskyttelse.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
oppvekstmiljø- og kultur-/fritidsavdeling [norsk]    department for children, youth and culture [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
oppankring og fortøyning av fritidsbåter [norsk]    anchoring and mooring of leisure craft [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
oppmuntre; anspore; arbeide for, fremme [norsk]    encourage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstyr, ståhei; mase, være oppskaket [norsk]    fuss [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppføre punktvis, spesifisere på regning [norsk]    itemize [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lese opp, si frem, deklamere; regne opp [norsk]    recite [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjenerverve, få igjen; redde, rette opp [norsk]    retrieve [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstart(ssekvens), oppstartsprosedyre [norsk]    bootstrap [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Opprinnelig utvinnbare petroleumsmengder [norsk]    Totale, salgbare petroleumsmengder, fra produksjonsstart til produksjonen avsluttes, basert på det gjeldende anslaget av tilstedeværende mengder og utvinningsgrad.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
oppretting, justering, tilpasning; gruppering [norsk]    alignment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppta (i seg); tilegne seg; få til å ligne [norsk]    assimilate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppbevaringssted, gjemme, gjemmested; lager [norsk]    repository [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trevle(s) opp; utrede, løse, løse seg opp [norsk]    unravel [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppfølging (til), oppfølgingsgruppe (USENET) [norsk]    follow-up [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdatering, programfiks, (programrettelse) [norsk]    patch [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
opphold, retensjon, noe som blir holdt tilbake [norsk]    hold-up [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
initiere, klargjøre, preparere, avsikre, lade opp [norsk]    prime [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
opprykk, forfremmelse, markedsføring, bonus [norsk]    promotion [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppstylta / oppstyltra / oppstyltet / oppstyltret [norsk]    adj. (som før)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Opportunity is offered with difficulty, lost with ease [engelsk]    Occasio aegre offertur, facile amittitur [latin]   (Publius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
opplæringsansatt, opplæringskandidat, aspirant, praktikant [avløserord]    trainee [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
oppvåkning; tilsynekomst, fremkomst; fig: debut, ble kjent [norsk]    emergence [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opprinnelig; original, nyskapende; eksentrisk, særing [norsk]    original [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppdeling, separasjon, utskilling, partisjon, utsnitt, snitt [norsk]    partition [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppkoplet, tilkoplet, på nettet (IKT); tilgjengelig eller "med" (sjargong) [avløserord]    online (on-line) [norsk]   jf. offline
Norske avløserord for importord © Språkrådet
kamp, strid, slagsmål; kjempe, slåss; skremme; slite i filler, trevle opp [norsk]    fray [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremgang, fremmarsj; kjøre; gjøre fremskritt; overvåke, følge opp [norsk]    progress [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opptre samtidig, oppstå samtidig, opptre i forbindelse med hverandre [norsk]    co-occur [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppkoblet, tilkoblet, innkoblet, inne, oppe, på linje, over linje, online [norsk]    online, on-line [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
opprinnelig utstyrsfabrikant (OEM), opprinnelig utstyrsfabrikant, opprinnelig utstyrsfabrikant (OEM) [norsk]    original equipment manufacturer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdateringspakke (Service Pack), Service Pack, oppdateringspakke, oppdateringspakke (Service Pack) [norsk]    service pack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft