Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Rase [norsk]    Stalet [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
erase [engelsk]    viske ut [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Brase [norsk]    opp Stramme inn brasene, slik at spinnakeren flyttes mot lo.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
passfrase [norsk]    passphrase [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paraphrase [engelsk]    omskrivning; omskrive, skrive om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pass phrase [engelsk]    adgangsfrase/-setning, (adgangskode) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
raseri; rase [norsk]    rage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Allow phrase [engelsk]    tillatt uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Block phrase [engelsk]    blokkert uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom phrase [engelsk]    egendefinert uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Acetylkolinesterase [norsk]    - det enzymet som bryter ned acetylkolin i den synaptiske spalten. Hemning av acetylkolinesterase øker mengden av acetylkolin i synapsen og stimulerer på denne måten den kolinerge transmisjonen som er redusert ved Alzheimers sykdom. Mange nyere legemidler som er utviklet for behandling av alzheimerpasienter, er kolinesterasehemmere (se Kolinesterasehemmere).
Demensordliste © Pfizer AS
raseren, av ren rase [norsk]    purebred [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nevrotoksisk esterase [norsk]    neuropathy target esterase [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
terasse eller terrase [FEIL]    terrasse [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aspartat-amino-transferase [med. el. latin]    asat [norsk]   Et enzym som finnes i kroppen, hovedsaklig i lever og hjerte. Vanligvis er det lite av dette enzymet i blodet, men verdiene stiger ved hjerteinfarkt og lever-sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no