Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Reise [norsk]    Journey [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
reise [norsk]    blir eneform for ordet i vanlig bruk; formen reis står ved lag i visse sammenhenger som ’gjøre sin siste reis’ og «førstereisgutt» (jf. vendereis)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Reise [norsk]    Johtit [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
reisende [norsk]    traveling [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
reisesyke [norsk]    motion sickness [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
reiser opp [norsk]    Arrector, -oris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
vendereise [GÅR UT]    vendereis [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
reiser seg truende [norsk]    looms [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Reisebevis for flyktninger [norsk]    Et reisedokument som gis til utlending med oppholdstillatelse og flyktningstatus i Norge. Reisebevis skal etter søknad gis med mindre  særlig grunner taler mot det. Også utlendingens ektefelle, samboer og barn har rett til slikt reisebevis. Personer med reisebevis for flyktninger er unntatt fra visumplikten. Se også Utlendingspass.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI