Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Såpe [norsk]    Saipo / Sovpa [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
dokumentarsåpe, dokusåpe [avløserord]    docu-soap [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
virkelighets-TV, dokusåpe [avløserord]    reality-TV [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet