Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
salt [norsk]    sale [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Salt [norsk]    Salti [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 81 omtrentlig(e)
Saltak [norsk]    Se takform/taktyper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
saltsyre [norsk]    aqueous hydrochloric acid [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Saltsyre [norsk]    E507 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Saltsyre [norsk]    E507 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Saltaugle [norsk]    Hoy's Screech-Owl [engelsk]   Megascops hoyi [latin]   2 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
saltaktig [norsk]    saline [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
saltasjon [norsk]    saltation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Salttyrann [norsk]    Salinas Monjita [engelsk]   Xolmis salinarum E  [latin]   1 Salinas Grandes 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltutslag [norsk]    Belegg forårsakes av salter som kommer ut fra det indre av et materiale, særlig murstein, og avsettes på overflaten.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Saltaseiler [norsk]    Rothschild's Swift [engelsk]   Cypseloides rothschildi E [latin]   2 Calilegua 13.11., 2 Yala 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
flood basalt [engelsk]    flodbasalt (?) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
saltløsning [norsk]    saline [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
saltomortale [norsk]    sker'rodat [samisk]   (s) (-g-) //sker'rodahttit 'gjøre saltomortale'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Saltdverglerke [norsk]    Asian Short-toed Lark [engelsk]   Calandrella cheleensis [latin]   Fåtallig Happy Island. Største antall 10 den 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator maximus [latin]    Brunstrupesaltator [norsk]   Buff-throated Saltator [engelsk]   1 San Isidro klippe 20/2, 1 Las Cruces 21/2, flere str Golfito-San Mateo 23/2, 2 Carara 24/2, 1 str Arenal-Puerto Viejo 29/2, 10 La Selva 1/3, få ss 2/3, 2 Tapantí 4/3, 1 La Selva 6/3, flere Lagarto 7/3 og 8/3, 5 San Luis Valley 9/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator maximus [latin]    Brunstrupesaltator [norsk]   Buff-throated Saltator [engelsk]   1 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 8.9., 1 Manu Road 13.-14.9., 1 Amazonia Lodge 16.9., 1 Pantiacolla 21.9., 1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator grossus [latin]    Skifersaltator [norsk]   Slate-coloured Grosbeak [engelsk]   1H Eco Amazonia 4.-5.9., 1H Pantiacolla 19.-20.9., 2 ss 22.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator atriceps [latin]    Storsaltator [norsk]   Black-headed Saltator [engelsk]   1 Finca Ecologica 28/2, 2 Laguna de Arenal 29/2, 5 La Selva 1/3, få ss 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator similis  [latin]    Grønnvingesaltator [norsk]   Green-winged Saltator [engelsk]   1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 30.11., 2-3 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
DNOC, ammoniumsalt [synonym]    2-Metyl-4,6- dinitrofenol, ammoniumsalt  [norsk]   PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-, AMMONIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C7H9N3O5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
With a grain of salt [engelsk]    Cum grano salis [latin]   (Pliny the Elder?)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Saltator coerulecens [latin]    Gråsaltator [norsk]   Greyish Saltator [engelsk]   1 TRC 8.9., 1 Manu Road 16.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator fuliginosus [latin]    Sotsaltator [norsk]   Black-throated Grosbeak [engelsk]   1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator rufiventris [latin]    Rødbuksaltator [norsk]   Rufous-bellied Saltator [engelsk]   2 Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator coerulescens [latin]    Gråsaltator [norsk]   Greyish Saltator [engelsk]   2 La Selva 1/3, 2 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator coerulescens [latin]    Gråsaltator [norsk]   Greyish Saltator [engelsk]   2-3 Calilegua 14.11., 1 JVG 19.11., 3 Graneros Town 22.11., 1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator striatipectus [latin]    Krattsaltator [norsk]   Streaked Saltator [engelsk]   2 San Isidro klippe 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
NITRIC ACID SODIUM SALT [engelsk]    Natriumnitrat(V) [norsk]    Natriumnitrat [synonym]   molekylformel: NNaO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Saltatricula multicolor [latin]    Chacospurv [norsk]   Many-coloured Chaco-Finch [engelsk]   5 JVG 19.11., 2 ss 20.11., 1 Chancani 24.11., 2-3 str Villa Dolores-Mendoza 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT [engelsk]    Aluminium-tris(2-propoksid) [norsk]   molekylformel: C9H24AlO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITRIC ACID, BARIUM SALT [engelsk]    Bariumnitrat(V) [norsk]    Bariumnitrat [synonym]   molekylformel: BaN2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
FORMIC ACID, CADMIUM SALT [engelsk]    Kadmiumformat [norsk]   molekylformel: C2CdO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLORIC ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumklorat(V) [norsk]    Natriumklorat [synonym]   molekylformel: ClNaO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITROUS ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumnitrat(III) [norsk]    Natriumnitritt [synonym]   molekylformel: NaNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Saltator aurantiirostris [latin]    Oransjenebbsaltator [norsk]   Golden-billed Saltator [engelsk]   1 Manu Road 12.9., 1 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator aurantiirostris [latin]    Oransjenebbsaltator [norsk]   Golden-billed Saltator [engelsk]   1 Yala 15.11., 2-3 nær Salta 18.11., 5+ JVG 19. og 20.11., 2-3 Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 2 Otamendi 28.11., 1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ACETIC ACID, LEAD(2+) SALT [engelsk]    Blyacetat [norsk]    Bly(II)acetat [synonym]   molekylformel: C4H6O4Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITRIC ACID, LEAD(2+) SALT [engelsk]    Blynitrat(V) [norsk]    Blynitrat [synonym]   molekylformel: N2O6Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLORIC ACID, CALCIUM SALT [engelsk]    Kalsiumklorat(V) [norsk]    Kalsiumklorat [synonym]   molekylformel: CaCl2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLOROUS ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumklorat(III) [norsk]    Natriumkloritt [synonym]   molekylformel: ClNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Salt av aspartam-acesulfam [norsk]    E962 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
BROMIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumbromat(V) [norsk]    Kaliumbromat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLORIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumklorat(V) [norsk]    Kaliumklorat [synonym]   molekylformel: ClKO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITROUS ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumnitrat(III) [norsk]    Kaliumnitritt [synonym]   molekylformel: NKO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SILICIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumsilikater [norsk]   molekylformel: Ikke angitt
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumkarbonat [norsk]   molekylformel: CNa2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERCHLORIC ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumklorat(VII) [norsk]    Natriumperklorat [synonym]   molekylformel: ClNaO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITRIC ACID SILVER(1+) SALT [engelsk]    Sølvnitrat(V) [norsk]   molekylformel: AgNO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERCHLORIC ACID, AMMONIUM SALT [engelsk]    Ammoniumklorat (VII) [norsk]    Ammoniumperklorat  [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DITHIONOUS ACID, DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumditionitt [norsk]    Natriumtetraoksodisulfat(S-S)(III) [synonym]   molekylformel: Na2O4S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFURIC ACID, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriumhydrogensulfat(VI) [norsk]    Natriumbisulfat, Natriumhydrogensulfat [synonym]   molekylformel: HNaO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFAMIC ACID, MONOAMMONIUM SALT [engelsk]    Ammoniumsulfamat [norsk]   molekylformel: H6N2O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFURIC ACID, MONOPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumhydrogensulfat [norsk]   molekylformel: HKO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
IODIC ACID (HIO3), POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumjodat(V) [norsk]    Kaliumjodat [synonym]   molekylformel: IKO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkarbonat [norsk]   molekylformel: CK2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERCHLORIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumklorat(VII) [norsk]    Kaliumperklorat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
HYPOCHLOROUS ACID, CALCIUM SALT [engelsk]    Kalsiumklorat(I) [norsk]    Kalsiumhypokloritt [synonym]   molekylformel: CaCl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DISULFUROUS ACID, DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdisulfitt [norsk]    Natrium-m-okso-tetraoksodisulfat(IV) [synonym]   molekylformel: Na2O5S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumfluoretanat [norsk]    Natriumfluoracetat [synonym]   molekylformel: C2H3FNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID, TRISODIUM SALT [engelsk]    Natriumfosfat(V) [norsk]    Trinatriumfosfat [synonym]   molekylformel: Na3O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFUROUS ACID, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriumhydrogensulfat(IV) [norsk]    Natriumhydrogensulfitt [synonym]   molekylformel: HNaO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumkloretanat [norsk]    Natriumkloracetat, SMA [synonym]   molekylformel: C2H2ClNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sale - salet/salte - salet/salt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CHROMIC ACID (H2CrO4), BARIUM SALT [engelsk]    Bariumkromat(VI) [norsk]   molekylformel: BaCrO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIPHOSPHORIC ACID, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Natriumdifosfat(V) [norsk]    Tetranatriumpyrofosfat, Natrium-m-okso-heksaoksodifosfat(V) [synonym]   molekylformel: Na4O7P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumtrikloretanat  [norsk]    Natriumtrikloracetat  [synonym]   molekylformel: C2Cl3NaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), CHROMIUM(3+) SALT [engelsk]    Dikrom(III)triskromat(VI) [norsk]    Kromkromat [synonym]   molekylformel: Cr5O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumdikromat(VI) [norsk]    Kaliumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2K2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkromat(VI) [norsk]    Kaliumkromat [synonym]   molekylformel: CrK2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERMANGANIC ACID (HMnO4), POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliummanganat(VII) [norsk]    Kaliumpermanganat [synonym]   molekylformel: KMnO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
N-Klor-p-toluensulfonamid natriumsalt [norsk]    BENZENESULFONAMIDE, N-CHLORO-4-METHYL-, SODIUM SALT [engelsk]    Kloramin T, N-Klor-p-toluensulfonamid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdikromat(VI) [norsk]    Natriumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriummetylditiokarbamat [norsk]    Metam-Na [synonym]   molekylformel: C2H3NNa2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]    Nabam [norsk]    Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIAZENESULFONIC ACID, [4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-, SODIUM SALT [engelsk]    Natrium-4-dimetylaminobenzendiazosulfonat  [norsk]    Fenaminosulf [synonym]   molekylformel: C8H10N3NaO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONODITHIOIC ACID, O-(1-METHYLETHYL) ESTER, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumproksan [norsk]   molekylformel: C4H8NaOS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, 2,4,6-TRINITRO-N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)-, AMMONIUM SALT [engelsk]    Ammonium-2,4,6-trinitro-N-(2,4,6-trinitrofenyl)amid [norsk]   molekylformel: C12H8N8O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT [engelsk]    Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat [norsk]   molekylformel: C19H16N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)AZO]-3-HYDROXY-, DISODIUM SALT [engelsk]    Ponceau MX [norsk]   molekylformel: C18H14N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Tetranatrium-3,3'-[(1,1'-bifenyl)-4,4'-diylbis(azo)]bis(5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalendisulfonat) [norsk]   molekylformel: C32H20N6Na4O14S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[(3,3'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Trypanblått  [norsk]   molekylformel: C34H28N6Na4O14S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap