Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Salve [latin]    Hello [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Salve [norsk]    Vuoiddas [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
Salve sis [latin]    May you be well [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Salve(te) [latin]    Greetings! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
salvet, oljet [norsk]    anointed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Salve veritate [latin]    Saving the truth [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Salvelinus alpinus [latin]    Røye (Arktisk…), røyr [norsk]   anadrom (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
kløestillende salve [norsk]    antipruritic [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Salvelinus namaycuch [latin]    Canadarøye [norsk]   sjelden, ferskvann (utsatt) (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Salvelinus fontinalis [latin]    Bekkerøye, bekkerøyr [norsk]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Salve (plural salvete) [latin]    Hail [engelsk]   welcome
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom