Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
set [engelsk]    mengde [norsk]   [-s] [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
set [engelsk]    velg(e) [norsk]   [-v] (sette)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
set [engelsk]    mengde [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
set [engelsk]    mengde(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Set [samisk slang]    Ikke søt [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 136 omtrentlig(e)
Sett [norsk]    Seen [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
sett [norsk]    kit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seter [norsk]    Mountain pasture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
huset [avløserord]    housed [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
setup [engelsk]    arrangement; struktur, oppbygning; situasjon, stilling; arrangert situasjon; oppstilling  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
upset [engelsk]    oppbrakt, oppskaket, urolig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
asset [engelsk]    eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reset [engelsk]    nullstille, tilbakestille [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
setup [engelsk]    oppsett, innstillinger [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
asset [engelsk]    aktiva [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setup [engelsk]    installasjons- [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setup [engelsk]    installasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
coset [engelsk]    restklasse [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
SETIQ [engelsk]    meksikansk kjemikalietransportmyndighet [norsk]   Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Quimica [spansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
coset [engelsk]    restklasse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Sunset [engelsk]    Solnedgang [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
outset [engelsk]    utgangspunkt, avreise, oppbrudd [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
offset [engelsk]    forskjøvet, skjev; tilbaketrukket; oppveid, fremhevet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
subset [engelsk]    undergruppe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
offset [engelsk]    forskyving/forskyve, forskjøvet [norsk]   [-sva]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
preset [engelsk]    forvalg(t) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
outset [engelsk]    begynnelse [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
settle [engelsk]    slå seg til ro [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
subset [engelsk]    delmengde [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
subset [engelsk]    delmengde(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
subset [engelsk]    undermengde(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Offset [norsk]    trykkmetode brukt på vanlige trykksaker. Indirekte trykkmetode hvor fargen avsettes på trykkplate og overføres til mottrykksvalse, og deretter på papir.
Grafisk ordliste © Grøset
charset [engelsk]    tegnkoding, charset [norsk]   "charset" ved teknisk diskusjon om "charset"-parameteren i HTTP, ellers "tegnkoding"
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
chipset [engelsk]    brikkesett [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
10baseT [norsk]    10baseT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynaset [engelsk]    utvalg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setting [engelsk]    innstilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SETNING [norsk]    Sammenpressing av jordlag slik at konstruksjonen synker litt ned i grunnen.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Hivsset [samisk]    Do [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
headset [norsk]    bealljebilttut [samisk]   (s) (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
setswana [norsk]    Tswana [engelsk]   tsn – tn [ISO-koder]   bantuspråk som tales i Botswana, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe
Liste over navn på språk © Språkrådet
Ustaoset [norsk]    Station along the railway line from Oslo to Bergen
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
set menu [engelsk]    fast meny [norsk]   formule [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
set menu [engelsk]    fast meny [norsk]   menu [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
settings [engelsk]    innstillinger, oppsett [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
superset [engelsk]    overmengde [norsk]   (meget sjeldent, bruk heller den omvendte formuleringa og delmengde)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
100baseT [norsk]    100baseT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
copy set [engelsk]    kopisett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frameset [engelsk]    rammesett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
settvare [norsk]    kit item [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Settings [engelsk]    Innstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Magic set [engelsk]    Tryllesett [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
settlinje [norsk]    kit line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette inn [norsk]    mount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
begrenset [norsk]    confined [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
begrenset [norsk]    bounded [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
power set [engelsk]    potensmengde(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Overhuset [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Hylehuset [norsk]    Shrieking Shack [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
bredneset [norsk]    duoršenjunat; govdanjunat [samisk]   (a) 1. (-g-); 2. (-g-) //duoršenjunni (-n-) 'bredneset person'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
config set [engelsk]    konfigurasjonssett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hard reset [engelsk]    hard tilbakestilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
result set [engelsk]    resultatsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setup time [engelsk]    oppstillingstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
soft reset [engelsk]    myk tilbakestilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
volume set [engelsk]    volumsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
settle out [engelsk]    utfelles, felles ut, sedimentere [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
set theory [engelsk]    mengdelære(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Job Offset [engelsk]    Utskriftsforskyvning [norsk]   Utskriftsforskyvning er en funksjon som innebærer at hvert utskrevne dokument i skriverens utskuff skyves enten til venstre eller høyre i forhold til det forrige dokumentet, slik at det blir lett å skille mellom dokumentene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
setemuskel [norsk]    gluteus [med. el. latin]   Muskelgruppe, som består av den lille, den mellomstore og den store setemuskel. Fester mellom hoftebeinhet og lårbeinet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Setteverge [norsk]    Person som blir oppnevnt til å fungere som verge for en umyndig, når den verge som egentlig skulle ha fungert er forhindret eller utelukket, f.eks. Pga. Inhabilitet.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
bredfjeset [norsk]    duorši [samisk]   (a) (-ršš-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
sett sammen [norsk]    join [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
catalog set [engelsk]    katalogsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed asset [engelsk]    anleggsmiddel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
license set [engelsk]    lisenssett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replica set [engelsk]    replikasett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Set Note... [engelsk]    Angi notat... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
erector set [engelsk]    meccano-sett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
setning(en) [norsk]    theorem, proposition, lemma [engelsk]   (subst.) (i f.eks. en matematikkbok)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
water closet [engelsk]    vannklosett [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
sette i bås [norsk]    compartmentalize [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
image offset [engelsk]    bildeforskyvning, forskyvning av bildet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sett i kegel [norsk]    register true [engelsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
set operator [engelsk]    mengdeoperator [norsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
liquid asset [engelsk]    likvide aktiva [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
property set [engelsk]    egenskapssett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Set due date [engelsk]    Angi forfallsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setre/setrer [norsk]     setrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
water closet [engelsk]    WC el. wc [forkortelse/akronym]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
capital asset [engelsk]    formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
character set [engelsk]    tegnsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette i drift [norsk]    rollout [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
setteverktøy [norsk]    running tool [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
setra/seteren [norsk]     setra [seteren] [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sett deg her! [norsk]    Cohkkan dasa! [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
settepresident [norsk]    Substitute President [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Seteplassering [norsk]    Seating Chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette til null [norsk]    zero out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uklar, grumset [norsk]    turbid [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
settlement date [engelsk]    betalingsdato, avviklingsdato [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vertical offset [engelsk]    loddrett forskyvning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
commission offset [engelsk]    provisjonsmotkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
configuration set [engelsk]    konfigurasjonssett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
horizontal offset [engelsk]    vannrett forskyvning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
News Video, Inset [engelsk]    Nyhetsvideo, senket [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
image of a subset [engelsk]    bilde av en undermengde [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
ANSI character set [engelsk]    ANSI-tegnsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Data Collector Set [engelsk]    datainnsamlingssett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette sammen igjen [norsk]    reassembly [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sette ut garn/line [norsk]    suohpput [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sette ut garn/line [norsk]    suohpput [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sette; møte settes [norsk]    meeting is called to order [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Setophaga ruticilla [latin]    Rødstjertparula [norsk]   American Redstart [engelsk]   1 F Bozeman - MT 18.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Setophaga ruticilla [latin]    Rødstjertparula [norsk]   American Redstart [engelsk]   1 M Las Cruces 21/2, 1 F Carara 24/2, 2 La Selva 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ASCII character set [engelsk]    ASCII-tegnsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seteplassering-panel [norsk]    Seating Chart panel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setter sammen igjen [norsk]    reconstructs [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
set of basic map data [engelsk]    kartgrunnlag [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
sette i gang, utløse [avløserord]    trigge [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
(coded) character set [engelsk]    tegnsett [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
narre, føre bak lyset [norsk]    delude [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
intangible fixed asset [engelsk]    immaterielle eiendeler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
multibyte character set [engelsk]    multibyte-tegnsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
set-by-caller callback [engelsk]    tilbakeringing angitt av oppringer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Universal Character Set [engelsk]    universelt tegnsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
set out in statutory form [engelsk]    satt opp i lovs form [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
single-byte character set [engelsk]    enkelbyte-tegnsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette oss i stand til å [norsk]    enable us to [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sett, utrustning, oppsats [norsk]    kit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
urolig, nervøs, opphisset [norsk]    agitated [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Settings Management Interface [engelsk]    Settings Management Interface (SMI), Settings Management Interface (SMI) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
set on 4 coudle-pointed needles [engelsk]    fordelt på 4 strømpep. [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
sett maskene på en hjelpepinne [norsk]    place on stitch holder [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
sette bestemmelsene ut av kraft [norsk]    decide that the rules shall not apply [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
sette opp, oppsett, innstillinger [norsk]    configure [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sette i forbindelse; fortelle, berette [norsk]    relate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Numquam se minus solum quam cum solus esset [latin]    You are never so little alone as when you are alone [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
sette i stand (til), muliggjøre; kople inn [norsk]    enable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
intern-, firma- (i samansetjingar), selv, på huset [avløserord]    in-house [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sette frø, frø seg; frø, såkorn; avkom, slekt; bibl: sæd; ; fig: spire (f.eks: av tvil) [norsk]    seed  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no