Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Shorts [norsk]    Oanehisbuvssat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Eat my shorts [engelsk]    Vescere bracis meis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom