Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Skitten [norsk]    Udukkas [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
skitten, falmet; snuskete [norsk]    dingy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no