Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
soma [norsk]    betegnelse for kroppen, unntatt kjønnscellene
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Soma [samisk]    Artig [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
somali [norsk]    Somali [engelsk]   som – so [ISO-koder]   språket i Somalia
Liste over navn på språk © Språkrådet
Somalia [norsk]    Somalia [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Somalimeis [norsk]    Northern Grey Tit [engelsk]   Parus thruppi [latin]   2 sightings from Lake Baringo: 4 birds logged 21/11 and 2 birds 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Soma, -atis [latin]    legeme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Somatisk celle [norsk]    En hvilken som helst kroppscelle, unntatt kjønnsceller.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Buteo polyosoma [latin]    Red-backed Hawk [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 Lachay 28.9. Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk Andesvåk Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Andesvåk [norsk]   Variable Hawk [engelsk]   Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk / Andesvåk / Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Red-backed Hawk [engelsk]   1 Humahuaca Rd 15.11., 2 ss 17.11., 1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Somali Republic [engelsk]    Republikken Somalia [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Somalidverglerke [norsk]    Somali Short-toed lark [engelsk]   Calandrella somalica [latin]   10 birds at the Athi Plains, Nairobi 1/12. These birds belong to the subspecies athensis which is often regarded as a distinct species, Athi Short-toed Lark (Calandrella athensis). This form has not been split by Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Somatiske celler [norsk]    Alle kroppens celler med unntak av kjønnscellene.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda