Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
spise [norsk]    mangiare [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Spise [norsk]    Borrat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
despise [engelsk]    forakte, se ned på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
spisesal [norsk]    la sala da pranzo [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Spiserør [norsk]    øsofagus [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
spiserør [norsk]    esophagus [engelsk]   esophagus [med. el. latin]   20-30 cm. langt muskelrør som transporterer maten fra munnen ned til magesekken (gaster) vha. peristaltiske bevegelser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
spise, drikke [norsk]    S20 [sikkerhetskode]   Det må ikke spises eller drikkes under bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Spiseforstyrrelse [norsk]    det finnes flere typer spiseforstyrrelser, som f.eks. anoreksi og bulimi. Felles for alle er at psykiske problemer gir seg utslag i et forstyrret forhold til mat og kropp. Noen prøver å få kontroll over livet sitt ved å ha kontroll over matinntaket, andre forsøker å straffe seg selv eller andre. Noen kan ha en spiseforstyrrelse i en kort periode og komme over det. Andre kan slite mer eller mindre hele livet.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
spise, drikke, røyke [norsk]    S20/21 [sikkerhetskode]   Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata