Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Sukker [norsk]    Sohkar [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
sukkerert [norsk]    mange-tout pea, sugar pea [engelsk]   mange-tout [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sukkerert [norsk]    mange-tout pea, sugar pea [engelsk]   pois mange-tout [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Blodsukker [norsk]    Glukose som sirkulerer i blodårene. Blir brukt som drivstoff i kroppens celler, og er eneste drivstoff til hjernen. Normale, fastende verdie er under 7 mmol/liter.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
sukkersyke [norsk]    diabetes mellitus [med. el. latin]   Diabetes mellitus (sukkersyke) er en sykdom der kroppens celler har vanskelig for å ta opp sukker fra blodet. Dette skyldes enten dårlig/manglende produksjon av hormonet insulin eller dårlig/manglende respons på dette hormonet i cellene. Type I av sykdommen krever insulinbehandling, mens type II (aldersdiabetes) ofte kan behandles med kostholdsendring. Diabetes mellitus må ikke forveksles med diabetes insipidus.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kandissukker [norsk]    rock candy [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sukker i urinen [norsk]    glucosuri [med. el. latin]   Tilstand der nyrens evne til å gjenoppta sukker fra urinen blir overgått, enten som følge av nyresvikt eller for høyt blodsukker ved sukkersyke. Gravide kan også oppleve en midlertidig glucosuri. Resultatet blir at urinen inneholder sukker (glukose), noe som kan påvises ved bruk av såkalte urostix.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no