Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Svi [norsk]    Spiidet [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 37 omtrentlig(e)
svin [norsk]    Sus, suis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
svin [norsk]    pork [engelsk]   porc [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
osvi [samisk]    klabbesnø [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-533: (-svv-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
svinn [norsk]    scrap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SVILL [norsk]    Treplanke oppå grunnmurstoppen som veggene på trehuset over festes til.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Svill [norsk]    Se bindingsverk/vegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Svivel [norsk]    Dreibar innretning av metall som hindrer at det blir tørn i tauverk eller kjetting.
Maritim ordliste © MaritimStart
Svitsj [norsk]    Enhet i et nettverk som dirigerer datapakker direkte til sitt bestemmelsessted, basert på mottakeradressen til datapakken. En svitsj er ikke like "intelligent" som en ruter og har begrensninger i funksjonalitet, men er raskere og biligere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
svinge [norsk]    oscillate [engelsk]   (fram og tilbake)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
svitsj [norsk]    switch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Svivel [norsk]    Dreibart ledd.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
svingbane [norsk]    Se tonebane.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
svinghjul [norsk]    flywheel [engelsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
svigerfar [norsk]    vuohppa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
svigermor [norsk]    vuoni [kåfjordsamisk]   (pl.: vuotnámat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Svinryggen [norsk]    Den delen av skansekldningen helt forut - Helt fremme ved stevnen. Svineryggen er ofte pent utformet. Dersom der ikke er skansekledning, men for eksempel bare løftet bakk og rørrekker, så vil svineryggen ligge direkte på skandekket.
Maritim ordliste © MaritimStart
svimmelhet [norsk]    Vertigo [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Svinehjort [norsk]    Hog Deer [engelsk]   Axis porcinus [latin]   En svinehjort ble sett løselig assosiert med en større flokk med aksishjorter ved Dhikala, Corbett 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
svitsjehub [norsk]    switching hub [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Svi generis [latin]    Of its own kind unique [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
svitsjetype [norsk]    switch type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
svigersønn [norsk]    vivva [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
svigerdatter [norsk]    mannji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Svingeflueskvett [norsk]    Jacky Winter [engelsk]   Microeca flavicans [latin]   1 Lake Eacham NP 15.11., 2 Kauri Creek 16.11. Ellers relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
sviktet, forlatt [norsk]    forsaken [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
svihčču, vieksi [kåfjordsamisk]    sidefinne [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sviende, brennende [norsk]    searing [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
svimmelhet, ørhet [norsk]    dizziness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sviende, brennende [norsk]    searing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
svingspark, bit-chagi [norsk]    pivot-kick [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
svinebryst kokt i fett [norsk]    chopped porc cooked in fat [engelsk]   rillons [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
svingninger, variasjoner [norsk]    fluctuations [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
svi - sved/svei/svidde - svidd [norsk]    (transitiv bruk)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
svingning; stigning og fall; variasjon [norsk]    fluctuation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
svindel, bedrageri; bedrager, svindler [norsk]    fraud  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
svive - sveiv/svev/svivet - svivd/svivet [norsk]     svive, sveiv, svivd [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
svire - svira/sviret/svirte - svira/sviret/svirt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad