Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Syk [norsk]    Syka [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 30 omtrentlig(e)
sykel [norsk]    cycle [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
sykel [norsk]    cycle [engelsk]   (av kanter)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
syklus [norsk]    cycle [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
syklus [norsk]    cycle [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
syklin [norsk]    cyclin [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sykdom [norsk]    buozalmas, dávda [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sykehus [norsk]    hospital [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
sykelig [norsk]    morbid [med. el. latin]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sinnssyk [norsk]    sinnsyk  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sinnssyk [norsk]    gal, manisk, paranoid, psykotisk, schizofren, sinnsforvirret (-lidende, -svak), unormal, utilregnelig, forrykt, fra forstanden, galen (klin, spenna) gæern, ikke vel bevart, ko-ko, rar, ravgal, tankegal, har radio i hodet.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
Syklobutan [norsk]    CYCLOBUTANE  [engelsk]   molekylformel: C4H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sykepleier [norsk]    Nutrix, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sykelighet [norsk]    morbiditet [med. el. latin]   Det antall personer som får en viss sykdom i løpet av ett år. Oppgis per tusen innbyggere.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Sykloheksan [norsk]    CYCLOHEXANE [engelsk]    Cykloheksan [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Sykloheksen [norsk]    CYCLOHEXENE [engelsk]    Cykloheksen [synonym]   molekylformel: C6H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Syklopropan [norsk]    CYCLOPROPANE [engelsk]   molekylformel: C3H6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sykloheksan [norsk]    cyclohexane [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sykloide(n) [norsk]    cycloid [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
sykdomstegn [norsk]    symptom [med. el. latin]   Tegn fra kroppen som man oppfatter som om sykdom finnes eller holdet på å bryte ut.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Syklisk aksje [norsk]    Aksje hvor fortjeneste og kursutvikling følger konjunkturutviklingen. Kursbevegelsene ligger i tid foran konjunkturbevegelsene.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Sykloheksanol [norsk]    CYCLOHEXANOL [engelsk]    Heksalin, Cykloheksanol [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Sykloheksanon [norsk]    CYCLOHEXANONE [engelsk]    Anon, Cykloheksanon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Syklopentanon [norsk]    CYCLOPENTANONE [engelsk]   molekylformel: C5H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Sykloheksylamin [norsk]    CYCLOHEXANAMINE [engelsk]    Cykloheksylamin  [synonym]   molekylformel: C6H13N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sykdom, lidelse [norsk]    ailment [engelsk]   (mindre alvorlig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Syke’s Warbler [engelsk]    Ramasanger [norsk]   Hippolais rama [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 20.2. og to ind. samme sted hhv 21. og 22.2. (Trolig ramasangere selv om arten kan være vrien å skille fra tartarsanger (Booted Warbler) Hippolais caligata.) Disse nye artene ble tidligere regnet som underarter av dvergspotte-sanger.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sykloheksyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, CYCLOHEXYL ESTER [engelsk]    Sykloheksylakrylat [synonym]   molekylformel: C9H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
syke-/ulykkesforsikring [norsk]    medical/accident insurance [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
syklus, kretsløp, gjennomløp [norsk]    cycle [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sykelig/patologisk melkeproduksjon [norsk]    galactorrhoea [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen