Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
Vann [norsk]    Water [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vann [norsk]    Aqua, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
vann [norsk]    R14 [risikokode]   Reagerer voldsomt med vann.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vann [norsk]    R15 [risikokode]   Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vann [norsk]    S30 [sikkerhetskode]   Vann må ikke tilsettes.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vann [norsk]    acqua [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Vann [norsk]    Cahci [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Vann [norsk]    Catsi [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 71 omtrentlig(e)
vann- [norsk]    Hydro- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
vannsig [norsk]    seepage of water [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Overvann [norsk]    Uttrykk for at vann slår inn på dekk
Maritim ordliste © MaritimStart
vannklar [norsk]    Serosus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
vannrett [norsk]    horizontal [engelsk]   («horisontal»)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Tidevann [norsk]    Flo og fjære. På ett og samme sted er det flo og fjære to ganger på et døgn.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fiolvann [norsk]    Gillywater [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
vannhode [norsk]    hydrocephalus [med. el. latin]   Væskeansamling i og dermed forstørring av hodet, p.g.a. minket eller opphørt drenasjemuliget for cerebrospinalvæsken. Tilstanden behandles ved å sette inn et dren med en trykkventil, slik at væsken kan tappes ut når trykket blir stort nok.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Varmtvann [norsk]    Hot water [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vannstand [norsk]    water level [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Vanntriel [norsk]    Water Thick-knee [engelsk]   Burhinus vermiculatus [latin]   Two birds seen at Hippo Point, Kisumu 27/11 had apparently tried to nest there, but the eggs had been destroied by some kids (according to a local). At the Sabaki River, Malindi we saw a total of 8 birds 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
vannmerke [norsk]    watermark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brakkvann [norsk]    brackish water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunnvann [norsk]    groundwater [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kloakvann [norsk]    sewage [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vannspeil [norsk]    water table [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vanntåke [norsk]    water fog [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
spillvann [norsk]    water runoff [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grunnvann [norsk]    Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Vannslipe [norsk]    Pusse båten med vann og et veldig fint slipepapir for å få best mulig "finish" på båtens undervannsskrog.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
vannbrokk [norsk]    hydrocele [med. el. latin]   Ansamling av væske, oftest vann, i et av kroppens hulrom. Vanligvis sees tilstanden i eller like rundt pungen hos gutter og menn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Vannskille [norsk]    Watershed [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vannmiljø [norsk]    R50 [risikokode]   Meget giftig for vannlevende organismer.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannmiljø [norsk]    R51 [risikokode]   Giftig for vannlevende organismer.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannmiljø [norsk]    R52 [risikokode]   Skadelig for vannlevende organismer.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannmiljø [norsk]    R53 [risikokode]   Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannmiljø [norsk]    R50/53 [risikokode]   Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannmiljø [norsk]    R51/53 [risikokode]   Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannmiljø [norsk]    R52/53 [risikokode]   Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Vannparula [norsk]    Northern Waterthrush [engelsk]   Seiurus noveboracensis [latin]   1 La Selva 6/3, 5 Carara 11/3, 5+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
vannskille [norsk]    divide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hardt vann [norsk]    hard water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
drikkevann [norsk]    potable water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vannmettet [norsk]    waterlogged [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vannføring [norsk]    discharge of water [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
vannklosett [norsk]    water closet [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
brann, vann [norsk]    R14/15 [risikokode]   Reagerer voldsomt med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannbakkels [norsk]    puff [engelsk]   chou [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Vannballast [norsk]    Sjøvann som fylles i tanker på lo side av båten, for å øke båtens stabilitet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Vannsliping [norsk]    Sliping med vannfast slipepapir og vann mellom strøkene på hele flaten, i den hensikt å oppnå en høy grad av jevnhet eller glatthet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
vann, giftig [norsk]    R29 [risikokode]   Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Vannpiplerke [norsk]    Water Pipit [engelsk]   Anthus spinoletta [latin]   Dali, Kanda Shan Pass, Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
forbruksvann [norsk]    brugsvand [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
løpe i vann [norsk]     [samisk]   (vfr) cáhci boahtá njálbmái 'tennene løper i vann'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
vann fra regn [norsk]    meteoric water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vann og kloakk [norsk]    water and sewerage [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
vann fra magma [norsk]    magmatic water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Vanndirektivet [norsk]    2000/60/EC [direktivkode]   Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal L 327/2000. (se også Avløpsdirektivet, Drikkevannsdirektivet, Ferskvannsdirektivet og Overflatevanndirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
vannrett linjal [norsk]    horizontal ruler [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Vanngjennomgang [norsk]    En malings (beis) evne til å slippe vann (i væskeform) gjennom malingsfilmen (beisfilmen).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
vannrette linjer [norsk]    baseline grid/gitter [engelsk]   [Scribus]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vannførende lag [norsk]    aquifer [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
I eller ved vann [norsk]    Jávrriin ja láttuin [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
vanntrukkent tre [norsk]    čáhcejiellu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
vann, gift, brann [norsk]    R15/29 [risikokode]   Reagerer med vann under dannelse av giftige og ekstremt brannfarlige gasser.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
vannpastell blyant [norsk]    Watercolor pencil [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
vann i lungesekken [norsk]    hydrothorax [med. el. latin]   Væskeutskillelse i lungesekken (pleura), ofte i forbindelse med hjerte- eller nyresvikt eller betennelse i brysthinnen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
etterbarberingsvann [avløserord]    aftershave [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
vannrett forskyvning [norsk]    horizontal offset [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vannmagasin, magasin [norsk]    reservoir [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
små insekter i vann [norsk]    sahki [kåfjordsamisk]   (pl.: ságit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Vann- og avløpsetaten [norsk]    Agency for Water and Sewerage Works [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
vannklar væske, serum [norsk]    Serum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
vannbakkels med iskrem [norsk]    profiterolle [engelsk]   profiterolle [fransk]   en slags vannbakkels fylt med iskrem
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
(vei)fylling over vann [norsk]    causeway [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
vannførende geologisk lag [norsk]    aquifer [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fraksjon som tas opp i vann [norsk]    water accommodated fraction [engelsk]   WAF [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
avløp, rennende overflatevann [norsk]    runoff [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Vann ble tilsatt natriumhydroksyd [norsk]    Sodium hydroxide was added to water [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vannforsyningskilde med nedslagsfelt [norsk]    water supply source with catchment area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
vannpumpe, kjølevannspumpe, mekanisk, motorisert vannsirkulasjon [norsk]    forced water circulation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen