Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
abbor [bokmål/nynorsk]    (fisk) piggfinnet ferskvannsfisk, vitenskapelig navn Perca fluviatilis; individ av denne arten
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Abbor [norsk]    Perca fluviatilis [latin]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, abborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
abbor [norsk]    perch [engelsk]   perche [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
abbor [norsk]     abbor el. åbor [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
abbor [norsk]    vuoskku [samisk]   (s) (-sko-); vuskkon
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Havabbor [norsk]    Dicentrarchus labrax [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, havabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
havabbor [norsk]    sea bass [engelsk]   bar [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
havabbor [norsk]    sea bass [engelsk]   loup [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Lakseabbor [norsk]    Micropterus salmoides [latin]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, lakseabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dyphavsabbor [norsk]    Epigonus telescopus [latin]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, dyphavsabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Abborfamilien [norsk]    Percidae [latin]   Familie (bl.a. abbor, gjørs, hork)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag