Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
abc [bokmål]    lærebok i staving og lesing elementære kunnskaper
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
abc [svensk]    abc
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ABC [norsk]    First reading book
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
abc [norsk]    áppes - áppesgirji [samisk]   (s) (-rjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
ABC-kode [norsk]    ABC code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
abc-soahti [samisk]    abc-krigføring [norsk]   (s) (-d-): soahti mas atnet atomvearjjuid, biologalaš ja kemiijalaš vearjjuid
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ABC Enterprise [norsk]    Et XML-skjema for utveksling av personinformasjon, laget spesielt i forbindelse med utviklingen av Feide. Se også XML-skjema.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
ABC code value [engelsk]    verdi, ABC-kode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ABC code margin [engelsk]    Margin ABC-kode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ABC code revenue [engelsk]    omsetning, ABC-kode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ABC-klassifisering [norsk]    ABC classification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ABC code carrying cost [engelsk]    Lagerkost ABC-kode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft