Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
abc-soahti [samisk]    abc-krigføring [norsk]   (s) (-d-): soahti mas atnet atomvearjjuid, biologalaš ja kemiijalaš vearjjuid
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune