Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
abdominal [bokmål/riksmål/nynorsk]    (anatomi) som har med buken å gjera
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
abdominal [svensk]    abdominal
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
abdominal [norsk]    coavje [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Abdominalis [latin]    som hører til buken [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Abdominal muskel [norsk]    Musklene i området rundt magen
Kateter-ordliste © Astra Tech AS