Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
abmet [samisk]    overdøve [norsk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dabmet [samisk]    lime [norsk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: //dál oažžut dabmet poastamearkka 'Nå kan du klistre på frimerke'; liibmet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune