Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
absolutt [bokmål/riksmål/nynorsk]    sikker helt, fullstendig Er du absolutt sikker? med nektelse: overhodet Det er jeg absolutt ikke!
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
absolutt bane [norsk]    absolute path [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absoluttverdi [norsk]    absolute value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt koding [norsk]    absolute coding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt kobling [norsk]    absolute link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Absolutt flertall [norsk]    Flertallet omfatter mer enn 50 % av de avgitte stemmene...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
absoluttverdi(en) [norsk]    absolute value [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Absolutt flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. Man må ha støtte fra minst halvparten av medlemmene i en gruppe for å oppnå absolutt flertall.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
absolutt pekeenhet [norsk]    absolute pointing device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt plassering [norsk]    absolute positioning [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt plassering [norsk]    fixed positioning [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt konvergens [norsk]    absolute convergence [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
absolutt URL-adresse [norsk]    absolute URL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt cellereferanse [norsk]    absolute cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Absolutte ugyldighetsgrunner [norsk]    Avtale inngått i strid med ufravikelig lovhjemmel. Partenes godkjennelse ka..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
absolutt sikkerhetsbeskrivelse [norsk]    absolute security descriptor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt nødvendig; bydende, myndig [norsk]    imperative [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
absolutt, sikkert; javisst, ja absolutt [norsk]    certainly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no