Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
absorbsjon [norsk]    (lyd). Omdanning av lydenergi til varmeenergi.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
absorbsjonsfaktor [norsk]    (lyd) Hvor stor del av lydenergien som blir absorbert når lydbølgen treffer en flate. 0=Helt reflekterende, 1=Helt absorberende
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO