Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
absorpsjon [bokmål/nynorsk]    det å absorbere
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Absorpsjon [norsk]    Oppsuging - malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorberes når det faller på en farget flate. Sollyset inneholder alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate, vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak av de røde. De røde strålene vil bli kastet tilbake, og øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Malabsorpsjon [norsk]    dårig næringsopptak i tarmen
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
malabsorpsjon [med. el. latin]    Tilstand der opptaket av næringsstoffer fra tarm til blod er utilstrekkelig eller feilaktig. Årsaken kan være sykdom i selve tarmveggen, mangel på enkelte spaltningsstoffer eller sykdom i lever eller bukspyttkjertel.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
absorpsjon, oppsugning [norsk]    Absorptio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen