Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
abstraksjon [siden finnes ikke]    det å abstrahere tanke, forestilling el.lign. som ser bort fra underordnede og uvedkommende detaljer tomt begrep
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
abstraksjon [norsk]    jurddáldas [samisk]   (s) (< jurdit)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune