Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
absurd [bokmål/riksmål/nynorsk]    som ikke gir mening, som ikke er til å forstå Tiltalen er absurd! absurdistisk: der en tilsynelatende mangel på mening er et viktig stilelement Vi trenger absurd humor.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
absurd [dansk]    absurd
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
absurd [engelsk]    absurd
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
absurd [svensk]    absurd
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
absurd [tysk]    absurd
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Absurdium [norsk]    Ridikulus [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
From the absurd [engelsk]    Ab absurdo [latin]   (establishing the validity of your argument by pointing out the absurdity of your opponent's position)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
absurd, latterlig [norsk]    preposterous [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Reduction to the absurd [engelsk]    Reductio ad absurdum [latin]   (proving the truth of a proposition by proving the falsity of all its alternatives)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I believe it because it is absurd [engelsk]    Credo quia absurdum [latin]   (contrary to reason) (Tertullian)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom