Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Abyssal [norsk]    Betyr egentlig avgrunn og brukes om områder som ligger mer enn 1000 favner (ca. 1800 m) under havets overflate.
Maritim ordliste © MaritimStart
abyssal [engelsk]    meget dyp [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
abyssal plain [engelsk]    dyphavsslette [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU